| русский

 

  • АНОТОВАНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

    наукової та навчальної літератури викладачів ЧТЕІ КНТЕУ:

  • Інформатика та компютерна техніка:

1. Валецька Т.М. Компютерні мережі. Апаратні засоби: Навчальний посібник. –К.:ЦНЛ,2004. –208с.

У посібнику подано необхідні для вивчення дисципліни матеріали з комп’ютерних мереж, які є невід’ємною частиною підприємств торгівлі.

Блок навчально- методичного забезпечення включає програму курсу та матеріали за її темами, комплекс контрольних та тестових питань для контролю засвоєння знань, методичні вказівки і завдання для лабораторних робіт.

2. Гімчинський О.Г., Гімчинська С.Ю. Основи комп”ютерної техніки: Навчальний посібник. –Чернівці:ЧТЕІ,2004. –180с.

Посібник  містить теоретичні відомості про основні вузли та компоненти IBM PC – сумісного комп’ютера, а також про більшість периферійних пристроїв, які можуть до нього підключитися.

3.  Інформатика та компютерна техніка в лабораторних роботах. Частина   1.:Навчальний посібник /Бабій П.І.,Баловсяк Н.В.,Валецька Т.М., Григоришин І.А., Косяченко С.В., Парасінчук І.Г.; За заг. ред. Валецької Т.М. –К.:ЦНЛ,2004. –320с.

Посібник призначений для вивчення та набуття практичних навичок роботи з операційною системою Windows 2000 та пакетом MS Office 2000, необхідних для роботи сучасного офісу.

Блок навчально- методичного забезпечення містить програму курсу та завдання для лабораторних робіт за її темами з методичними вказівками до їх виконання, комплекс питань для контролю засвоєння знань, список літератури.

4.   Основи Internet в бізнесі: Навчально-методичний посібник /Укл. Бабій П.І., Виклюк Я.І. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2005. –198с.

5.   Основи створення інформаційних систем: Навчальний посібник /Укл. Тарасюк Я. М., Чернов В.М.

В посібнику представлено усі етапи життєвого циклу інформаційної системи: від формування вимог до адміністрування. Методика створення інформаційної системи розглядається в середовищі СУБД Microsoft Access.       

6.   Семчук А.Р., Юрченко І.В. Економічна інформатика: Навчальний посібник. –5-е вид. –Чернівці: МВІЦ”Місто”,2006. –424с.

У посібнику враховані останні вимоги освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів економічних спеціальностей з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу (в рамках Болонського процесу). Висвітлено питання історії розвитку обчислювальної техніки, подано відомості про апаратне та програмне забезпечення ПК. У посібнику наведено також основи програмування мовами Pascal та  Visual Basic for Applications (VBA), лабораторний практикум з економічної інформатики.

7.   Система управління базами даних Microsoft Access для самостійного вивчення: Навчальний посібник /Укл. Баловсяк Н.В., Григоришин І.А., Кулібаба Л.В. –К.:Дакор,КНТ,2006. –156с. –(Серія: Інформатика та комп’ютерна техніка

Навчальний посібник містить теоретичні відомості щодо створення та редагування баз даних з використанням системи управління базами даних Microsoft Access, практичні завдання для лабораторних робіт та завдання і тестові запитання для самостійної роботи та самоконтролю.