|  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 Кафедра фінансів


       Кафедра фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету засновано в червні 2006 року.
       Кафедра забезпечує підготовку освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр спеціальності "Фінанси" спеціалізації "Державні фінанси" та "Управління державними фінансовими ресурсами"; здійснює підготовку фахівців для фінансових та податкових органів, органів Державного казначейства, державних цільових фондів, бюджетних установах та організаціях.
       На кафедрі працює колектив висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. Науково-педагогічну роботу виконують 22 викладачі, в тому числі 1 д.е.н., професор та 6 к.е.н., доцентів.
       Кафедру очолює к.е.н., доцент, Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України Ковалевич Д. А.
       Одним із напрямків підготовки висококваліфікованих економістів-фінансистів є налагодження зв'язків кафедри з кафедрою фінансів КНТЕУ та ЧНУ ім. Ю.Федьковича з багатьма фінансово-кредитними установами. Результати досліджень відображено в наукових статтях та методичних рекомендаціях.
       Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації та стажування у провідних наукових та навчальних закладах освіти та фінансових установах.
       Колектив кафедри виконав науково-дослідну тему "Міжбюджетні відносини та їх вплив на формування бюджетів місцевого самоврядування" . На сьогоднішній день колектив кафедри працює над виконанням державної теми: "Вплив державних фінансів на функціонування суб'єктів господарювання.
      
Кафедра постійно працює над удосконаленням навчального процесу, впроваджує новітні технології навчання. Значну увагу працівники кафедри приділяють науковій та методичній роботі.

Викладачі кафедри:

      

Ковалевич Д.А.- к.е.н., доцент.
       Рошило В. І. - к.е.н., доцент.
       Москальов А. А. - ст. викладач.
       Грицюк І. В. - ст. викладач.
       Юрій С. М. - ст. викладач.
       Руснак Ю. М. - асистент.
       Тулюлюк А. С. - асистент.
       Юрій К. М. - асистент.
       Каспрук А. Ю. - асистент.


Ковалевич Дарія Адамівна


      Кандидат економічних наук, доцент, Відмінник освіти, Заслужений вчитель України, закінчила економічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю "Фінанси і кредит". Тема кандидатської дисертації: "Формування і виконання місцевих бюджетів в регіонах з обмеженими фінансовими ресурсами" (2002р.). Науковий напрям роботи пов'язаний з проблемами функціонування місцевих бюджетів. Викладає курси: "Фінанси", "Місцеві фінанси", "Казначейська система виконання бюджету", "Соціальне страхування" "Методика викладання у вищій школі". Має близько 30 наукових публікацій.

ВгоруРошило Віолетта Іванівна


      Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Закінчила з відзнакою Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича за спеціальністю "Фінанси і кредит" та здобула кваліфікацію магістра економіки. З 2001 року по 2004 рік навчалася в аспірантурі Київського національного торговельного-економічного університету за спеціальністю 08.04.01-Фінанси, грошовий обіг і кредит. У 2004 році в інституті економічного прогнозування НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему: "Формування амортизаційної політики підприємства" і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності "Фінанси, грошовий обіг і кредит". Є автором монографії "Джерела фінансування інноваційного розвитку підприємства". Має 30 публікацій, з них 21 - наукового та 9 - навчально-методичного характеру. Проблематика наукового дослідження пов'язана з фінансовим забезпеченням власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. Викладає курси: "Фінанси", "Бюджетна система України", "Історія казначейства", "Бюджетний менеджмент", "Гроші та кредит".

ВгоруМоскальов Анатолій Альфієвич


      Старший викладач. Закінчив в 1981 році Ленінградський фінансово-економічний інститут ім. Н.А. Вознесенського за спеціальністю "Фінанси і кредит". Працює над проблематичними дослідженнями в області трансформації регіональних фінансових систем в сучасних умовах; впливу податків на формування місцевих фінансів; вивченні розвитку банківської справи в регіональному аспекті. Викладає курси: "Фінанси", "Гроші і кредит", "Ринок цінних паперів". З 1999 року на громадських засадах виконує обов'язки віце-президента футбольного клубу "Меркурій - ЧТЕІ". Має ряд наукових публікацій.

ВгоруГрицюк Ілля Васильович


      Старший викладач. Закінчив Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю "Облік і аудит". Здобувач науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України. Науковий напрям роботи пов'язаний з проблематикою фінансового контролю за формуванням та використанням ресурсів на місцевому рівні . Викладає наступні курси: "Гроші та кредит", "Податкова система України", "Податковий менеджмент", "Банківські операції", "Фінансовий контроль". Автор та співавтор декількох наукових публікацій.

ВгоруЮрій Софія Михайлівна


      Старший викладач. Закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ в 2001 році з відзнакою за спеціальністю "Облік і аудит". Здобувай кафедри фінансів Тернопільського державного економічного університету. Науковий напрям роботи пов'язаний з дослідженням формування та використання оборотного капіталу в сучасних ринкових умовах. Викладає наступні курси: "Фінанси", "Гроші та кредит", "Міжнародні фінанси", "Казначейська система виконання бюджету", "Управління державним боргом". Має наукові публікації.

ВгоруРуснак Юрій Манолійович


      Асистент. Закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю "Фінанси і кредит". Здобувач кафедри фінансів КНТЕУ. Наукові дослідження пов'язані із страхуванням ризиків торговельних підприємств. Викладає курси: "Фінанси", "Фінансовий ринок", "Ринок цінних паперів", "Управління державним боргом". Має наукові публікації.

ВгоруТулюлюк Аліна Сергіївна


      Асистент. Закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю "Фінанси і кредит". Дисертаційні дослідження пов'язані із проблемами державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів на регіональному рівні. Крім цього, основні наукові інтереси пов'язані із вивченням страхового ринку України та діяльності страхових компаній Чернівецької області. Вільно володіє англійською та французькою мовами. Має ряд наукових публікацій. Викладає курси: "Страхування", "Бюджетна система України", "Фінансовий контроль".

ВгоруЮрій Ксенія Михайлівна


      Асистент. Закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ в 2005 році з відзнакою за спеціальністю "Облік і аудит". Напрям наукової роботи - формування та ефективність використання фінансових ресурсів підприємства. Викладає наступні курси: "Фінанси", "Гроші та кредит", "Міжнародні фінанси", "Податкова система України", "Податковий менеджмент", "Мито та митні платежі". Має наукові публікації.

ВгоруКаспрук Антоніна Юріївна


      Асистент. Закінчила з відзнакою Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю "Фінанси". Є здобувачем кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету. Науковий напрям роботи пов'язаний з проблемами фінансового забезпечення бюджетів розвитку територіальних громад. Викладає наступні курси: "Фінанси", "Гроші та кредит", "Бюджетна система України", "Податки в зарубіжних країнах", "Історія фінансової справи". Має наукові публікації.

Вгору