| русский

 

  • АНОТОВАНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

    наукової та навчальної літератури викладачів ЧТЕІ КНТЕУ:

  • Іноземні мови:

1. English for Students of International Economics (Англійська мова для студентів спеціальності “Міжнародна економіка”): Навчальний посібник /Укл. Бурбак О.Ф., Романова Т.О., Камбур О.І. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2005. –188с.

Посібник складається з 20 уроків з уніфікованою структурою завдань: тематичний термінологічний англо-український словник для активного засвоєння, фаховий текст, вправи та творчі завдання для формування різних аспектів мовленнєвої діяльності, практичні завдання, спрямовані на розвиток та вдосконалення навичок професійного спілкування, читання та інтерпретації англомовної економічної літератури.

2. English for Caterers and Restaurateurs (Англійська мова для студентів спеціальності “Технологія харчування і ресторанна справа”): Навчальний посібник /Укл. Романова Т.О., Соловйова О.В. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2006. –279с.

Посібник складається з 9 модулів; модуль містить 2-3 уроки і модульний контроль з вигляді тексту. До кожного уроку подається низка завдань. Деякі вправи розраховані на самостійну роботу студентів і за модульно-рейтинговою системою оцінки знань можуть включатись до індивідуальної роботи.

3. Essential English for economists (Англійська мова для економістів): Навчальний посібник /Укл. Бурбак О.Ф. –Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2006. –149с.

4. Самсонова А.З. Посібник з граматики французької мови: Навчальний посібник. –К.:Кондор,2006. –160с.

Навчальний посібник з граматики французької мови призначено для студентів економічних спеціальностей, які вивчають французьку мову за професійним спрямуванням. Метою посібника є поглиблення й удосконалення знань з граматики французької мови, необхідних для вербального спілкування й адекватного викладення змісту наукової інформації.