Центр розвитку кар'єри Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУУкраїна, 58002, м.Чернівці, Центральна площа, 7
Тел.(0372) 52-21-12, Тел/факс (0372) 52-24-19
Електронна пошта:Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ забезпечує своїх студентів не тільки освітою високої якості, але і прагне зробити все для їхнього працевлаштування і професійного зростання: організовує стажування у ВНЗ-партнерах за кордоном і практику на провідних підприємствах м. Чернівців, а також займається працевлаштуванням своїх студентів та випускників.

З цією метою наказом директора № 68 від 24 жовтня 2002 року, створено Центр розвитку кар'єри, який є структурним підрозділом ЧТЕІ КНТЕУ.

Центр розвитку кар'єри засновано для розвитку інфраструктури вищої освіти, наближення її до вимог ринку. А також, він сприяє практичному втіленню знань, навичок та умінь, набутих студентами у процесі навчання.
Завідувач Центру розвитку кар'єри - ГУМЕНЮК Анатолій
Маркович, кандидат економічних наук, професор кафедри
маркетингу та комерційної діяльності

Консультант Центру розвитку кар'єри -
Варварюк Вікторія Олександрівна,
асистент кафедри маркетингу та
комерційної діяльності.

Серед основних напрямів роботи центру:

 • сприяння студентам та випускникам ВНЗ у працевлаштуванні та їхній адаптації у практичній діяльності;
 • встановлення і підтримка зв'язків з організаціями, центрами, фондами, які займаються організацією працевлаштування населення;
 • співпраця з підприємствами, установами й організаціями різних форм власності, які потребують висококваліфікованих працівників;
 • підтримка зворотного зв'язку із студентами-випускниками.

  Процес працевлаштування студентів і випускників ЧТЕІ КНТЕУ триває цілий рік. Протягом вересня 2005р. - травня 2006 року Центром розвитку кар'єри було працевлаштовано на постійну перспективну роботу 34 студенти, які працюють по сьогодні. Відбулося більше 500 ділових контактів та 140 студентів отримали можливість влаштуватися на роботу після закінчення навчання протягом року.

  Динаміка працевлаштування студентів і випускників з допомогою ЦРК протягом 2003-2007 н.р. вказує на щорічне зростання кількості працевлаштованих студентів і випускників (табл. 1, рис. 1)  Таблиця 1

  Динаміка працевлаштування студентів та випускників
  ЧТЕІ КНТЕУ протягом 2003-2007 н.р.

  Кількість  працевлаштованих

  2003-2004 навчальний рік

  2004-2005 навчальний рік

  2005-2006 навчальний рік

  2006-2007

  навчальний рік

  20 на постійну роботу і 5 на перспективу

  28

  34

  43


   
  Рис.1. Динаміка працевлаштування ЦРК студентів та випускників
  ЧТЕІ КНТЕУ протягом 2003-2007 н.р.

Головна

Поради

Роботодавцям

Ярмарок кар'єри

Новини

Вакансії