Кафедра фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету засновано в червні 2006 року.
   Кафедра забезпечує підготовку освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр спеціальності "Фінанси" спеціалізації "Державні фінанси" та "Управління державними фінансовими ресурсами"; здійснює підготовку фахівців для фінансових та податкових органів, органів Державного казначейства, державних цільових фондів, бюджетних установах та організаціях.
   На кафедрі працює колектив висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. Науково-педагогічну роботу виконують 22 викладачі, в тому числі 1 д.е.н., професор та 6 к.е.н., доцентів.
Кафедру очолює к.е.н., доцент, Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України Ковалевич Д. А.
   Одним із напрямків підготовки висококваліфікованих економістів-фінансистів є налагодження зв'язків кафедри з кафедрою фінансів КНТЕУ та ЧНУ ім. Ю.Федьковича з багатьма фінансово-кредитними установами. Результати досліджень відображено в наукових статтях та методичних рекомендаціях.
Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації та стажування у провідних наукових та навчальних закладах освіти та фінансових установах.
Колектив кафедри виконав науково-дослідну тему "Міжбюджетні відносини та їх вплив на формування бюджетів місцевого самоврядування". На сьогоднішній день колектив кафедри працює над виконанням державної теми: "Вплив державних фінансів на функціонування суб'єктів господарювання.
   Кафедра постійно працює над удосконаленням навчального процесу, впроваджує новітні технології навчання. Значну увагу працівники кафедри приділяють науковій та методичній роботі.

Адреса: 58003, м. Чернівці,
Вул. Головна 91