|  русский
Конференції
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Грошей на мої власні потреби катастрофічно не стає, тому я...
Не має такої проблеми
Підробляю де-не-де
Вчусь і працюю на фірмі
Шукаю по всілякому
Прошу у батьків
Батьки самі дають
Займаю та не віддаю
Займаю, потім віддаю

          

 


Дайджест


Бiблiотека ЧТЕI КНТЕУ


Бібліотека     Бiблiотека ЧТЕI КНТЕУ є навчальним, науковим, iнформацiйним та культурно-просвiтницьким пiдроздiлом iнституту i забезпечує творами друку та iншими iнформацiйними матерiалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.
       Впровадження новітніх інформаційних технологій дало змогу закласти ефективну систему інформаційно-бібліотечного обслуговування студентів та викладачів, зорієнтувати свої послуги на найповніше фактографічне та інформаційне забезпечення її потреб, на допомогу в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, проведення наукових робіт.
       В бiблiотецi працюють загальний читальний зал, читальний зал перiодичних видань, зал для викладачiв i аспiрантiв.
       Понад 5 тис. користувачів-студентів, професорсько-викладацький склад, аспірантів обслуговує бібліотека. Бібліотека
       На 1 липня 2006 року книжковий фонд бібліотеки налічує 86665 одиниць друкованої продукції, у тому числі: 64640 примірників - книжковий фонд, 22025 одиниць періодичних видань.
       Треба відмітити значне зростання книжкового фонду за останні 3 роки. Тільки за 2003-2005 роки інститутом було придбано 31094 примірника, що у 2 рази більше минулого трьохрічного періоду.
       У 2005 році відбулося значне оновлення книжкового фонду. Бібліотека поповнилося новітніми виданнями та перевиданнями праць вітчизняних і зарубіжних авторів.
       Фонд бібліотеки формується відповідно до профілю інституту та інформаційних потреб студентів і викладачів.Бібліотека
       Придбання видань здійснюється на основі вивчення стану книжкового ринку України, моніторингу інформаційного забезпечення учбового процесу, співпраці з кафедрами інституту. Значним джерелом формування фонду бібліотеки є видавничий центр КНТЕУ, видавнича діяльність інституту.
       Тільки у 2005/2006 навчальному році у фонд бібліотеки передано 1493 примірників навчальної літератури, яка була видана інститутом.
       В інституті приділяється багато уваги щодо комплектування фонду за рахунок використання нових джерел: проведення книжкових виставок з провідними видавництвами України, активізації взаємодії з благочинними вітчизняними організаціями, за рахунок спонсорських придбань літератури.
       Щорічно бібліотекою проводиться акція" Подаруй бібліотеці книгу".
       Тільки за 1 півріччя 2006 року викладачами інституту, студентами у фонд бібліотеки було передано в дар понад 167 примірників навчальної та художньої літератури.
       Зазнала змін і структура книжкового фонду. Серед бібліотечного фонду значне місце посідають підручники та навчальні посібники. Вони складають 80% фонду. Також збільшилась частка наукової літератури. Якщо у 2002 році наукова література в загальному обсязі фонду складала 13%, то у 2005 році цей показник зріс до 16%. Незмінним залишається відсоток художньої літератури ( 2,8 %).
       У 2005 році основні показники діяльності бібліотеки зросли у порівнянні з минулим роком на 20-35%. Так, показник відвідування зріс на 35% ; книговидача зросла на 34%. На протязі звітного періоду користувачам бібліотеки було видано понад 259 тис. примірників навчальної, наукової літератури, періодичних видань. Треба відмітити тенденцію зростання книгозабезпечення студентів. У 2005 році на одного студента припадало 15,7 примірників бібліотечного фонду ( темп зростання -13% ).
       Бібліотека отримує понад 157 найменувань періодичних видань, 90% з яких є фахові.
       Розпочата робота по створенню мультимедійної бібліотеки. Мультимедійна бібліотека надає можливість за допомогою CD та DVD-ROM переглянути документи в електронному повнотекстовому вигляді, а також містить базу даних електронних навчальних посібників, навчальних програм та інших джерел інформації.
       Бібліотека вже зараз має можливість запропонувати студентам електронні версії підручників з макроекономіки, економічних ризиків, казначейської справи, державних фінансів. З 1 вересня планується зробити відкритим для всіх користувачів бібліотеки доступ до даних фондів.
       Бібліотека надає увагу пропаганді бібліотечного фонду інституту, підвищенню інформаційної культурі читачів. Вже традиційними і постійними формами пропаганди фонду стали видання інформаційних бюлетенів нових надходжень, проведення Днів інформації, Днів бібліографії, презентації навчальної та наукової літератури, авторами якої є викладачі інституту, оформлення книжкових виставок.
       Одними із самих активних пропагандистів бібліотечного фонду є професорсько-викладацький склад інституту. 173 викладач є користувачем бібліотеки. Слід відмітити, що викладачі знають бібліотечний фонд бібліотеки, постійно ознайомлюються з новим поповненням фонду, рекомендують студентам літературу безпосередньо із фонду бібліотеки інституту. Бібліотека співпрацює з викладачами у бібліографічному забезпеченні видань навчальної та методичної літератури, інформаційному забезпеченні масових заходів, які проводяться в ЧТЕІ.
       Завдання бібліотеки ЧТЕІ не просто забезпечити навчальний процес, наукові дослідження, а дати читачам гарантований доступ до всього обсягу накопичених знань та інформації в світі.
       В двох читальних залах, абонементі робота підпорядкована одному: якісному, вмілому, швидкому обслуговуванні читачів. Тут створено бібліотечну локальну мережу, яка об'єднана 17 комп'ютерами. Її під'єднано до інститутської мережі й Інтернету.
       Програмне забезпечення нині дає змогу здійснювати комплекс робіт - від її обробки до пошуку літератури.
       Користувачі бібліотеки мають можливість здійснювати пошук, користуватися інформаційними ресурсами бібліотеки, 90% інформаційного обслуговування в режимі "запит-відповідь" ведеться з використанням електронних ресурсів.
       Продовжується робота щодо поповнення електронного каталогу, електронної версії предметної картотеки; створюються тематичні та проблемно-орієнтовані бази даних ("Наукові праці викладачів інституту", "Перші кроки в науці" (наукові праці студентів)," Історія розвитку комерційних відносин в м.Чернівці"). Бібліотека ЧТЕІ КНТЕУ бере активну участь у створенні корпоративного регіонального порталу "Буковина", а також створення фактографічної інформації, сучасних бібліографічних покажчиків "На допомогу вивчення навчальної дисципліни".
       Популярна серед читачів повнотекстова база даних законодавства України "Ліга-Закон", "Парус". В інституті відкрили читачам доступ до бази даних - повнотекстових електронних журналів іноземними мовами переважно із суспільних та економічних дисциплін. Та й сама бібліотека має електронну сторінку, через яку інформує користувачів про свої можливості, послуги, новинки.
       Бібліотека продовжує реалізовувати такі важливі принципи обслуговування, як комплексність, повнота і оперативність; диференційований підхід; комфортність обслуговування; різноманітність видів і форм обслуговування.
       Автоматизація роботи бібліотеки підняла її на якісно вищий рівень. І все-ж, надаючи перевагу технічним нововведенням, працівники постійно пам'ятають: бібліотека є не лише інформаційним центром ВНЗ, а й виховним. Вона формує світогляд студента, його художній смак, культуру, різнобічні інтереси. Тематика книжкових виставок, оглядів, бесід, зустрічей, що проводяться у бібліотеці, спрямована на виховання культури читання, естетичного й етичного виховання, ознайомлення молоді з витоками національної культури, духовності.
       Особливим багатством бібліотеки завжди були і будуть її кадри - талановиті, відповідальні, безмежно віддані своїй справі. Їхня висока кваліфікація, компетентність високо цінуються в інституті.
       Старійшинами бібліотечної справи є наші шановні колеги - Галина Миколаївна Пестик, Галина Георгіївна Прибиткова, Ніна Миколаївна Букатар, Валентина Миколаївна Танасюк , які працюють в бібліотеці понад 10 років.
       Не поступаються у роботі досвідченим фахівцям і молоді бібліотекарі Гавдун А.Ю., Візниця Р.М., Кривко Л.Д. Творчо, з натхненням, відповідальністю, скрупульозністю підходять до виконання своїх професійних обов'язків провідні бібліографи Болдовська К.В., Синюк Т.М. бібліотекар 1 категорії Попелухіна Л.А.
       Безцінний внесок у розвиток бібліотеки в різні періоди її існування зробили -Самсонова А.З., Гогіна Л.А., Іванова Т., Кондратенко Л.А
       Для бібліотеки ЧТЕІ КНТЕУ дуже важливо бачити перспективу своєї справи. Це додає моральних сил, розкриває сенс творчої і повсякденної рутинної праці, допомагає зрозуміти суспільну вагу власної діяльності. Ми розуміємо, що немає дрібниць ні в тому, як виглядає бібліотека, ні в тому, як виглядає бібліотекар. Ми освоюємо бібліотечний простір і мріємо бачити у своїй бібліотеці найсучаснішу техніку, сучасні виставкові вітрини.
       Ми хочемо, щоб бібліотека була доступною, комфортною і демократичною.