|  русский
Конференції
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Грошей на мої власні потреби катастрофічно не стає, тому я...
Не має такої проблеми
Підробляю де-не-де
Вчусь і працюю на фірмі
Шукаю по всілякому
Прошу у батьків
Батьки самі дають
Займаю та не віддаю
Займаю, потім віддаю

          

 Факультет підприємництва


        Факультет підприємництва, є одним із престижних факультетів нашого навчального закладу, адже він здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів і це особливо є актуальним в сьогоденні, коли більшість підприємств, які припинили свою діяльність, породили потужну хвилю скорочень, під яку потрапили спеціалісти з вищою освітою - фізики, математики, оптики, інженери тощо. В той же час почало розвиватися мале підприємництво, яке потребувало від працівників економічних знань, і ось тому в нашому навчальному закладі з травня 1999 року відкрито факультет підприємництва, який вирішує питання з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
Факультет очолює декан Дудко Валентин Парфенович, професор

НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ ТА ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Підготовка спеціалістів та магістрів здійснюється за скороченою формою навчання після закінчення навчання в коледжах, технікумах - за такими спеціальностями: Облік і аудит, Фінанси, Менеджмент, Маркетинг.

Підготовка спеціалістів і магістрів на денній формі навчання здійснюється за спеціальностями:

 • облік і аудит
 • фінанси Термін навчання на денній формі - 3 роки.

 • На заочній формі навчання підготовка спеціалістів здійснюється за такими спеціальностями:

 • облік і аудит
 • фінанси
 • менеджмент
 • маркетинг
  Термін навчання на заочній формі - 3,5 роки.

 • Крім підготовки спеціалістів на факультеті підприємництва здійснюється перепідготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст". Прийом на навчання здійснюється за такими формами: денна(очна), заочна. Термін навчання на денній формі - 9 місяців, на заочній формі - 18 місяців.
  Для здобуття другої вищої освіти приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають диплом спеціаліста державного зразка за спорідненими спеціальностями.


  Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється за такими напрямами підготовки:

 • методика складання та аудит звітності з урахуванням міжнародних стандартів в умовах використання сучасних інформаційних технології - з ліцензійним обсягом 90 осіб на рік;
 • сучасний менеджмент в умовах використання нових інформаційних технологій - з ліцензійним обсягом 60 осіб на рік;
 • менеджмент туристичної індустрії - з ліцензійним обсягом 30 осіб на рік.
  Термін навчання 3 місяці, форма навчання - денна.

 • Набір слухачів здійснюється з числа безробітних, а також бажаючих підвищити кваліфікацію, які мають відповідну економічну освіту. як за направленням Чернівецького обласного центру зайнятості так і за договорами з юридичними та фізичними особами.
  Прийом слухачів на підвищення кваліфікації здійснюється за конкурсом на підставі результатів співбесіди комісією, створеною Чернівецьким торговельно-економічним інститутом та Чернівецьким обласним центром зайнятості.

  В 2005 році на факультеті розпочато навчання за Програмою перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва "Українська ініціатива". Виконавцями цієї програми є Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів та регіональна робоча група, створена на базі головного управління економіки облдержадміністрації. За мету поставлено формування в молодих управлінців здатності господарювати в умовах ринкової економіки та впроваджувати європейські стандарти і новітні технології. Перепідготовка управлінських кадрів здійснюється за напрямами "Менеджмент" та "Економіка підприємства". Навчання денно-заочне з терміном 10 місяців.
  Випускники, які успішно завершать навчання, отримають диплом спеціаліста державного зразка та матимуть змогу стажуватися на підприємствах в країнах Європейського Союзу, за рахунок сторони, що приймає.


  Факультет підприємництва багатий на талановитих студентів в науковій, спортивній та культурно-масовій роботі. Для згуртування студентів в рамках громадської діяльності інституту створено постійно діючий орган студентського самоврядування. Традиційним стало проведення на факультеті "круглих столів", конференцій. Постійно проводяться виховні та культурно-масові заходи, що безпосередньо стосуються студентів, їх інтересів та запитів.
  Щороку проводяться туристичні сходження на Говерлу, походи в Яремчу, Хотин, Кам'янець-Подільський тощо.

  Гордість факультету - це новостворена жіноча команда КВК "Атас", яка є достойною зміною команд "Сальдо" та "Централ-парк". Мета команди та його незмінного керівника Грінчука М.С. - участь у Всеукраїнському турі "Ігор Асоціації команд КВК України".
  Інтелектуальною "родзинкою" нашого факультету є команда з Брейн-рингу "Нещасний випадок", до складу якої входять метри Чернівецького клубу інтелектуальних ігор. Команда є незмінним лідером внутрішньо вузівських змагань.

  Кожних два роки на факультеті проводяться вибори до Чернівецького студентського парламенту. Студенти ретельно готуються, намагаючись якнайліпше зарекомендувати себе та провести вдало передвиборчу кампанію. Після запеклої боротьби перемагає найкращий. Ця людина і буде представляти інтереси студентства впродовж всього виборчого терміну. Є наші представники і в Європейському Студентському Парламенті. Отож, маємо чудову можливість обмінюватись з українськими студентами так із студентами з різних Європейських країн. Наразі співробітництво проводиться з ВУЗами Одеси, Ужгорода, Києва, Львова, Тернополя, Кам'янець-Подільського, а також Молдови, Румунії, Польщі. Студенти постійно приймають активну участь у заходах, які організовуються в інституті: "День студента", "День факультету", "Студент року", "Козацькі забави" тощо, де отримують призові місця.

  Хочеться подякувати за хороших студентів і плідну співпрацю Чернівецькому державному технікуму технологій виробництва та економіки (директору Пекарському Миколі Івановичу), Чернівецькому промислово-економічному технікуму (директору Харині Володимиру Тодоровичу), Чернівецькому державному комерційному технікуму (директору Макаренко Валентині Дмитрівні), Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжу (Кошкарову Степану Андрійовичу), Хотинському сільськогосподарському технікуму (директору Назаренку Володимиру Григоровичу), Кіцманському державному аграрному технікуму (директору Чухно Сергію Івановичу), Сторожинецькому лісовому технікуму (директору Рудько Петру Миколайовичу).


  Віддана праця викладачів, співробітників факультету підприємництва увінчується талановитими випускниками, серед яких є: Яценюк Арсеній Петрович - міністр економіки України; Чинуш Валерій Миколайович - керівник-головний консультант регіональної приймальної Президента України в Чернівецькій області; Сеничак Михайло Ярославович - заступник Голови Обласної державної адміністрації; Гарарук Людмила Вікторівна - директор Коломийського економіко-правового коледжу КНТЕУ; Грінчук Микола Степанович - к.е.н. доцент кафедри обліку і аудиту ЧТЕІ КНТЕУ; Швець Анатолій Федорович - заступник начальника управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації; Богатирець Ігор Миколайович - заступник начальника КРУ в Чернівецькій області; Шкробанець Ігор Дмитрович - к. м. н., заступник начальника Управління охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації; Сарафінчан Валерій Лазарович - директор ресторанного комплексу "Черемош" та багато, багато інших, якими пишається наш ВУЗ.

  Вгору