Адреса: 58000, м. Чернівці,
Центральна площа 7;

     

Гнатишена Ірина Михайлівна

Народилась 05.11.68 року. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ. В 1985-1990рр. навчалася на німецькому відділенні ЧДУ ім. Юрія Федьковича та отримала кваліфікацію філолога, викладача німецької мови і літератури. В 1990-1991 рр. працювала стажером-дослідником кафедри германських мов ЧДУ.1991-1994 рр. – аспірант кафедри германських мов ЧДУ. З 1994 по 2001 рр. працює асистентом, викладачем німецької мови на кафедрі германських мов ЧДУ. В 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему

 

“Сучасна німецька медична термінологія: аспекти етимології, структури, інтернаціоналізації”. 2001 - 2002 рр. – старший викладач кафедри гуманітарних наук ЧТЕІ КНТЕУ, з 2002 р. – в. о. доцента кафедри гуманітарних наук , з 2004р.- в. о. доцента кафедри іноземних мов ЧТЕІ КНТЕУ. З 2005р.працює доцентом кафедри іноземних мов, а з 2006 – заст. декана факультету економіки та менеджменту. З жовтня 2007 – директор Французько-українського інституту управління ЧТЕІ КНТЕУ.

Тема наукового дослідження – “Порівняльне термінознавство – етимологічний та семантичний аспекти”.

Публiкацiї:


1. Проблема термінів-епонімів у медичній термінології // Третя Міжнародна конференція “Проблеми української науково-технічної термінології ”,- Львів, 1993р.

2. Інтернаціоналізація медичної термінології // Третя Міжнародна конференція “Проблеми української науково-технічної термінології”.- Львів, 1994р.

3. Словник інтернаціональних терміно-елементів латинського та грецького походження у сучасній термінології. // Київ: Академія, 1994р.   for Educational Students. – Чернівці, Рута, 2001.

4. Молодіжна лексика сучасної німецької мови як відображення суспільних процесів // Науковий вісник ЧНУ, вип.122, 2002 р. – 0,5 др.а.

5. Проблеми нормування та інтернаціоналізації німецькомовної медичної термінології // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Проблеми розвитку філології в Україні в аспекті світової культури” – Київ, КНУ, 2003 р. – 0,5 др.а.

6. Проблема синонімії у фаховій лексиці медицини // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії та практики. – Львів, ЛНУ, 2004 р. – 0,5 др.а.

7. Структурні особливості медичних термінів латинської та німецької мов // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми перекладознавства та іноземної філології ”. – Луцьк, Волинський інститут економіки та менеджменту, 2004р. – 0,5 др.а.

8. Етимологічні особливості медичних термінів латинського та давньогрецького походження у сучасній німецькій мові. – Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Гуманітарні науки: Філологія, вип..1, 2004 р. -  0,5 др.а.

  9. Мовна норма у медичній фаховій лексиці німецької мови. – Науковий вісник ЧНУ.

Філологія. – 0,5 др.а.