Адреса: 58000, м. Чернівці,
Центральна площа 7;

 

Кафедра іноземних мов Чернівецького торговельно-економічного інституту була створена у вересні 2004 року.

Кафедру іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ очолює кандидат філологічних наук, доцент Романова Тетяна Олександрівна. На кафедрі працюють 18 штатних викладачів, серед яких 4 кандидати наук, доценти: Романова Т.О., Бурбак О.Ф., Гнатишена І.М.,  Мурадханян І.С.; 7 старших викладачів: Самсонова А.З., Ступак М.Г., Копилова І.М., Паньків О.Є., Горжу Л.І., Василишина Н.Д., Мороз А.В.; 7 асистентів: Соловйова О.В., Максим’юк Н.В., Гільдебрант К.Й., Дорош А.В., Федорук Н.І., Ілюк Т.І., Камбур О.І. Навчально-допоміжний персонал представлений ст. лаборантом Іпатій І. К.

     Навчально-методична робота кафедри спрямована на забезпечення навчального процесу з іноземних мов (англійської, німецької, французької). На кафедрі викладається “Іноземна мова професійного спрямування”, “Ділова іноземна мова”, “Друга іноземна мова”, “Друга ділова іноземна мова”. По кожному з цих напрямків підготовлено навчально-методичне забезпечення, що включає: робочу програму, тематичні плани, примірники навчальних матеріалів за фахом, тести з вхідного, поточного і підсумкового контролю знань студентів, контрольні питання до заліків та іспитів, примірники білетів до курсових та державних іспитів, списки основної та додаткової літератури.

Наукова робота кафедри виконується викладачами у 2-х напрямках:

1. Методика викладання іноземної мови професійного спілкування у ВНЗ торговельно-економічного профілю.

2. Аспекти перекладу, лексики, термінології та методики іноземної мови у неспеціальному ВНЗ.

У рамках цієї тематики викладачі займаються науково-методичною роботою: готують кандидатські дисертації, пишуть статті, укладають підручники, посібники, методичні розробки, збірники лексичних і граматичних вправ, збірники тестових завдань для вступу до магістратури, збірники контрольних завдань та методичних вказівок, лабораторні роботи для використання у комп’ютерному лінгафонному кабінеті для студентів нашого вузу.

На кафедрі постійно діє науково-методичний семінар, на якому викладачі обговорюють актуальні питання  методики викладання іноземних мов серед яких: використання інтерактивних методів навчання іноземним мовам, застосування комп’ютерних технологій,  створення електронних підручників та методів дистанційного навчання, мультимедійні засоби, тощо.

Викладачі кафедри постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень у КНТЕУ та інших вузах України. 

Крім того, викладачі кафедри беруть участь у програмі “Українська ініціатива” з сучасних технологій ефективної мовної підготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва. 

Викладачі кафедри докладають багато зусиль для покращення мовної підготовки студентів ЧТЕІ КНТЕУ. Кращі студенти залучаються до наукової роботи, написання статей іноземними мовами, виступають з доповідями на студентських наукових конференціях, беруть участь в олімпіадах  з іноземних мов. Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, допомагають студентам у підготовці наукових статей, тез, доповідей, анотацій.

Кожного року кафедра здійснює набір студентів на курси іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ.

Кафедра іноземних мов підтримує міжнародні зв’язки з викладачами Французького комерційного інституту та його філією у Будапешті.

Викладачі кафедри беруть активну участь у виховній роботі студентської молоді. Згідно планів роботи кураторів викладачі беруть участь у підготовці студентських вечорів, концертних програм, випусків стінгазет; виїжджають разом зі студентами на екскурсії в інші міста України та на спортивні змагання, відвідують гуртожиток, проводять бесіди за різною тематикою.

     Робота викладачів кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ спрямована на покращення якості знань студентів з іноземних мов, на підвищення їхнього загальнокультурного та фахового рівня, на формування їх свідомого відношення до отримання  своєї професії.