| русский

 

  • АНОТОВАНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

    наукової та навчальної літератури викладачів ЧТЕІ КНТЕУ:

  • Математика:

1. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. Частина 1: Навчальний посібник. 2-е вид.–Чернівці:Рута,2002. –191с.

Перша частина містить короткий довідковий матеріал, приклади розв’язання  типових задач, відбірки задач для практичних  занять та домашнього завдання з лінійної алгебри, аналітичної геометрії та математичного аналізу відповідно до програми з вищої математики.

2. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. Частина 2: Навчальний посібник. 2-е вид.–Чернівці:Рута,2002. –208с.

Друга частина містить короткий довідковий матеріал, приклади розвязання типових задач, відбірки задач для практичних занять і домашнього завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики відповідно до вузівської програми з вищої математики

3. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. Частина 3: Навчальний посібник. 2-е вид.–Чернівці:Рута,2002. –168с.

Третя частина навчального посібника містить короткий довідковий матеріал, приклади розвязання задач для практичних занять та домашнього завдання з математичного програмування відповідно до вузівської програми з вищої математики.

4. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. Частина    II: Курс лекцій у трьох частинах. –Чернівці:Рута,2003. –248с.

Курс лекцій охоплює теоретичний матеріал з теорії ймовірностей і математичної статистики згідно з навчальною програмою вищих навчальних закладів України. Наведено багато прикладів розвязання задач, а також запропоновано вправи для самостійного розвязання.

5. Лавренчук В.П., Букатар М.І., Готинчан Т.І., Пасічник Г.С. Математичні методи дослідження операцій: Навчальний посібник. –Чернівці:Рута,2005. –352с.

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, приклади розвязання задач, набори задач для самостійного розвязання з лінійного, нелінійного програмування, матричних ігор, сіткового планування, систем масового обслуговування.

6. Лінійна алгебра: Навчальний посібник /Укл. Бортей М.С., Дрінь І.І., Федорук Л.О., Пертен С.І., Стецько Ю.П.-Чернівці: ЧЕТІ КНТЕУ,2006. –190с.

7. Математичні моделі управління ризиком: Навчальний посібник /Укл. Лавренчук В.П., Букатар М.І., Кушнірчук В.Й., Пертен С.І.-Чернівці:ЧТЕІ КНТЕУ,2006. –164с.

       Посібник складаєть з двох частин. У першій частині розглянуто основні теоретичні питання ризику і його математичного моделювання, які супроводжуються конкретними прикладами і вправами. Друга частина є збірником задач і вправ з математичних методів управління ризиком.

8. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навчальний посібник. Частина 1. /В.П.Лавренчук, М.С.Бортей, М.І.Букатар, І.І.Дрінь, Я.М.Дрінь. За ред. Лавренчука В.П. –Чернівці:Зелена Буковина,2004. –192с.

Навчальний посібник охоплює матеріал з теорії ймовірностей та математичної статистики згідно з навчальною програмою для економічних спеціальностей ВНЗ України. Наведено багато прикладів розв’язування задач, а також запропоновано вправи для самостійного розв’язування.

  9. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навчальний посібник. Частина 2. /В.П.Лавренчук, М.С.Бортей, М.І.Букатар, І.І.Дрінь, Я.М.Дрінь. За ред. Лавренчука В.П. –Чернівці:Зелена Буковина,2004. –192с.

Навчальний посібник охоплює матеріал з теорії ймовірностей та математичної статистики згідно з навчальною програмою для економічних спеціальностей ВНЗ України. Наведено багато прикладів розв’язування задач, а також запропоновано вправи для самостійного розв’язування.

10. Федоров А.О. Аналітичні інформаційні системи. Теоретичні основи:   Навчальний посібник. –Чернівці:Рута,2005. –586с.

У посібник узагальнено лекційний курс з аналітичних інформаційних систем у вигляді окремих структурно-логічних блоків. Викладено теоретичні основи широкого діапазону хімічних, фізичних, фізико-хімічних і біологічних методів якісного та кількісного аналізу

11. Фінансова математика: Методичний посібник / Укл. Бортей М.С., Дрінь І.І., Федорук Л.О. –Чернівці:ЧТЕІ,2004. –76с.

В посібнику наводяться основні поняття фінансової математики, виводяться формули фінансових розрахунків і до кожної теми приводяться типові приклади. Для деяких з них наведені розрахунки, а інші пропонуються для самостійної роботи.