|  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 

Дні відкритих дверей
Довідкова інформація

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
оголошує прийом на 2008-2009 навчальний рік

        Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету є державним закладом Міністерства освіти і науки України ІV рівня акредитації, має відповідні ліцензії на право здійснення освітянської діяльності з присвоєнням випускникам вищої та другої вищої освіти і наданням відповідної кваліфікації.
Рік заснування - 1966.
        Інститут є одним із наукових і навчальних центрів західного регіону України з підготовки дипломованих спеціалістів для торгівлі, фінансових установ і банків, органів державного казначейства, маркетингових служб, готельних та туристичних комплексів, підприємств ресторанного бізнесу, міжнародних організацій
        Підготовка фахівців здійснюється за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра. Випускникам видається диплом державного зразка.
        Навчально-наукову роботу в інституті забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький персонал: доктори та кандидати наук, професори та доценти, досвідчені працівники державних органів та підприємницьких структур.


Напрям підготовки

Професійне спрямування

Форма навчання

Вступні дисципліни для денної форм навчання (тестування)

       Вступні дисципліни для  

      заочної форми навчання

    (тестування) 

Вступні випробування для скороченої форми навчання (тестування)

МЕНЕДЖМЕНТ


Менеджмент на ринку товарів та послуг
-------------------------------
Менеджмент туристичної індустрії
-------------------------------
Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу

денна, заочна
--------------------
заочна, скорочена заочна
--------------------
денна, заочна

· іноземна мова

(англ., нім., франц.)
· укр. мова та літ-ра

 

укр. мова та літ-ра

 

--------------------------------- 

укр. мова та літ-ра

 

---------------------------------

укр. мова та літ-ра

 


--------------------------
Фах, іноземна мова
--------------------------

ТУРИЗМ

Внутрішній туризм

денна, заочна

· математика або

географія
· укр. мова та літ-ра

 

укр. мова та літ-ра

 

 

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА


Інформаційні системи в економіці
-------------------------------
Інформаційні системи в банках

денна

· математика або географія
· укр. мова або літ-ра

 

 

 

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА


Міжнародна торгівля
-------------------------------
Митна справа

денна, заочна
--------------------
заочна

· іноземна мова

(англ., нім., франц.)
· укр. мова та літ-ра

укр. мова та літ-ра

----------------------------------

укр. мова та літ-ра 

 

ФІНАНСИ І КРЕДИТ


Державні фінанси
-------------------------------
Управління державними фінансовими ресурсами

денна, скороченна денна,
скорочена заочна
--------------------
заочна

· математика або географія
· укр. мова та літ-ра

 

----------------------------------

укр. мова та літ-ра 

Фах, іноземна мова
--------------------------

ОБЛІК І АУДИТ

Облік і аудит в
підприємництві

денна, скорочена денна, заочна,
скорочена заочна

· математика або географія
· укр. мова та літ-ра

укр. мова та літ-ра  

Фах, іноземна мова

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Економіка підприємництва на
ринку товарів та послуг

денна, заочна

· математика або географія
· укр. мова та літ-ра

 укр. мова та літ-ра 

 

МАРКЕТИНГ

Маркетинг на ринку
товарів та послуг

денна, заочна,
скорочена заочна

· математика або географія
· укр. мова та літ-ра

 укр. мова та літ-ра 

Фах, іноземна мова

  ТОВАРОЗНАВСТВО І
ТОРГОВЕЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО

Управління товарними системами
та мерчандайзинг

денна, заочна

· географія або хімія, або математика
· укр. мова та літ-ра

 укр. мова та літ-ра 

 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Технологія харчування,
ресторанна справа та сервіс

денна, заочна

· географія або хімія, або математика
· укр. мова та літ-ра

укр. мова та літ-ра  

 

 

        Прийом документів здійснюється у межах держзамовлення (безкоштовно) та на умовах договору.
        Форми навчання: денна,  заочна, денна та заочна зі скороченим терміном підготовки, перепідготовка (друга вища освіта), підвищення кваліфікації.
        Абітурієнти подають наступні документи:
заяву про вступ, документ про освіту (оригінал та 2 копії), трудову книжку (копія), свідоцтво про загальнодержавне соціальне страхування (копія), копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які мають розбіжність в прізвищах у документах (паспорт, атестат, диплом)), медичну довідку (форма 086-У), паспорт (оригінал та 1 копія (стор. 1,2,11)), військовий квиток (копія), посвідчення про пільги (Чорнобильця, ветерана війни, інваліда, сироту), сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал або завірену копію), 6 фотокарток (розмір 3х4), ідентифікаційний код (копія), 2 конверти з марками, папку-швидкозшивач.
        Адреса приймальної комісії:
58002, м. Чернівці, вул. Фрунзе, 2А
Тел. (03722) 3-20-10ДОГОВІРНА ЦІНА підготовки фахівців з вищою освітою
в ЧТЕІ КНТЕУ на 2008-2009 н.р.

Найменування напрямів підготовки

Форми начання

Денна

Заочна

Скорочена
денна

Скорочена
заочна

Економічна кібернетика

5460

-

-

-

Міжнародна економіка

6110

1840

-

-

Фінанси і кредит

5130

1840

5130

2550

Облік і аудит

5000

1840

5000

2550

Економіка підприємства

5130

1840

-

-

Маркетинг

4880

1840

-

2550

Менеджмент

5000

1840

-

2550

Товарознавство і торговельне
підприємництво

4480

1710

-

-

Харчові технології та інженерія

5000

1840

-

-

Туризм

5000

1840

-

-

* Всі ціни вказані в гривнях за перший рік навчання

Характеристика напрямів підготовки (професійних спрямувань):

· Напрям підготовки "Менеджмент”:
професійне спрямування "Менеджмент на ринку товарів та послуг".
Готує фахівців, які можуть працювати на посаді керівників підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм та їхніх структурних підрозділів, головними та провідними функціональними спеціалістами, керівниками підрозділів установ митної служби, митними брокерами, інспекторами та консультантами, які займаються проблемами управління, маркетингу та менеджменту; існує система підвищення кваліфікації кадрів з менеджменту.
професійне спрямування "Менеджмент туристичної індустрії" фахівці можуть працювати керівниками готельно-туристичних комплексів, туристичних підприємств, підприємств масового харчування, підприємств торгівлі чи інших підрозділів, функціональними спеціалістами (адміністративна робота, матеріально-технічне забезпечення, маркетингова та комерційна діяльність), спеціалістами наукових та навчальних закладів;
професійне спрямування "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу" готує фахівців, які володіють знаннями зі створення умов для формування ринку послуг готельного, курортного і туристичного сервісу з врахуванням сучасних технологій, здатні вести професійну діяльність в іншому середовищі, знають можливості сучасних інформаційних технологій і використовують методи збору, зберігання і обробки даних при підготовці рішень у галузі своєї спеціалізації.

· Напрям підготовки "Туризм",
професійне спрямування "Внутрішній туризм".
Готує фахівців для роботи в сфері туризму на посадах керівників туристичних бюро та агентств, організаторів внутрішнього туризму, організаторів подорожей та екскурсій з врахуванням сучасних вимог до туроператорської та турагенської діяльності. Оволодіння цією спеціальністю забезпечує знання сучасних інформаційних технологій та організаційно-правових форм господарювання.

· Напрям підготовки "Економічна кібернетика",

Навчальний курс даних спеціальностей за рівнем бакалавр включає в себе наступні предмети:
Інформатика та комп'ютерна техніка; Алгоритмізація і програмування; Комп'ютерний практикум; Економетрія; Фінансова математика; Методи оптимізації; Економетричні методи у фінансах; Системи підтримки прийняття рішень; Програмні оболонки і пакети; Системи оброблення економічної інформації; Фінансова інформатика; Проектування баз і сховищ даних; Випадкові процеси в економіці; Інформаційні системи і технології в економіці; Моделювання економіки; КР з інформаційних систем і технологій в економіці та моделювання економіки; Алгоритми: будова і аналіз; Моделі і структури даних; Математичні моделі управління ризиком в економіці і на підприємстві.

професійне спрямування "Інформаційні системи в економіці". Дає вищу освіту в галузі інформатики та готує кваліфікованих спеціалістів з економіки, що вільно володіють сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. Дає вищу освіту в галузі інформатики та готує кваліфікованих спеціалістів з економіки, що вільно володіють сучасною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням Фахівці спеціалізації "Інформаційні системи в економіці" можуть обіймати такі посади: керівник підрозділів комп'ютерних послуг; аналітик комп'ютерних систем; розробник обчислювальних систем; розробник комп'ютерних систем; консультант з ефективності підприємства; інформаційний аналітик; системний аналітик; системний адміністратор; менеджер інформаційних технологій; математик-економіст.

професійне спрямування "Інформаційні системи в банках". Фахівці цього напряму можуть обіймати такі посади: керівник підрозділу інформаційного відділення банку; розробник банківських інформаційних систем; керівник підрозділів комп'ютерних послуг; аналітик комп'ютерних систем; консультант з ефективності підприємства; інформаційний аналітик; системний аналітик; системний адміністратор банківських інформаційних систем; менеджер інформаційних технологій.

· Напрям підготовки "Міжнародна економіка",
професійне спрямування "Міжнародна торгівля".
Спеціаліст підготовлений до роботи на підприємствах та організаціях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Фахівці з цієї спеціальності можуть працювати керівниками зовнішньоторговельних та зовнішньоекономічних об’єднань, фірм, спільних підприємств та їхніх структурних підрозділів, комісіонерами, валютними брокерами, комерсантами, консультантами з міжнародної торгівлі, експертами з міжнародної економіки, спеціалістами наукових та навчальних закладів.
професійне спрямування "Митна справа". Фахівці з цієї спеціалізації можуть обіймати такі посади: начальник митниці, керівник Державної митної служби, Державний радник митної служби, начальник відділу міжнародних зв'язків, начальник митних постів, інспектор відділу митної статистики, фахівець з контролю митної вартості та номенклатури, радник митної служби, фахівець з управління проектами та програмами у митній сфері, фахівець сектору контролів за переміщенням товарів, митний брокер, митний перевізник, інспектор з експорту-імпорту тощо.

·Напрям підготовки "Фінанси і кредит”,
професійні спрямування: "Державні фінанси", "Управління державними фінансовими ресурсами".
Готує фахівців для майбутньої роботи у системі Міністерства фінансів України, органів Державного казначейства, Державної податкової адміністрації, у планово-економічній, організаційно-управлінській та науково-дослідній сферах, в аудиторських службах, у середніх та вищих навчальних закладах. При цьому фахівці з цієї спеціальності можуть працювати на посадах керівників та спеціалістів різного рівня, експертів у спеціалізованих факторингових, лізингових, інвестиційних компаніях, ріелтерських, брокерсько-дилерських фірмах, банківських та інших державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку.

· Напрям підготовки "Облік і аудит",
професійне спрямування "Облік і аудит в підприємництві".
Готує фахівців з обліку, аналізу та аудиту для центрального банку, комерційних та державних банків, аудиторських фірм, органів державного та відомчого контролю, контрольних підрозділів, суб’єктів підприємництва усіх рівнів і форм власності, фінансових органів, навчальних закладів системи вищої та середньоспеціальної освіти, які працюють на посадах головного бухгалтера, головного економіста, провідного економіста, аудитора, ревізора, податкового інспектора, консультанта з економічних питань, спеціаліста з фінансового аналізу.

· Напрям підготовки "Економіка підприємства",
професійне спрямування "Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг".
Готує фахівців, які можуть обіймати посади керівників підприємств та їхніх структурних підрозділів, функціональними спеціалістами, консультантами з економічних питань на підприємствах різних форм власності чи організаційно-правових форм господарювання.

· Напрям підготовки "Маркетинг",
професійне спрямування "Маркетинг на ринку товарів та послуг".
Готує фахівців, що можуть працювати на посадах керівників та спеціалістів маркетингових служб різного рівня у спеціалізованих фінансових, інвестиційних, страхових, лізингових, інформаційно-консалтингових, ріелтерських, брокерсько-дилерських фірмах; банківських установах, недержавних пенсійних фондах, а також спеціалізованих маркетингових компаніях.

· Напрям підготовки "Товарознавство і торговельне підприємництво",
професійне спрямування "Управління товарними системами та мерчандайзинг".
Готує фахівців для майбутньої роботи на посадах: товарознавця-аудитора, товарознавця-менеджера, керівника структурного підрозділу державних, спільних та приватних експортно-імпортних установ і підприємств, менеджера із захисту прав споживачів, наукового співробітника та викладача. Оволодіння цією спеціальністю забезпечує знання по просуванню продукції в роздрібній торгівлі, формування асортименту товарів за потребами споживачів з використанням організаційно-технічних та різноманітних рекламних засобів.

· Напрям підготовки "Харчові технології та інженерія",
професійне спрямування "Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс".
Здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської діяльності у галузі ресторанного бізнесу, які обійматимуть посади директорів ресторанів, метрдотелів, спеціалістів у підрозділах виробництва, реалізації та організації споживання товарів, продукції харчування та послуг (начальник виробництва у ресторанах, технолог, шеф-кухар).

В інституті діє Центр довузівської підготовки.

Вгору