english  |  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 


Iнформація про ЧТЕІ КНТЕУ 

   Положення про ЧТЕІ КНТЕУ

 

 

 

  

Плюсы и минусы эрекционных колец

Эрекционное кольцо, также известные как кольца для пениса или кольца выносливости, представляют собой усилители эрекции, предназначенные для того, чтобы временно сделать пенис более твердым и большим, сохраняя его таким дольше. Детальнее


Швидкі займи: їх переваги та недоліки

У сучасному світі, коли фінансові потреби можуть виникати негайно, швидкі займи стали популярним рішенням для багатьох людей. Вони забезпечують швидкий доступ до фінансових ресурсів і дозволяють покрити нагальні витрати. Але що саме означає термін швидкі займи і які переваги та недоліки пов'язані з цим фінансовим інструментом? Детальніше


Гильза для сигарет: Тонкое искусство создания собственного вкуса

Курение – это не только обыденное действие, но и своеобразное искусство, которое с каждым годом становится более индивидуализированным. Гильзы для сигарет открывают перед курильщиками возможность управлять вкусом и стилем своего курительного опыта. В этой статье мы рассмотрим, что такое гильза для сигарет, как она влияет на вкус сигареты и почему выбор правильной гильзы имеет значение. Детальніше


Електричні котли: зручне та ефективне опалення для вашого будинку

Вибір системи опалення для вашого будинку - це важливе рішення, яке впливає на комфорт та економію ваших ресурсів. Електричні котли стали популярними завдяки своїй надійності та зручності в експлуатації. У цій статті ми розглянемо переваги та особливості електричних котлів, щоб допомогти вам зробити інформований вибір для вашого опалюваного приміщення. Детальніше


   Інститут є одним iз наукових i навчальних центрів Західного регіону України з підготовки дипломованих бакалаврів, спецiалiстiв та магістрів у сфері внутрішньої i зовнішньої торгiвлi, ресторанного бізнесу, державної фінансової системи, антимонопольної дiяльностi, економіки підприємництва, банківської справи, міжнародної економіки, податкового i бухгалтерського обліку та аудиту, туризму, готельного господарства, менеджменту, маркетингу, економічної кібернетики, комерційної діяльності, митної справи та інших ланок інфраструктури національної економіки. Керівництво інститутом здійснює Ореховська Тетяна Миколаївна.

 

В iнститутi діють три факультети:

Факультет економіки та менеджменту,

Обліково-фінансовий факультет,

Факультет підприємництва.

 

 

Факультет економіки та менеджменту

 

Корпус № 1, Центральна площа,7

Декан – Бурдяк Олег Мирославович

Заступник декана з навчальної роботи – Гут Любов Василівна

Заступник декана з виховної роботи – Гнатишена Ірина Михайлівна

Тел. (0372) 52-11-33

 

Загальна кількість студентів – 3025

          

Підготовку студентів на факультеті здійснюють шість кафедр:        

       Міжнародної економіки,       

       Економіки підприємства,

       Менеджменту та туризму,

       Маркетингу та комерційної діяльності,

       Гуманітарних наук,

       Іноземних мов.

 

Напрями підготовки:

• “Міжнародна економіка”, професійне спрямування “Міжнародна торгівля”, "Митна справа".

• "Економіка підприємства", професійне спрямування  "Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг";

 "Маркетинг", професійне спрямування  "Маркетинг на ринку товарів та послуг";

• "Менеджмент організацій", професійне спрямування   "Менеджмент на ринку товарів та послуг", "Менеджмент туристичної індустрії", "Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу".

• "Туризм", професійне спрямування  "Внутрішній туризм";

• "Товарознавство і торговельне підприємництво", професійне спрямування  "Управління товарними системами та мерчандайзинг";

• "Технологія харчування", професійне спрямування  "Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс";

 

Тел. деканату (0372) 52-20-94

Обліково-фінансовий факультет

Корпус № 2, вул. Головна,91

Декан – Гімчинський Олександр Георгійович

Тел. (0372) 55-31-44

E-mail:

 

Загальна кількість студентів – 1465

 

До складу обліково-фінансового факультету входять 5 кафедр:

       Обліку і аудиту,

       E-mail:

 

       Фінансів,

 

       Інформаційних систем та мереж,

       E-mail:

 

       Вищої математики та інженерно-технічних дисциплін,

       E-mail:

 

       Економічної теорії.

       E-mail:

 

Напрями підготовки:

"Облік і аудит", професійне спрямування: "Облік і аудит в підприємництві";

• "Економічна кібернетика", професійне спрямування  "Інформаційні системи в економіці", "Інформаційні системи в банках".

• "Фінанси", професійне спрямування  "Державні фінанси", "Управління державними фінансовими ресурсами".

 

Тел. деканату (0372) 55-31-44

 

факультет ПІДПРИЄМНИЦТВА

Корпус № 3, вул. Фрунзе, 2,А

Декан – Дудко Валентин Парфенович

Заступник декана – Грінчук Микола Степанович

Тел. (03722) 3-13-51

 

Загальна кількість студентів – 937,

Післядипломна освіта  - 117 студентів

 

Підготовка фахівців здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" (випускники закладів І - ІІ рівнів акредитації).

 

Напрями підготовки:

• "Облік і аудит", професійне спрямування  : "Облік і аудит в підприємництві";

• "Фінанси", професійне спрямування  "Державні фінанси";

• "Менеджмент організацій", професійне спрямування  "Менеджмент на ринку товарів та послуг", "Менеджмент туристичної індустрії".

 

   При факультеті підприємництва функціонує відділення післядипломної освіти та курси підвищення кваліфікації.

   Діє програма  співробітництва Європейського Союзу і України (TACIS) з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива».

 

Тел. деканатів: (03722) 3-20-01 – денна форма навчання, післядипломна освіта

                       

                          (03722) 3-22-47 – заочна форма навчання.

 

  Окрім того, для вирішення основних питань діяльності Інституту створена Вчена рада Інституту, склад якої затверджується Конференцією трудового колективу. 

   Для вирішення робочих питань працюють:  Адміністративна  та Методична ради Інституту.

   Робота щодо кадрового забезпечення була і залишається центральною в діяльності інституту. Завдяки виваженій політиці щодо добору, розстановки та роботи з професорсько-викладацьким  персоналом в інституті створений  працездатний кадровий потенціал.

   Штатна чисельність науково-педагогічного персоналу Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ на 01.09.2007 р. склала 174 особи. Серед них 4 професори, доктори наук та 61 доцентів, кандидатів наук. За сумісництвом в інституті працюють 75 особи, з них 8  професорів, докторів наук, та 41 доцент, кандидат наук.

   Для удосконалення педагогічних навиків, підвищення кваліфікації молодих викладачів працює Школа вищої педагогічної майстерності.

   Важливе значення у справі підготовки висококваліфікованих фахівців відіграє інформаційно-обчислювальний центр – центр інформаційних технологій, який повністю забезпечує навчальний процес сучасною технікою, сучасними інформаційними технологіями та сучасними програмами. На базі центру створена проблемна лабораторія дистанційного навчання, яка впроваджує в  навчальний процес елементи дистанційного навчання.

   Не менш важливе значення для інституту відіграє бібліотека, що забезпечує друкованими та іншими матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

   Постійний пошук та творчий підхід до вирішення поставлених завдань постійно були і є звичайною атмосферою роботи всього колективу інституту.

   Так, у 2001 році було створено Коломийський навчально-консультативний центр, відкриті курси: поглибленого вивчення іноземних мов, комп’ютерної грамотності.

   З метою проведення постійних соціологічних досліджень в інституті створена лабораторія професійної діагностики інтелекту.

   У результаті угоди, укладеної між Університетом Овернь-Клермон-1 (Франція) і КНТЕУ з 2003 р. в інституті функціонує Чернівецьке відділення Французько-Українського інституту управління. Після закінчення навчання студенти отримують державні дипломи Франції відповідного рівня підготовки.

   Підготовка фахівців міжнародного рівня вимагає також співпраці з закордонними навчальними та науковими закладами. Інститутом налагоджена плідна творча співпраця з навчальними закладами Франції, Польщі, Росії, Молдови, Румунії, Шотландії, Болгарії.

   Активно проводиться в Чернівецькому торговельно-економічному інституті і науково-дослідна робота. Науковому поступу інституту, зростанню кількості та якості наукових публікацій  сприяло заснування в 2001 році «Наукового вісника Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ», який визнаний ВАК  України як фахове видання.

   Окрім статей, які публікували в Науковому віснику, викладачами інституту протягом п’яти років було опубліковано 17 монографій, 19 підручників, 141 навчальний посібник.

   За цей же період інститут став організатором чотирнадцятьох міжнародних науково-практичних конференцій, з яких шість - студентські.

   З 1999 року у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та олімпіадах  взяли участь більше 800 студентів нашого інституту, серед них третина студентів привезли дипломи та  грамоти за призові місця і кращі секційні доповіді.

   Для сприяння розширенню теоретичної та практичної бази знань студентів та сприяння науковій діяльності в інституті було створено добровільну організацію «Економічний клуб». Із числа студентів спеціальності "Технологія харчування" був організований науковий гурток "Ресторатор". Продовжує роботу студентське наукове товариство, яке було створене у 2003 році, а у 2005 р. було реорганізоване у Наукове товариство молодих вчених та студентів. На засіданнях товариства обговорюються актуальні економічні проблеми. Наші студенти стали учасниками міжнародної програми "Студенти у вільному підприємництві - «SIFE» , та організували  свою команду.

   Для організації роботи з професійної орієнтації молоді і забезпечення працевлаштування студентів та випускників інституту був створений Центр розвитку кар’єри.

   В квітні 2006 року нашими випускниками була організована Чернівецька міська громадська організація "Асоціація випускників ЧТЕІ КНТЕУ". Основною метою діяльності організації є задоволення та захист соціальних, економічних, професійних, творчих, духовних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння працевлаштуванню, підвищенні виробничого досвіду та розвитку кар’єри випускників інституту.   

   Значно активізувалось студентське спортивне життя. Сьогодні в інституті навчаються: 1 Заслужений майстер спорту та учасник Олімпійських ігор, 1 майстер спорту міжнародного класу, 14 майстрів спорту, 17 кандидатів у майстри спорту, 2 рекордсмени України, 3 учасники Чемпіонатів світу та 5 учасників Чемпіонату Європи, 12 членів збірної України.

   Директорат ЧТЕІ прагне бачити своїх студентів не тільки здоровими, а й всебічно розвиненими особистостями. Тому в інституті постійно проводяться різноманітні культурно-масові заходи (День факультету, День студента, Студент року, Пара року, Студентські забави, інтелектуальні ігри – КВН (команди "шЫворот на виворот", "Албанія"), Брейн-ринг (команди "Нещасний випадок", "Інтелект OFF", "9.1.1").

   Значних успіхів досягла команда КВН "шЫворот на виворот" , яка неодноразово здобувала перемоги у міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах КВН, у 2006 році команда стала фіналістом вищої української телевізійної ліги КВН. В зв’язку із закінченням навчання в інституту членів, команда припиняє свою діяльність, впевнені, що вони стали прикладом для всіх студентів інституту.

   Крім того, з числа наших студентів утворені хореографічні ансамблі "Світанок,", "Карпати", студентський театр "Дебют", вокальний дует "Чорнобілі птахи", які неодноразово брали участь у фольклорно-музичних фестивалях "Чисті роси" (м. Чернівці), "Студентська весна" (м. Київ).

   В інституті регулярно організовуються виставки художніх робіт, кованих виробів та фотовиставки.

   Доброю традицією стали зустрічі  з поетами, вечори авторської пiснi, поетичні читання віршів студентів та викладачів нашого ВНЗ, організовані гурток молодих поетів "Поетичні студії".

   Всі новини інститутського життя та студентські проблеми висвітлює газета «Сходинками до PROFI». 

   Успіхами, які досягнув інститут за 41 рік існування, колектив інституту має завдячувати тим людям, які стояли біля витоків навчального закладу, ще тоді, у 1966 р. Це їх невичерпна енергія надихала, надихає і буде надихати колектив до нових звершень та досягнень.

Вгору