| русский

 

Про діяльність бібліотеки ЧТЕІ КНТЕУ

у 2006/2007 навчальному році

 

   Бібліотека ЧТЕІ КНТЕУ одна з найкращих серед вузівських бібліотек міста. Вона бере активну участь у всіх перетвореннях, що відбуваються в навчальному закладі, швидко відгукується на вимогу часу. У результаті збільшується її фонд, розширюється перелік пропонованих читачам послуг.

   Понад 5 тис. користувачів –студентів, професорсько-викладацький склад, аспірантів обслуговує бібліотека.

  На 1 жовтня 2007 року  фонд бібліотеки налічує 95372 одиниць друкованої продукції, у тому числі:  73108 примірників – книжковий фонд, 22624 одиниць - періодичні видання. 

   Бібліотека здійснює комплектування фонду, засноване на серйозному аналізі навчальних планів, програм, тематики наукових досліджень кожної кафедри. Завдяки підтримці керівництва інституту щорічно фонд бібліотеки поповнюється в середньому на 10 тис. примірників книг та 150 найменувань українських і закордонних періодичних видань. (Табл..1)

Динаміка книжкового бібліотечного фонду

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Загальний фонд

34039

36881

41894

50449

62378

70374

Придбано

5521

5198

8149

10442

12167

10251

Вилучено

2388

2242

3418

1901

238

2245

Табл.1

 

   Слід відмітити, що значним джерелом поповнення  фонду бібліотеки є видавничий центр КНТЕУ, видавнича діяльність інституту.   

   У 2006 року  бібліотекою продовжилась робота щодо комплектування фонду за рахунок використання нових джерел: проведення книжкових виставок з провідними видавництвами України, активізації взаємодії з благочинними вітчизняними організаціями, за рахунок спонсорських придбань літератури.

    Щорічно бібліотекою проводиться акція” Подаруй бібліотеці книгу”.

    Тільки у 2006-2007 навчальному році викладачами інституту у фонд бібліотеки було передано в дар понад 116 примірників навчальної та художньої літератури. А студентка IV курсу (спеціальність “Економічна кібернетика”) Дядькова Надія подарувала бібліотеці понад 300 книг.

   Зазнала змін і структура книжкового фонду. Серед бібліотечного фонду значне місце посідають підручники та навчальні посібники ( рис.1). Вони складають 80% фонду. Також збільшилась частка наукової літератури. Якщо у 2003 році наукова література в загальному обсязі фонду складала 13%, то у 2006 році цей показник зріс до 15,73%. Незмінним залишається відсоток художньої літератури ( 2,8 %).

            

   Продовжується робота по створенню мультимедійної бібліотеки. Мультимедійна бібліотека надає можливість за допомогою CD та DVD-ROM переглянути документи в електронному повнотекстовому вигляді, а також містить базу даних електронних навчальних посібників, навчальних програм та інших джерел інформації.

     Бібліотека вже зараз має можливість запропонувати студентам електронні версії підручників з макроекономіки, економічних ризиків, казначейської справи, державних фінансів. ( Мультимедійний фонд налічує 56 найменувань дисків)

    Але сучасній бібліотеці недостатньо мати інформацію, потрібно організувати доступ до неї в зручний для читача формі. У бібліотеку прийшло нове покоління користувачів, добре обізнаних із компютерною технікою, роботою в Інтернеті. Тому роль бібліотекаря як консультанта, інформаційного посередника між користувачем і різноманітними базами даних набула особливого значення.

   Разом із традиційними бібліотечними послугами наші читачі можуть у читальному залі (Центральна площа, 7), де локальною мережею об’єднано 10 комп’ютерів, попрацювати з електронним каталогом бібліотеки, що містить більше  68 тис. бібліографічних записів книжкового фонду, і близько 12,5 тис. записів журнальних статей за профілем навчання.

   Велику увагу працівники бібліотеки і ІОЦ-ЦІТ приділяють автоматизації бібліотечних процесів. Так, у вересні 2007 року   введено електронний формуляр викладачів інституту, а компютерний парк читального залу  (Руська 194-Д) зєднався з локальною мережею інституту.

   У перспективі –вирішення таких питань, як створення ретроконверсії, штрих-кодування фонду, введення електронного формуляра студента, електронної системи збереження фонду і здійснення автоматизації книговидачі.

   Треба відзначити, що користування електронними ресурсами є однією з пріоритетних та перспективних послуг, які надаються читачам бібліотеки. Відповідно актуальною залишається проблема вивчення інформаційних запитів користувачів ЕК, їхньої інформаційної поведінки під час пошуку, труднощів, з якими вони стикаються, та пропозицій, що висловлюються стосовно удосконалення пошукових можливостей ЕК, розширення спектра послуг.

    Бібліотека приділяє увагу пропаганді бібліотечного фонду інституту, підвищенню інформаційної культурі читачів. Вже традиційними і постійними формами пропаганди фонду стали видання інформаційних бюлетенів нових надходжень, проведення Днів інформації, Днів бібліографії, презентації навчальної та наукової літератури, авторами якої є викладачі інституту, оформлення книжкових виставок.

    Одними із самих активних пропагандистів бібліотечного фонду є професорсько-викладацький склад інституту. 173 викладача є користувачами бібліотеки. Слід відмітити, що викладачі знають бібліотечний фонд бібліотеки, постійно ознайомлюються з новим поповненням фонду, рекомендують студентам літературу безпосередньо із фонду бібліотеки інституту. Бібліотека співпрацює з викладачами у бібліографічному забезпеченні видань навчальної та методичної літератури, інформаційному забезпеченні масових заходів, які проводяться в ЧТЕІ.  

    Бібліотека продовжує реалізовувати такі важливі принципи обслуговування, як комплексність, повнота і оперативність; диференційований підхід; комфортність обслуговування; різноманітність видів і форм обслуговування.

    Особливим багатством бібліотеки завжди були і будуть її кадри – талановиті, відповідальні, безмежно віддані своїй справі. Їхня висока кваліфікація, компетентність високо цінуються в інституті.

    Сучасне програмне й технічне забезпечення, підготовлений персонал, планове впровадження інновацій та ретельно продумана організація роботи –ось передумови для успішної діяльності бібліотеки інституту сьогодні.