english  |  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 Історична довідка

У березні 1966 року наказом Міністра торгівлі Української РСР № 125 "Про організацію Київського торгово-економічного інституту" на базі Київського філіалу Донецького інституту радянської торгівлі був організований Київський торгово-економічний інститут з одночасним створенням Чернівецького філіалу. Таким чином і розпочалася історія Чернівецького торговельно-економічного інституту  Київського національного торговельно-економічного університету на Буковині.

Першим директором Чернівецького філіалу КТЕІ був кандидат економічних наук, доцент Іван Трохимович Петрук, який і започаткував традиції, що збережені та примножуються до цього часу.

Штатний розклад навчального закладу тоді включав 16 штатних одиниць навчально-допоміжного персоналу та 9 штатних одиниць науково-педагогічного персоналу. 5 викладачів працювали на умовах погодинної оплати праці.

Такою невеликою кількістю працівників у навчальному закладі здійснювалася підготовка фахівців за п’ятьма спеціальностями: "Економіка торгівлі та громадського харчування", "Бухгалтерський облік", "Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами", "Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами", "Технологія  та організація громадського харчування". Навчання здійснювалося без відриву від виробництва – по вечірній та заочній системі. З 1969 року  до 1974 рік здійснювався набір студентів на денну форму навчання.

Важким періодом для навчального закладу виявився кінець вісімдесятих років. Контингент студентів зменшувався, припинилася підготовка фахівців на денній формі навчання, відповідно, відбулося скорочення професорсько-викладацького складу. У 1987 р. філіал було ліквідовано. Та тодішнє керівництво нашої області одразу відреагувало на цю проблему та неодноразово клопотало щодо відновлення філіалу у місті Чернівцях. Так, наказом Міністра торгівлі УССР № 232 від 10.08.1987р. був створений Чернівецький заочний факультет Київського торгово-економічного інституту.

Тоді, у 1987 році колектив обрав своїм керівником Тетяну Миколаївну Ореховську, яка й очолила факультет на посаді декана. Разом із функціональними обов’язками, Тетяна Миколаївна взяла на себе відповідальність за 29 викладачів та 58 співробітників, які працювали на той час у навчальному закладі, і 1000 студентів, які  навчалися на вечірній та заочній формах навчання.

Саме тоді заклад впевнено визначив свій шлях до розвитку та становлення на Західній Україні.

У 1992 році при заочному факультеті КТЕІ було відкрито факультет післядипломної освіти, який щорічно здійснював перепідготовку 60, пізніше 120 фахівців.

У 1994 році факультет, як складова частина університету, успішно пройшов свою першу акредитацію за ІV рівнем підготовки фахівців. Це була найкраща подяка всьому колективу за самовіддану, творчу працю та бажання працювати в престижному ВНЗ.

До визнання закладу серед молоді міста докладали зусилля і студенти вечірньої форми навчання, саме вони робили перші кроки до популяризації навчального закладу на Буковині. У середині 90-х років студентами вечірньої форми навчання була організована перша рада студентського самоврядування. У 1998 році була створена перша команда КВК "Сальдо", яка неодноразово здобувала призові місця та перемоги у різноманітних турнірах. Згодом була створена футбольна команда "КДТЕУ", яка стала чемпіоном міста Чернівців, призером чемпіонату області та здобула чимало інших перемог. Тоді вперше в Чернівцях з трибун стадіону, із глядацьких залів лунало: "КДТЕУ!!!"; саме тоді вперше на шпальтах місцевих газет розміщувалася інформація про здобутки Чернівецького факультету КДТЕУ.

Значним поштовхом у розвитку інституту була реорганізація заочного факультету у Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університету в 1999р. (наказ Міністерства освіти і науки України № 126 від 30.04.1999р., наказ ректора КДТЕУ № 718 від 28.05.1999р.).

Саме з 1999 року помітні швидкі темпи розвитку інституту, про що свідчать якісні та кількісні показники, а саме: загальна кількість студентів зросла у 4 рази (1436 студентів – у 1999 р., 5948  - у 2007 р.), здебільшого на денній формі навчання кількість студентів зросла  майже у 35 разів (63 – у 1999 р., 2217 студентів – у 2007р.), чисельність професорсько-викладацького складу  збільшилася майже у 4,5 рази (34 і 174 відповідно); у відповідь на потреби ринку праці регіону були відкриті нові напрямки підготовки і сьогодні інститут здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за десятьма напрямами підготовки та п’ятнадцятьма професійними спрямуваннями. Збільшилася відповідно і організаційна структура закладу: були організовані 3 факультети, зросла кількість кафедр з 4  - у 1999 р. до 11  - у 2007 р.  За цей же період були відреставровані та відкриті навчальні корпуси по вул. Фрунзе та на Центральній площі нашого міста.

Сьогодні Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету – один із найпрестижніших вищих навчальних закладів Буковини, що будує свою роботу на сучасних європейських стандартах, зберігаючи надбання та традиції нашої освіти.

Стратегічний напрямок розвитку діяльності Чернівецького торговельно-економічного інституту й надалі полягає в його подальшому розвиткові як цілісно-інтегрованого освітньо-наукового центру, який орієнтований на підготовку висококваліфікованих фахівців для потреб Західного регіону України та проведення фундаментальних і прикладних досліджень проблем торговельної та обслуговуючої галузей народного господарства.

 


Вгору