Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 Асоціація випускників ЧТЕІ КНТЕУ


  Членство в Асоціації
  Права і обов'язки членів Асоціації
  Анкета випускника ЧТЕІ КНТЕУ

       

Асоціація випускників Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного  університету зареєстрована Чернівецьким міським управлінням юстиції 17.04.2006 р., Свідоцтво № 29.

Основна мета діяльності – задоволення та захист законних соціальних, економічних,  професійних, духовних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння працевлаштуванню, підвищенню виробничого досвіду та розвитку кар’єри випускників ЧТЕІ КНТЕУ шляхом об’єднання інтелектуальних, професійних фінансових та інших можливостей своїх членів.

 Головними завданнями є:

-  надання правової, медичної, консультативної допомоги членам Асоціації у розвитку їхньої професійної діяльності;

-   участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, круглих столів, навчально-методичних заходів, симпозіумів, презентацій;

-   участь в організації та підготовці лекцій, навчальних та  просвітницьких курсів, виступів у засобах масової інформації, фестивалів та інших заходів;

-   співпраця та укладання угод з науковцями з інших організацій з метою обміну виробничого досвіду з питань працевлаштування та розвитку кар’єри випускників ЧТЕІ КНТЕУ;

-  сприяння організації відряджень українських фахівців за кордон і прийняттю в Україні іноземних делегацій та їх окремих представників для вирішення науково-дослідницьких питань, обміну досвідом;

-   сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань працевлаштування та розвитку кар’єри випускників ЧТЕІ КНТЕУ;

-   сприяння в організації виробничої та переддипломної практики студентів ЧТЕІ КНТЕУ;

-   сприяння у працевлаштуванні випускників ЧТЕІ КНТЕУ;

-   створення і зміцнення фінансової та матеріально-технічної бази.

 


Адреса асоціації випускників ЧТЕІ КНТЕУ:
м.Чернівці, Пл. Центральна, 7 (корпус №1, ЧТЕІ КНТЕУ),
каб. № 219, тел.52-27-23