english  |  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 Кафедри

Плiдно працюють одинадцять кафедр:

Кафедрами інституту здійснюється підготовка фахівців з таких напрямів підготовки:

 

Напрям підготовки  030502 Економічна кібернетика

Професійні спрямування:                   

                    Інформаційні системи в економіці

                    Інформаційні системи в банках

 
 

Напрям підготовки  030503  Міжнародна економіка

Професійні спрямування:                   

                    Міжнародна торгівля

                    Митна справа

 
 

Напрям підготовки  030508 Фінанси і кредит

Професійні спрямування:                   

                    Державні фінанси

                    Управління державними фінансовими ресурсами

 
 

Напрям підготовки  030509 Облік і аудит

Професійне спрямування:

                     Облік і аудит в підприємництві

Напрям підготовки  030504  Економіка підприємства

Професійне спрямування

                    Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг

Напрям підготовки  030507 Маркетинг

Професійне спрямування

                    Маркетинг на ринку товарів і послуг

Напрям підготовки  030510 Товарознавство і  торговельне підприємництво

Професійне спрямування

                    Управління товарними системами та мерчандайзинг

Напрям підготовки  030601 Менеджмент організацій

Професійні спрямування

                    Менеджмент на ринку товарів і послуг

                    Менеджмент туристичної індустрії

                    Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу

 
 
 

Напрям підготовки  020107 Туризм

Професійне спрямування

                    Внутрішній туризм

 

Напрям підготовки  051701 Харчові технології та інженерія

Професійне спрямування

                    Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс

 

 

Крiм того, ЧТЕI здiйснює:

  • прискорену пiдготовку спецiалiстiв на базi вищих навчальних закладiв I, II рiвня акредитацiї та середньої спецiальної освiти вiдповiдного профiлю на денну та заочну форми навчання (термiн навчання 2 роки 10 мiсяцiв);

  • перепiдготовку для здобуття другої вищої освiти на деннiй (термiн навчання 1 рiк) та заочнiй формах навчання (термiн навчання 1 рiк 10 мiсяцiв);

  • пiдвищення квалiфiкацiї керiвних кадрiв та спецiалiстiв у галузях (менеджменту, маркетингу, економiки, бухгалтерського облiку i аудиту, фiнансiв);

  • пiдготовку кадрiв на курсах комп'ютерної грамотностi (лiцензiя АА№247583) детально`;

  • пiдготовку кадрiв за замовленнями пiдприємств та органiзацiй щодо роботи з програмою "1С: Бухгалтерiя";

  • проведення курсiв з поглибленого вивчення iноземної мови та дiлової iноземної мови.