|  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 

 

Кафедра гуманiтарних наук

Про кафедру неофіційно

Оголошення

„Сходинками до profi”


Виникнення кафедри; її структура та склад

      Кафедру гуманітарних наук було створено в складі факультету економіки та менеджменту ЧТЕІ згідно наказу № 897 ректора КНТЕУ А.А.Мазаракі від 18. 06. 2001 р. З тих пір вона зростає і розвивається під уважним і доброзичливим контролем з боку дирекції інституту.

      На кафедрі працює 27 викладачів. Очолює її доктор філологічних наук, професор С.Д.Абрамович, який обіймає посаду з 2001 року. Тут, поряд із носіями наукових ступенів та звань (В.В.Сташкевич, О.М.Сташкевич, М.Ю.Чікарькова, С.В.Ніколенко, Л.С.Прокопець, В.Д.Сидор. Ю. М. Пацаранюк, М. В. Філіпчук), старшими викладачами і досвідченими асистентами (В.Г.Ніколенко, М.М.Лахнюк, В.С.Полянко, А. Г. Васильчук, Ю. І. Бассараб), працює багато перспективних молодих викладачів (Н.Ю.Коваленко, А.Л.Федорюк, О.В.Білоскурська, Р.М.Гищук, В.В.Куниця, М.Г.Головачук, Р.В.Дорош, О. І. Крецький, І. І. Филипчук,). Яскравий слід залишила по собі кандидат філологічних наук М.С.Тілло, відомий в Україні здібний молодий науковець і талановита поетеса, яка передчасно померла 2006 р. Середній вік професорсько-викладацького складу кафедри складає 42 роки, в т. ч. тих, що мають наукові ступені, - 48 років. Сумлінно працюють лаборанти  Г. І. Крамская та О. П. Филипчук; має власного лаборанта секція фізичного виховання – І. В. Єнькову. У розпорядженні кафедри - приміщення загальною площею 53 м кв., 3 комп'ютери й можливість користуватися Internet'ом.

      Організація та якість навчання з предметів, що читаються на кафедрі, визначаються вимогами державних стандартів. Викладачі кафедри читають такі курси, як культурологія, релігієзнавство, українська філологія, юридичні науки, а також деякі курси, що природно межують з гуманітарним знанням: основи екології, країнознавство, регіональну економіку, ПРП та РПС, туристичне країнознавство й деякі інші. Окремою секцією працюють викладачі фізичного виховання. Враховуючи установку Міністерства освіти і науки України на збереження вітчизняних традицій освіти і підтримку політики ЮНЕСКО, спрямованої на гуманізацію науки, кафедра приділяє увагу проблемам розвитку вітчизняної й світової культури, ролі релігії як форманти культури, оволодінню основами професійно-ділового мовлення, юридичній культурі сучасного громадянина, збереженню природних ресурсів та моральному ставленню до природного середовища тощо. Співробітники кафедри підвищують свою кваліфікацію відповідно до планів кафедри у провідних закладах науки та освіти Києва та Чернівців.

Науково-дослідна робота

      Наукову роботу скоординовано в рамках спільної колективної теми "Гуманізація науки у ХХІ ст. як мегадисциплінарна проблема". Водночас наукові дослідження кафедри побудовано в таких аспектах, як актуальні проблеми сучасної української та зарубіжної культури (сфера літератури та мистецтва); культурологія та релігієзнавство як інтегральні дисципліни; проблеми функціонування та вивчення національної мови в її нормативному та літературному варіантах, питання комунікації, термінознавства, перекладу; практичні та моральні аспекти розміщення продуктивних сил і вирішення екологічних питань як складова концепції економічної політики України; проблеми методології та методики викладання фізкультури в сучасному вузі, НОУ-ХАУ та педагогічний досвід викладача фізкультури. Регулярно проводяться науковий семінар в рамках колективної теми.

      Планування науково-дослідної роботи відбувається з урахуванням наукових інтересів кожного члена кафедри та його наукової спеціалізації.

      Науковий доробок кафедри складає сумарно 8 авторських монографій (6 - С.Д. Абрамович, 1 - В.Д.Сидор, 1 - М.С.Тілло). Видано також 1 колективну монографію "Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема") та 3 випуски "Наукового вісника ЧТЕІ КНТЕУ (гуманітарні науки)", матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Гуманітарні науки в негуманітарному ВНЗ”, сотні наукових статей та тез. На кафедрі функціонує методологічний семінар, в рамках якого розглядаються найбільш актуальні проблеми сучасної науки.

      Викладачі активно беруть участь в наукових конференціях та публікують свої дослідження у фахових виданнях. В Україні та поза її межами добре відомі імена докторів наук С.Д.Абрамовича, В.О.Джамана. Впевнено працює над докторською дисертацією доцент М.Ю.Чікарькова. Активно друкується доцент В.В.Сташкевич. Сумлінно працюють як уже відомі науковці, так і молоді викладачі. Захистила кандидатську дисертацію В.Д.Сидор; текст її дисертації було, за рішенням Спеціалізованої вченої ради, надруковано як монографію. Також захистили кандидатські дисертації Л. С. Прокопець, Ю. М. Пацаранюк, М. В. Філіпчук.  Подано до захисту кандидатські дисертації Н.Ю.Коваленко та А.Г.Васильчука; працюють над дисертаційними дослідженнями Р.М.Гищук, О.В.Білоскурська, А.Л.Федорюк. Чимало актуальних та потрібних праць видає також й секція фізкультури (керівник - доцент С.В.Ніколенко).

      Кафедра розвиває співробітництво з науково-дослідними установами та вузами країни (НАН України, Національний педагогічний університет, КНТЕУ, Київський, Чернівецький, Харківський, Кам'янець-Подільський, Тернопільський, Івано-Франківський, Таврійський, Полтавський університети та педуніверситети, Львівський інститут фізичного виховання та ін.). У семінарі, організованому центром "Яд-Вашем" (Ізраїль), брали участь С.Д.Абрамович та М.Ю.Чікарькова. Планується встановлення контактів з Геттінгенським університетом (ФРН).

      У програмах щорічних студентських наукових конференцій обов'язково фігурують роботи, виконані під керівництвом викладачів кафедри. Студенти ЧТЕІ - щорічні призери міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика. Кафедра проводить власні спеціалізовані науково-практичні студентські конференції ("Біблія як чинник світової культури", "Гуманітарні науки в системі сучасної освіти", "Правова свідомість студента" та ін.). Планується проведення міжнародної науково-практичної конференції “Гуманітарні науки в сучасному негуманітарному ВНЗ”.

Науково-методична робота

      Багато уваги приділяється методиці викладання, творчій розробці і вдосконаленню навчальних програм, створенню проблемних підручників та навчальних посібників, методичних розробок, застосуванню інтерактивних методів навчання (навчальні тести, швидке опитування, електронні підручники, візуальні матеріали тощо).

      Постійно функціонує методичний семінар, присвячений проблемам викладання дисциплін у світлі Болонського процесу, новітнім технологіям навчання, сучасним аспектам педагогіки вищої школи. Спільно з навчальною частиною ЧТЕІ кафедра гуманітарних наук працює над впровадженням кредитно-модульної системи.

      За 6 років існування кафедри видано друком понад 50 підручників та навчальних посібників, конспектів лекцій та опорних конспектів, словників. Чимало з них має гриф МОНУ. Часом створення підручника чи навчального посібника відбиває науковий пошук викладача: деякі книги, надруковані центральними видавництвами, є заповненням багаторічних прогалин у сфері вивчення дисципліни або реалізацією авторських програм курсів, тільки-но введених до навчальних планів.

      Серед них вирізняються:

Підручники:

      С. Абрамович, М. Тілло, М. Чікарькова. Релігієзнавство. - К., 2004.

      С. Абрамович, М. Чікарькова. Мовленнєва комунікація. - К., 2004. 

Навчальні посібники:

      С.Абрамович, М. Чікарькова. Риторика. - Л., 2000.

      С. Абрамович, В. Молдован, М. Чікарькова. Риторика загальна та судова. - К, 2002.

      С. Абрамович Зарубіжна та українська культура: В 2 т. - Чернівці, 2002.

      С. Абрамович, М. Тілло, М. Чікарькова. Культурологія. - Чернівці, 2003.

      C. Абрамович, М. Тілло, М. Чікарькова. Культурологія. - К, 2004.

      С. Абрамович, М. Чікарькова. Зарубіжна та українська культура. - Л, 2004.

      C. Абрамович. Церковне мистецтво. - К., 2005.

      С. Абрамович. Короткий словник культурознавчих термінів. - Чернівці, 2005.  

   О. Білоскурська.  Право  промислової  власності.  Опорний  конспект  лекції  з    курсу  “Підприємницьке  право”.  –  Чернівці,  2006.

      Р. Гищук. Країнознавство. Навчальний посібник. Частина 1. – Чернівці, 2007. 

      Л. Прокопець та А. Федорюк. Підприємницьке право. - Чернівці, 2004. 

      Л. Прокопець, Н. Коваленко. Безпека бізнесу. - Чернівці, 2004. 

      В. Сидор. Фінансове право. Опорний конспект лекцій. – Чернівці, 2006. 

      В. Сташкевич. Навчально-методичний посібник з курсу РПС. - Чернівці, 2005.     

      В. Сташкевич. Конспекти лекцій з курсу “Рекреаційні комплекси світу”. – Чернівці, 2006. 

      М. Тілло. Ділові документи. - Чернівці, 2004. 

      М. Тілло. Релігієзнавство. - Чернівці, 2004. 

     М. Тілло. Культурологія: Візуальні матеріали. - Ч 1. Культура стародавнього світу.                  - Чернівці, 2005. 

      А. Федорюк. Фінансове право. - Чернівці, 2005. 

      М. Чікарькова. Історико-діахронічний аспект вивчення курсу "Основи екології".-Чернівці, 2005. 

      М. Чікарькова. Короткий екологічний словник.- Чернівці, 2005.

Персоналії

Штатні викладачі кафедри

Доктор філологічних наук, професор С.Д. Абрамович

Старший викладач Ю.І. Бессараб

Старший викладач О.В. Білоскурська

Старший викладач А.Г. Васильчук

Старший викладач Р.М. Гищук

Старший викладач М.Г. Головачук

Асистент Р.В. Дорош

Старший викладач Н.Ю. Коваленко

Старший викладач О.І. Крецький

Старший викладач В.В. Куниця

Старший викладач М.М. Лахнюк

Старший викладач В.Г. Ніколенко

Доцент С.В. Ніколенко

Кандидат філологічних наук, старший викладач Ю. М. Пацаранюк

Кандидат політичних наук, доцент Л.С. Прокопець

Старший викладач В.С. Полянко

Кандидат юридичних наук, доцент В.Д. Сидор

Кандидат хімічних наук, доцент В.В. Сташкевич

Кандидат хімічних наук, доцент О.М. Сташкевич

Старший викладач А.Л. Федорюк

Асистент І. І. Филипчук

Старший викладач М. В. Філіпчук

Кандидат філологічних наук, доцент М.Ю. Чікарькова

 

Сумісники

 

Доктор географічних наук, професор В. О. Джаман

Кандидат географічних наук, старший викладач І. І. Костащук

Асистент Л. В. Шуришина

Асистент Г. І. Крамская

 

Лаборанти

 

Єнькова Інга Володимирівна

Филипчук Оксана Петрівна

Крамская Галина Іванівна

 

  

    Завiдувач кафедрою - АБРАМОВИЧ Семен Дмитрович, доктор фiлологiчних наук, професор; дiйсний член Академiї iсторiї та культури євреїв України iм. Ш. Дубнова.

    Доктор філологічних наук, професор, "визначний фахівець у галузі філології, богослов'я, культурознавства, українознавства, риторики" . Народився 29 червня 1945 р. в м. Житомир. 1968 року закінчив Житомирський державний педінститут зі спеціальністю "Вчитель російської мови та літератури середньої школи", потім, у 1973 році, - заочну аспірантуру з російської літератури при Львівському державному університеті. Кандидатську дисертацію на тему "Історична проза В.Брюсова" захистив у 1973 році (Львівський ун-т); докторську дисертацію на тему "Концепція особистості у нарраційній прозі А.Чехова" - у 1991 році (Київ, АН УРСР). Працював "масовиком" у Житомирському палаці піонерів, вчителем малювання, викладачем літератури Коростишівського педучилища, старшим викладачем, згодом доцентом Кам'янець-Подільського педінституту, професором та завідувачем кафедри російської літератури Чернівецького національного університету, в. о. завідувача кафедри суспільних дисциплін Буковинської медичної академії (за сумісництвом); нині - завідувач кафедри гуманітарних наук ЧТЕІ КНТЕУ. Нагороджений медаллю "Ветеран праці", почесними грамотами губернатора Чернівецької області та міського голови Чернівців, Чернівецької медичної академії, Єпископа Коломийського та Чернівецького (УГКЦ). Дійсний член Академії історії та культури євреїв України ім. Ш.Дубнова.
       С.Д.Абрамович, завідувач кафедри, - автор понад 200 наукових праць, серед яких - 6 монографій, чимало підручників та навчальних посібників, численних наукових статей і тез; він брав участь більш ніж у 100 наукових конференціях. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій. Коло його інтересів - філологія, культурологія, мистецтвознавство, релігієзнавство. Безпосередній напрямок його досліджень - вплив сакральних текстів на розвиток художньої літератури.
 Доктор філологічних наук, професор; викладає дисципліни: релігієзнавство, культурологія,риторика.

Про науково-педагогічну діяльність С. Д. Абрамовича йдеться у таких публікаціях:

 1. Кто есть кто в русском литературоведении? Справочник. - М.: АН СССР. - 1991. - Ч.1. - С.9.
 2. Сторінки історії. - Чернівці: Буковинська державна медична академія, 1999. - С. 23.
 3. Токменко Т. В. Півстоліття в педагогічному училищі // Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини. - Житомир, 1999. - Ч.1. - С. 91 - 92.
 4. "Булгакова треба починати вивчати з Біблії". Інтерв'ю з доктором філологічних наук, професором Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича Абрамовичем Семеном Дмитровичем // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2001.- № 4. - С. 11 - 12.
 5. Тевтуль Я.Ю. Мистецькі здобутки "фізиків" та "ліриків" ЧНУ // Буковинське віче. - 2000. - 4 листопада. - С. 3.
 6. Чікарькова М. Ю. Абрамович Семен Дмитрович // Енциклопедія сучасної України.- К.: Енциклопедія сучасної України, 2001.- Т. 1.- С. 39.
 7. Б. а. Curriculum vit? // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Гуманітарні науки: Філологія. Вип. 2-3, присв. 60-річчю від дня народження С. Д. Абрамовича.- Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. - С. 4 - 5.
 8. "Душа мусить трудитися денно і нощно" / Інтерв'ю з проф. С. Абрамовичем // Буковина. - 2007. - 31 січня. - С. 1, 3.

 

Наукова школа С.Д. Абрамовича

Заснування наукової школи проф. С. Д. Абрамовича відбулося 1991 р.;
напрям її: "Сакральні джерела культури: проблеми інтерпретації".

      У цьому напрямі працюють учні С.Д.Абрамовича: доктор філософії Ю.Г.Ткачов (Гетінгенський університет, Німеччина) та кандидати філологічних наук: доц. П.Л.Шулик (Кам'янець-Подільський університет), доц. І.С.Мурадханян (ЧТЕІ КНТЕУ, ЧНУ), доц. М.Ю.Чікарькова (ЧТЕІ КНТЕУ), асистенти Ю.Ю.Кіндзерська (Тернопільський педуніверситет) та В.Г.Притуляк (Кам'янець-Подільський університет). Представником цієї школи була також кандидат філологічних наук., ст. викладач М.С.Тілло (ЧТЕІ КНТЕУ). Сьогодні С.Д.Абрамович є науковим керівником аспірантів І.В.Свідер, С.А. Молчанової,    К. Й. Гільдебрант, І. О. Горман (Кам'янець-Подільський університет).

ЮРІЙ ГЕНАДІЙОВИЧ ТКАЧОВ

      Закінчив Чернівецький держуніверситет за спеціальністю "Філолог, викладач російської мови та літератури" та аспірантуру з російської літератури цього ж університету. Кандидатську дисертацію "Сюжет про Олександра Македонського в світовій літературі" захистив в Києві (Київський ун-т). Автор 3 монографій, 32 наукових статей та 2 навчальних посібників.

ПОЛІНА ЛЬВІВНА ШУЛИК

      Закінчила Кам'янець-Подільський педінститут за спеціальністю "Викладач російської мови та літератури" та аспірантуру з російської літератури при Чернівецькому університеті; дисертацію "Концепція художника в ідейно-історичній групі "Серапіонові брати" захищала в Києві (АН УРСР). Автор 15 наукових статей, навчальних посібників.

ІРИНА САРКІСІВНА МУРАДХАНЯН

      Закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю "філолог, викладач англійської мови". Дисертацію "Концепція психологічного роздвоєння особистості в літературі Заходу ХVІІІ-ХХ ст." виконала в якості пошукувача при Чернівецькому університеті; захистила в Дніпропетровському ун-ті. Автор 11 статей та написаних у співавторстві 2 навчальних посібників.

 

МАРІЯ ЮРІЇВНА ЧІКАРЬКОВА

      Закінчила Чернівецький держуніверситет за спеціальністю "Філолог, викладач російської мови та літератури", була пошукувачем цього ж університету. Кандидат філологічних наук: кандидатську дисертацію "Античні та християнські мотиви в поезіях А.Ахматової" захистила в Києві (НАН України). Має вчене звання доцента. Автор 22 наукових статей та тез, а також виконаних одноосібно та у співаторстві 2 підручників та 15 навчальних посібників.

ЮЛІЯ ЮРІЇВНА КІНДЗЕРСЬКА

      Закінчила Тернопільський педуніверситет за спеціальністю "Викладач англійської мови і літератури" та аспірантуру з теорії літератури при цьому ж вузі. Кандидат філологічних наук, асистент кафедри англійської мови Тернопільського педуніверситету. Автор 1 монографії та 7 наукових статей.

ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ ПРИТУЛЯК

      Закінчив Кам'янець-Подільський педінститут за спеціальністю "Викладач німецької мови" та аспірантуру з літератури зарубіжних країн при цьому ж вузі. Дисертацію "Часово-просторовий континуум у романах Франца Кафки" захистив 2004 р. у Києві (НАН України). Автор 11 наукових статей.

ІРИНА ВАСИЛІВНА СВІДЕР

      Закінчила Кам'янець-Подільський університет за спеціальністю "Викладач англійської мови"; навчається в стаціонарній аспірантурі цього ж університету (спеціальність "Література зарубіжних країн"). Працює над дисертацією "Літературний натюрморт в прозі європейських романтиків ХІХ ст.".

СВІТЛАНА АРСЕНІЇВНА МОЛЧАНОВА

      Закінчила Кам'янець-Подільський педінститут за спеціальністю "Викладач російської мови та літератури". Працює в бібліотеці (м. Хмельницький); заочно вчиться в аспірантурі Кам'янець-Подільського університету (спеціальність "Російська література"). Тема її дисертації - "Гендерна проблема у сучасних російських письменників у контексті християнської традиції".

ГОРМАН ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА

      Закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю Федьковича за спеціальністю “Російська мова та література”. Працює викладачем в Чернівецькому кооперативному економіко-правничому коледжі. Тема її дисертації -  “Розпад класицистичного канону в російській літературі кін. XVІІІ ст. як розкріпачення творчої індивідуальності письменника”. 

Гільдебрант Катерина  Йосипівна

 Закінчила в 2005 році факультет іноземних мов ЧНУ ім.. Ю. Федьковича за спеціальністю “Англійське відділення”. На даний час є аспірантом Кам янець-Подільського державного університету за спеціальністю “Література зарубіжних країн”. Тема її дисертації “ Розгрібувачі бруду в англійській літературі 50-х років ХХ ст.”


ПУБЛIКАЦIЇ С.Д.АБРАМОВИЧА


Наукові публікації

            І. Монографiї

 1. Абрамович С.Д. Концепция личности у Чехова-повествователя в контексте идейно-эстетических исканий русского реализма. - К.: УМКД ВО, 1990. - 88 с.
 2. Абрамович С.Д. "Живая" и "мертвая" душа в художественном мире Чехова-повествователя: Романтический тип поведения в изображении Чехова. - К.: УМК ВО, 1991. - 88 с.
 3. Абрамович С. Бiблiя як форманта фiлологiчної культури. - К. - Чернiвцi: Рута, 2002. - 230 с.
 4. Абрамович С.Д. Гуманізація науки як мега дисциплінарна проблема. Колективна монографія/ Загальне редагування. Розділ "Проблема структурації гуманітарного знання в сучасному українському вузі. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. - С. 5-18.

ІІ. Депонованi рукописи монографiй

 1. Абрамович С.Д. Мир любви и семьи в повествовательной прозе А.П. Чехова./ Абрамович С.Д. Черновиц. гос. ун-т.- Черновцы, 1997. - 140 с. - Библиогр.: 57 назв. - РОС. - Ten. Укр ИНТЕИН.
 2. Абрамович С.Д. Рецепция А.П. Чехова в русской литературе "социалистического реализма" как эстетический феномен / Абрамович С.Д.; Черновиц. гос. ун-т.- Черновцы, 1997.- 112 с.- Библиогр.:53 назв. - Рус. - в Ten. ГНТБ Украины 16. 02. 98, № 96 -Ук 98.
 3. Абрамович С.Д. Эстетический идеал в творчестве А.П. Чехова и способы его художественного воплощения / Абрамович С.Д.; Черновиц. гос. ун-т.- Черновцы, 1997.- 85 с. - Библиогр.: 76 назв. - Рус. - Ten. в ГНТБ Украины 16. 02. 98, № 97 - Ук 98.

ІІІ. Статтi

 1. Абрамович С.Д. Валерiй Брюсов i зарубiжна лiтература // Всесвiт. - 1973. - №12.- С.182 - 188.
 2. Абрамович С.Д. Брюсов i Україна // Жовтень. - 1973.-- № 12. - С. 125 - 129.
 3. Абрамович С.Д. Вопросы историзма в романе В.Я. Брюсова "Огненный ангел" // Вопр. рус. лит. Вып. 2 (22). - 1973. - С. 88 - 94.
 4. Абрамович С.Д. Пiсня з бурею - сестри // Днiпро. -1973.- № 12.-С.125- 126.
 5. Абрамович С.Д. Второстепенные персонажи в "Войне и мире" Л.Н. Толстого // Русский язык и литература в школах УССР. - 1978. - №. 6 (14). - С.23 - 27.
 6. Абрамович С.Д. К вопросу об искусстве речевой характеристики в романе Чернышевского "Что делать?" // Вопросы русской литературы. - 1978. - Вып. 1 (3 1). - С. 83 - 90.
 7. Абрамович С.Д. Концепция славянства в стихотворении А. Блока "Скифы" и поэме Я. Ивашкевича "Азиаты" // Очерки по истории славянских литературных связей.- Львов, 1978.- С. 101-i19.
 8. Абрамович С.Д. Символика в "Войне и мире" Л.Н. Толстого // Вопросы русской литературы. - 1979. -Вып. 2 (34). - С. 69 - 77.
 9. Абрамович С.Д. "Грамматика" М. Смотрицкого в свете проблем филологической культуры барокко // Схiдно-слов'янськi граматики XVI-XVII ст. - К.: Наук думка, 1982.- С. 159 - 161.
 10. Абрамович С.Д. Идейно-эстетическая функция символа у раннего Брюсова //Брюсовские чтения. 1980 г.- Ереван: Советакан грох, 1983. - С.25 - 33.
 11. Абрамович С.Д. К вопросу о способе художественного обобщения в романе М Шолохова "Поднятая целина" // Великий художник современности: Шолоховские чтения: Материалы науч. конф.: К 75-летию М. А. Шолохова.- М.: Изд-во МГУ, 1983. - С. 184 - 187.
 12. Абрамович С.Д. Способ художественного обобщения у Н. В. Гоголя // Гоголь и современность.- К.: Вища школа, 1983. - С. 98 - 105.
 13. Абрамович С.Д. Некоторые аспекты стиля романов Брюсова "Алтарь Победы" и "Юпитер Поверженный" // В. Брюсов: Проблемы мастерства. - Ставрополь, 1983. - С. 115 - 128.
 14. Абрамович С.Д. Мелетiй Смотрицький та проблеми фiлологiчної культури барокко // Українська лiтература XVI - XVIII ст. та iншi слов'янськi лiтератури. - К.: Наук думка, 1984. - С. 137 - 160.
 15. Женские образы в исторических романах В. Я. Брюсова // Брюсовские чтения 1983 г. - Ереван: Советакан грох, 1985. - С. 114 - 125.
 16. Абрамович С.Д. Письмо Валерия Брюсова А.П. Зонову от 19 октября 1907 года и цикл стихотворений "Обреченный" [С публикацией текста письма.] // Брюсов: Исследования и материалы. - Ставрополь, 1986. - С. 119 - 123.
 17. Абрамович С.Д. Символика пейзажа у А.П.Чехова и Л.М. Леонова: "Вишневый сад" и "Русский лес" //Вопр. рус. лит. -Львов, 1986. - Вып. 2 (48). - С. 78 - 83.
 18. Абрамович С.Д. "Мать" М. Горького и чеховская традиция // Горьковские чтения`86.4.2.-Горький, 1987.- С. 61- 65.
 19. Абрамович С.Д. О месте наглядности на уроке литературы // Русс. яз. и лит. в сред. учеб. заведениях УССР. - 1987. - № 1. - С. 42 - 44.
 20. Абрамович С.Д., Самусенко В.Н. Концепция художественной действительности в русском реализме рубежа XIX - XX столетий и традиции В. Г. Белинского // Влияние В.Г. Белинского на развитие русской реалистической литературы. Межвузовский сб. науч. трудов.- Рязань - Пенза, 1987.-С. 108 - 115.
 21. Абрамович С.Д. Брюсов и Чехов: К вопросу о диалектике литературного процесса на рубеже XIX-XX столетий//Валерий Брюсов: Проблемы творчества.- Ставрополь, 1989.- С.69 - 71.
 22. Абрамович С.Д. "Черный монах А. П. Чехова: гимн или реквием? // Вопросы русской литературы. - Вып. 2 (56). - 1990. - С. 81 - 89.
 23. Абрамович С.Д. Скiлли та Харибди нашого модернiзму // TERAKT. Авангардовий лiтературно-вiзiйний альманах. Чернiвцi - Львiв, 1994. - С. 22 - 26.
 24. Абрамович С.Д. Стихотворение А. Блока "Девушка пела в церковном хоре..." как художественная структура // Текст и методика его анализа. Материалы VII-й Международной научной конференции по проблемам семантических исследований. - Ч. 2. - Харьков, 1994. - С. 3 - 5.
 25. Абрамович С.Д. iсторичне життя псалма як лiтературного жанру // Науковий вiсник ЧДУ. - 1996. - С. 40 - 48.
 26. Абрамович С.Д, Бiлогурова-Лукач Н.С. Художнє осмислення явища "двовiр'я" в українськiй та росiйськiй лiтературах // Сучасна гуманiтарна освiта: стан i перспективи. -Чернiвцi, 1996. - С. 154 - 157.
 27. Абрамович С.Д., Жмундуляк Д.Д. Художнє вiдображення цiнностi особистостi в погрiбальному обрядi // Сучасна гуманiтарна освiта: стан i перспективи. - Чернiвцi, 1996 - С. 227 - 231.
 28. Абрамович С.Д. Коран - пам'ятка свiтової культури // На допомогу вчителевi зарубiжної лiтератури. - Чернiвцi, 1996. - С. З - 8.
 29. Абрамович С.Д. Заметки об изучении писательской позиции позднего Гоголя // Гоголезнавчi студiї. - Вип. 2. - Нiжин, 1997. - С. 47 - 54.
 30. Абрамович С.Д. "Арiї" проти "семiтiв", або Голокост як виправдання Бога? // Мандрiвець. - № 5. - 1999. - С. 105 - 109.
 31. Абрамович С.Д. "Как делают золота из песка...": Каббалистическая мечта в духовной жизни еврейского местечка и её литературно-художественное выражение // "Штетл" як феномен єврейської iсторiї: Збiрник наукових праць. - К.: iнститут юдаїки, 1999, - С. 371 - 374.
 32. Абрамович С.Д. "Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать"? (Польский и еврейский мир в "Тарасе Бульбе") // Гоголевские студии. - Вып. 4. - Нежин 1999. -С. 33 - 41.
 33. Абрамович С.Д. Концепция человека в рассказе А.Платонова "Афродита" // Науковi працi Кам'янець-Подiльського державного педагогiчного унiверситету.- Фiлологiчнi працi.- Вип. 3.- Кам'янець-Подiльський, 1999. - С.3 - 9.
 34. Абрамович С.Д. О литературной личности Пушкина // Науковий вiсник Чернiвецького унiверситету: Збiрник наукових праць Вип. 61. Слов'янська фiлологiя. - Чернiвцi: ЧДУ, 1999. - С. 3 - 9.
 35. Абрамович С.Д. Художественная концепция времени в трилогии Д. С. Мережковского "Христос и антихрист" // Лiтература. Лiтературознавство. Життя. До 75-рiччя вiд дня народження доктора фiлологiчних наук, професора М. В. Теплiнського.- iвано-Франкiвськ, 1999. - С. 179 - 193.
 36. Абрамович С.Д., Чикарькова М.Ю. Риси модернiзму в стилiстицi О. Кобилянської // Наук. Вiсник ЧДУ, - Слов'нська фiлологiя. - Вип. 58-59. - Чернiвцi: Рута, 1999.- С. 113 - 116.
 37. Абрамович С.Д. Концепция человека в Танахе и ее воздействие на позднейшую европейскую литературу // Еврейская мысль сквозь века. - Вып. 2. - Днепропетровск: Новая идеология, 2000.- С. 116-126.
 38. Абрамович С.Д. Макабристика в повiстi Гоголя "Страшна помета" // Гоголезнавчi студiї. Вип. 5. - Нiжин, 2000. - С. 77- 84.
 39. Абрамович С.Д. Стильоутворюючi фактори у бiблiйному текстi // Роль християнства в утвержденнi освiти, науки та мистецтва: Науковий збiрник. - Рiвне, 2000. - С. 146 - 149.
 40. Абрамович С.Д. Катастрофа и теодицея // Катастрофа європейського єврейства пiд час другої свiтової вiйни. Рефлексiї на межi столiть. К.: 2000. - С. 151 - 159.
 41. Абрамович С.Д. Шевченкове наслiдування iсайї як художнiй вираз порубiжжя двох нацiональних свiтiв // Jews and Slavs. - Jerusalem - Kyiv, 2000. - С. 102 - 109.
 42. Абрамович С.Д. "Булгакова треба починати вивчати з Бiблiї." iнтерв'ю з доктором фiлологiчних нayк, професором Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Ю. Федьковича Абрамовичем Семеном Дмитровичем // Всесвiтня лiтература та культура в навчальних закладах України. - 2001. - № 4. - С. 11.
 43. Абрамович С. Предметний свiт у Гоголя // Гоголезнавчi студiї.-В.7.- Нiжин, 2001.-С.101- 110.
 44. Абрамович С.Д. Спроби подолати європоцентризм у викладаннi зарубiжної лiтератури закiнчилися? // Всесвiтня лiтература в середнiх навчальних закладах України. - 2001. - № 1.- С. 8 - 9.
 45. Абрамович С.Д. Специфика Библии как сакральной книги // Всесвiтня лiтература та культура в навчальних закладах України. - 2001.- № 9. - С. 48 - 50.
 46. Абрамович С.Д., Дикунец О.В. Метод художньої реконструкцiї в "iсусi Невiдомому" Д.Мережковського // Наук. зап. Харкiвськ. держ. пед. ун-ту iм. Г.Сковороди. Сер. Лiтературознавство. - 2001. - С. 148 - 156.
 47. Абрамович С.Д., Тiлло О.Є. Вивчення Бiблiї як пам'ятки зарубiжної лiтератури в школi та вузi // Актуальнi проблеми науково-методичного забезпечення викладання зарубiжної лiтератури. Зб. матерiалiв конф. - К.: Київський межрегiональний iнститут удосконалення вчителiв iм. Б. Грiнченка.- 2001. - С. 5 - 9.
 48. Абрамович С. Эротика в "Мертвых душах" // Гоголезнавчi студiї.- В. 9.- Нiжин, 2002.- С.54 - 59.
 49. Идеал и человек у Чехова как проблема постсоветского литературоведения // Динамизм социальных процессов в постсоветскоом обществе.- Вып. 2 (4). - Филологические науки.- Луганск - Цюрих - Женева, 2001. - С. 180 - 194.
 50. Абрамович С.Д. К вопросу о литературном воплощении архетипов русской ментальности // Информационный сборник форума русистов Украины.- Вып.2.-Симферополь, 2001.-С.23 - 38.
 51. Абрамович С.Д. Имманентная конфликтность христианской концепции человека в романе Германа Гессе "Нарцисс и Гольдмунд" // Збiрник на пошану професора Марка Гольберга. - Дрогобич: Вимiр, 2002. - С. 29 - 35.
 52. Абрамович С., Дикунець О. Принц Жаба, або Розпiзнання сатани (до проблеми дискурсу роману П.Зюскiнда "Парфумер") // iсторико-лiтературний журнал [Одеський нацiональний унiверситет iм. i.i.Мечнiкова]. - 2002. - № 7. - С. 150 - 156.
 53. Абрамович С. Християнське виховання та язичницькi традицiї в нацiональнiй культурi // Виховаання родини. iХ Мiжнародна Проща Вервицi за єднiсть Церкви. Читацька конференцiя "Виховання родини".- Чернiвцi: Букрек, 2002. - С. 40 - 49.
 54. Абрамович С. "Ренессансный человек" и Homo totalitaricus в буковинской деревне середины ХХ века // Науч. зап. Луганского государтвенного педагогического университета. - Луганск: Альма Матер, 2002.- С. 85 - 92.
 55. К вопросу о концепции творчества Пушкина в критике Д.С.Мережковского (Мережковский о гетеанизме Пушкина) // Материалы Пушкинской конференции. - Одесса, 2002 (0,5 д.а.).
 56. Абрамович С.Д. Бродский и Тютчев. Эволюция образа фонтана как символа постренессансной культуры // Вопросы русской литературы. Межвузовский научный сборник. - Вып. 8 (65). - Симферополь: Крымский архив, 2002. - С. 187 - 194. "Ренессансный человек" и Homo totalitaricus в буковинской деревне середины ХХ века // Науч. зап. Луганского государтвенного педагогического университета. - Луганск: Альма Матер, 2002.- С. 85 - 92.
 57. К вопросу о концепции творчества Пушкина в критике Д.С.Мережковского (Мережковский о гетеанизме Пушкина) // Материалы Пушкинской конференции. - Одесса, 2002.
 58. Творчiсть Короленка: питання про нацiональний образ свiту ("Сон Макара" та спадщина Гоголя) //Рiдний край: науковий публiцистичний художньо-лiтературний альманах. - Полтава, 2003. - № 1 (8). - С. 75-79.
 59. Проблеми сучасного вивчення Бiблiї як джерела лiтературних сюжетiв // Науковий вiсник Чернiвецького унiверситету. - Фiлософiя. - 2003. - Вип.163-164.
 60. Абрамович С.Д. Релiгiєзнавство в системi освiти як можливiсть запровадження вiдкритого типу мислення // Матерiали мiжнародного семiнару "Структура представления знаний о мире, обществе и человеке: в поисках новых смыслов".- Вып. IV. Луганск-Цюрих-Женева. - 2003.- С. 191-210.
 61. Абрамович С. Гоголевская традиция в рассказе Чехова "Кривое зеркало" // VІІ Міжнародні Гоголівські читання. Зб. наук. праць. - Полтава: [Полтавський держпедуніверситет], 2004.- С. 75-79.
 62. Абрамович С. Мистецтво наррації в біблійній прозі // Studia methodologica. - Тернопіль: Тернопільський держпедуніверситет, 2004. - С. 52-59.
 63. Абрамович С. Уніфікація літургійних текстів в українському ортодоксальному богослужінні як загальнонаціональна культурна проблема // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Гуманітарні науки: Філологія. Вип. 1. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. - С. 3-8.
 64. Абрамович С. Про поняття "структура культури" у викладанні культурології // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 264-265. Філософія. Чернівці: [Чернівецький національний ун-т], 2005. - С. 72-77.
 65. Абрамович С. Голокост з погляду юдаїстської та християнської теології // Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі. Зб. Наук. праць. - Львів: Вид-во нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2005. - С. 83-86.
 66. Абрамович С. Зміст і складові поняття "література" як актуальна науково-методологічна проблема // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Гуманітарні науки: Філологія. Вип.. 2-3; присв. 60-річчю від дня народження С. Д. Абрамовича.- Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. - С. 6-15.
 67. Абрамович С. Культурна самоідентифікація в сучасному суспільстві: між етноцентризмом і глобалізмом // Особистість. Час. Культура. М-ли науково-практичної конференції (28-29 листопада 2005 р. м. Чернівці). - С. 143-153.
 68. Абрамович С. Доля гуманітарних наук в сучасному вузі в аспекті входження України в Болонський процес // Нормы и парадоксы сознания и мышления: Материалы международного семинара. - В. VI. - Социальные науки. - Луганск - Цюрих - Женева, 2006. - С. 10-17.
 69. Абрамович С. Уніфікація літургійних текстів в українському ортодоксальному богослужінні як загальнонаціональна культурна проблема // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. - Філологічні науки. - Вип.2. - Т.2. - Кам'янець-Подільський: АБЕТКА-НОВА, 2005. - С. 324-331.
 70. Абрамович С. Д. Библия как интертекст в художетсвенном мире Чехова // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Мова і культура", присв. пам'яті С. Бураго. Червень, 2006.- К.: Вид. дім Д. Бураго, 2006. - С. 6-10.
 71. Абрамович С. Фрагмент "Рудокопов": попытка интерпретации // VIII Гоголівські читання: Матеріали міжнародної наукової конференції (Полтава, 5-6 квітня 2006 р.) - Полтава: Вид-во Полтавськ. держпедуніверситету ім. В. Короленка, 2006.- С. 102-105.
 72. Абрамович С. Гендерна картина спілкування: дві мовні картини світу // Семантика мови і тексту. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. 26-28 вересня 2006 р. - Івано-Франківськ; Видавничо-дизайнерський центр ЦІТ. - С. 226-227.
 73. Абрамович С. Д. Ідея “тимчасовості історичного” як підґрунтя біблійної естетики // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність “Історія”. – Чернівці: Рута, 2007. – Випуск 3. – С. 138-144.

ІV. Статтi в словниках та енциклопедiях

 1. 80. Абрамович С. Д. Воронський Олександр Костянтинович// УЛЕ: В 5 т.-Т.1.- К. Головна редакцiя Української радянської енциклопедiї, 1988. - С. 359.
 2. Абрамович С.Д., Ткачев Ю.Г. [Ряд краеведческих статей по Черновцикой области] // Российская еврейская энциклопедия.- Т. 4. - Историческое краеведение, - М.: Российская Академия Естественных Наук: Эпос. - 2000.- СС. 118 - 119; 167 - 168; 217; 240; 318.
 3. Абрамович С.Д. [Словникові статті: 78] // Лексикон порівняльного та загального літературознавства.- Чернівці: Золоті літаври, 2001.

V. Рецензiї

 1. Абрамович С.Д., Тищенко В. i. Хвилююча оповiдь про митця // Жовтень, 1983.-№ 5.-С.121 - 122.
 2. Абрамович С.Д.// Рец. на кн.: М. В. Теплинский. Изучение творчества А.П. Чехова в школе // Рус. яз. и лит. в сред. учеб. заведениях УССР.- 1986.- № 4 (72).- С. 71 - 72.
 3. Абрамович С.Д. Поэзия Тютчева в исследовании украинского учёного // Русская литература [СПб]. - 2000. - № 4. - С. 154 - 155.
 4. Абрамович С.Д., Ткачов Ю.Г. Синтез культур: Схiд - Захiд. [Рец. на книгу Ю Султанова] // Зарубiжна лiтература в навчальних закладах. - 2001. - № 2. - С. 64.
 5. Абрамович С.Д. Момент iстини. Роздуми над книгою Б.Мельничука "Випробування iстиною: проблема iсторичної та художньої правди в українськiй iсторико-бiографiчнiй лiтературi (вiд початкiв до сьогодення) // Буковинський журнал.- 2001.- № 2.- С. 200 - 207.

VI. Тези

 1. Абрамович С. Д. Художнi пам'ятники Кам'янця-Подiльського та проблеми вивчення культури слов'янського Вiдродження // Тези доповiдей V-ї Подiльської iсторико-краєзнавчої конференцiї.- Кам'янець-Подiльський, 1980.- С. 102.
 2. Абрамович С.Д. Концепция культуры в повести В..Шкловского "О мастерах старинных" и в романе А. Толстого "Петр Первый" // А.Н.Толстой и актуальные проблемы литературы социалистического реализма": Тез. докл. респ. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения писателя. - Черновцы, ЧГУ, 1983. - С. 65-66.
 3. Абрамович С.Д. Чеховская традиция в прозе С.Н. Сергеева-Ценского // С.Н. Сергеев-Ценский - выдающийся советский писатель-академик: К 100-летию со дня рождения. Тез. докладов науч.-практ. конф.- Глухов, 1985. - С.80 - 81.
 4. Абрамович С.Д., Голеншин М.З. Подiльськi мотиви у повiстях Ю.i.Крашевського // Тези доповiдей VI-Ї Подiльської iст.-краєзнавчої конф. - Кам'янець-Подiльський, 1985. -С. 40 - 41.
 5. Абрамович С.Д. "Чеховское" в рассказе Б.Лавренева "Срочный фрахт" // Б А. Лавренев: Художник и время: Тез. обл. науч.-практ. конф., посв. 95-летию со дня рожд. Б А.Лавренева. - Херсон, 1986. - С. 74 - 75.
 6. Абрамович С.Д. Концепция личности в творчестве М.В.Ломоносова // М.В.Ломоносов и значение его деятельности для развития Просвещения: Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. - Архангельск, 1986. -С.13 - 14.
 7. Абрамович С.Д. До питання про фразеологiзм "Я що знаю?" // Проблеми етнографiї Подiлля: Тез. доп. наук. конф.- Кам'янець-Подiльський, 1986. - С. 204.
 8. Абрамович С.Д. Вiдлуння прадавнiх культiв в .топонiмiцi Кам'янеччини // VП Подiльська iсторико-краєзнавча конференцiя. Секцiя археологiї: Тез. доп. - Кам'янець-Подiльський, 1987.-С. 59-60.
 9. Абрамович С.Д., Зенюк М.А. Устим Кармалюк у радянському кiномистецтвi // Тези доп. конф. "Народний герой Устим Кармалюк: До 200-рiччя вiд дня народження". -Кам'янець-Подiльський, 1987.-С. 77 - 78.
 10. Абрамович С.Д. "Мертвая душа" в идейно-эстетической системе А, П. Чехова и гоголевская традиция // Наследие Н. В. Гоголя и современность: Тез. док. и сообщений науч.-практ. Гоголевской конф.- Нежин, 1988. - С. 49 - 50.
 11. Абрамович С.Д. Оповiдання О.Кобилянської "Пiд голим небом" та традицiя А.Чехова // Творчiсть Ольги Кобилянської у контекстi укр. та свiтової лiтератури: До 125-рiччя з дня народження письменницi: Тез.доп.: Лiтературознавство. - Чернiвцi: Вид-во ЧДУ, i988.- С. 122 - 123.
 12. Абрамович С.Д. Рецепцiя "шевченкiвського канону" в творчостi А.П. Чехова. (До питання про образну структуру повiстi "Степ") // Т.Г.Шевченко i Подiлля: Тез. доп. наук.-практ. конф., присв. 175-рiччю вiд дня народж. Т. Г. Шевченка. - Ч.II. - Кам'янець-Подiльський, 1989.- С. 35 - 37.
 13. Абрамович С.Д. Зарубежная критика о категории абсурдного в эстетике Л.П.Чехова // Тезисы Крымской научной конференции "Зарубежная лит. критика: Проблемы изучения и преподавания".- Симферополь, 1989. - С. 80 - 81.
 14. Абрамович С.Д. Лермонтовская традиция в творчестве А.П.Чехова // Актуальные вопросы современного лермонтоведения: материалы и метод. Реком. для общ. и спец. курсов.- К.: УМК ВО, 1989. - С. 75 - 79.
 15. Абрамович С.Д. Лирическая монументализация трагедии эпохи в стихотворении Анны Ахматовой "Я приснюсь тебе черной овцою..." // Проблема творчества и биографии А. А. Ахматовой: тез. докл. обл. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения поэта. - Одесса, 1989.- С. 38 - 39.
 16. Абрамович С.Д. Рецепция Пушкина в творчестве Чехова // Вопросы творчества и библиографии А.С.Пущкина: тез. докл. и сообщ. обл. науч. конф. - Одесса, 1989. - С. 81 - 83.
 17. Абрамович С.Д. Концепция литературы и фольклора в трудах Р. М. Волкова // Волковськi читання: Тез. доп. - Чернiвцi, 1990. - С. 12 - 13.
 18. Абрамович С.Д. Образ вчителя словесностi в творчостi Чехова та деякi проблеми сучасної лiтературної освiти // Розвиток педагог. освiти i науки в Захiдних областях України: Тез. наук.-практ. Конф.-Тернопiль, 1990. - С. 146 - 147.
 19. Абрамович С.Д. Структура поэтического образа в русском футуризме // Всесоюзная науч. конф. "Поэзия русского и украинского авангарда: История, поэтика, традиция": Тезисы. - Херсон, 1990. - С. 28 - 29.
 20. Абрамович С.Д. Чеховская традиция в рассказе А.И.Куприна "К славе" // тезисы докл. и сообщ. науч.-практ. конф. "Купринские чтения", посв. 120-летию со дня рожд. А. И. Куприна.- Каменец-Подольский, 1990. - С. 34 - 35.
 21. Абрамович С.Д, Белошицький С.В. Буковинськi джерела деяких булгакiвських тем // 50 рокiв возз'єднання Пiвнiчної Буковини, Хотинського, Акерманського та iзмаїльського повiтiв Бесарабiї з Українською РСР: Тез. доп. Респ. наук. конф. наук. конф. - Чернiвцi, 1990.- С. 85 - 86.
 22. Абрамович С.Д. "Чеховское" в рассказе М.Булгакова "Морфий" // Республиканские Булгаковские чтения: К 100-летию со дня рожд. М.А.Булгакова: Тезисы. - Черновцы, 1991.- С.18 - 20.
 23. Абрамович С.Д. Поэтический космос Михаила Булгакова // Республиканские Булгаковские чтения. К 100-летию со дня рождения М.А. Булгакова: Тезисы - Черновцы.- 1991.- С. 123 - 124.
 24. Абрамович С.Д. Восприятие времени персонажами повести Чехова "Огни" // Психология личности и время: Тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч.-теорет. конф.- T.I.- Черновцы, 1991.- С.113 - 114.
 25. Абрамович С.Д., Абрамович Н.Л. О чем говорят имена в романе Пушкина "Дубровский" // Вопросы творчества и биографии А.С. Пушкина: Тез. межвуз. науч. конф. - Одесса, 1992. - С. 3 - 4.
 26. Абрамович С.Д. Росiйська Фаустiана // X Всеукр. Конф. "Духовне вiдродження слов'янства у контекстi європейської та свiтової культури: Тез. доп. - T.I. - Чернiвцi, 1992.- С. 99 - 100.
 27. Абрамович С.Д. Вещный аксессуар в образах военных у Л.Н.Толстого // Лев Толстой и мировая литература: Проблемы войны и мира: Тез. Докладов конференции. - Симферополь, 1992. - С. 4 - 5.
 28. Абрамович С.Д. Буддийский квиетизм в системе ценностей Льва Толстого // Педагогическое наследие Толстого и современность. Философско-этические и социальные идеи Толстого (тезисы). - Тула: Изд-во Тульского пединститута, 1993. - С. 174.
 29. Абрамович С.Д. Бiблiйнi мотиви в "Садi божественных песнЪй" Григорiя Сковороди // Третьи Волковские чтения: М-лы обл. научн. конф. 20-22. XI. 1993.- Одесса, 1993.- С. 19 - 20.
 30. Абрамович С.Д. Иудеохристианские и буддийские мотивы у Л.Толстого // Русская культура и Восток. Vi Крымские Пушкинские чтения. - Симферополь: Таврия, 1993.- С. 54 - 55.
 31. Абрамович С. Д. Трагедия и катарсис в рассказе Т. Уильямса "Мамин дом с лепным фасадом" // Тези мiжнародної наукової конференцiї "Лiтература США: проблеми традицiї, жанру, методу, стилю, поетики".- Черкаси, 1994. - С. 73 - 74.
 32. Абрамович С. Д. Энергия зла в художественном мире В. Брюсова // X Брюсовские чтения (8-10 октября 1994 г.). - Пятигорск [Пятигорский педагогический институт иностранных языков], 1994. - С. 12-13.
 33. Абрамович С. Д., Сорохманюк В. Ю. Художнiй свiт С. Пантюка (збiрка "Таїнство причастя") // Матерiали наукової конференцiї викладачiв, спiвробiтникiв та студентiв, присвяченої 120-рiччю заснування Чернiвецького унiверситету. -Чернiвцi: Рута, 1995. - С. 63.
 34. Абрамович С.Д., Чикарькова М.Ю. Художнiй переклад як засiб поглибленого вивчення iноземних мов // Мiжнародна наукова конференцiя : " iноземнi мови сьогоднi i завтра": тези доповiдей.- Тернопiль, 1999. - С. 106. Специфiка сакральної лiтератури у вузiвському та шкiльному вивченнi // Питання лiтературознавства. - В. 9 (66). - Чернiвцi, 2002. - С. 226 - 227.
 35. Абрамович С. Специфіка сакральної літератури у вузівському та шкільному вивченні // Питання літературознавства. - В. 9 (66). - Чернівці, 2002. - С. 226 - 227.
 36. Абрамович С. Методологічні засади культурології // Філософія та методологія гуманітарних наук. Історія, концепції, можливості. Матеріали наук. конф. 20-21 жовтня 2005 р. М. Чернівці. - Чернівці: Рута, 2005. - С. 90-92.
 37. Абрамович С. Релігія як чинник культури і культурна самоідентифікація особистості // Особистість. Час. Культура. М-ли наково-практичної конференції (28-29 листопада 2005 р. м. Чернвці). - С. 27-31.
 38. Абрамович С. Имя Бога в Ветхом Завете в свете проблемы Откровения // Машины. Люди. Ценности. Материалы международной научной конференции, посв. 85-летию со дня рождения проф. С. М. Малютина (г.Курган [ Российская Федерация], 20-21 апреля 2006 г.). С. 56-57.
 39. Гендерні аспекти спілкування: дві мовні картини світу // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції "Семантика мови і тексту". - Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. - С. 226-227.
 40. Абрамович С. Риторичний досвід богоспілкування в язичницькому світі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Т.4. - Полтава: Інтерграфіка, 2005. - С. 78-79.


Науково-методичні публікації

VII. Підручники

 1. Абрамович С.Д., Тілло М.С., Чікарькова М.Ю. Релігієзнавство. Підручник. З грифом Міністерства освіти і науки України. - К.: Дакор, 2004. - 508 с.
 2. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація. Підручник. З грифом Міністерства освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 472 с.
 3. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація. Підручник. З грифом Міністерства освіти і науки України. - Чернівці.: Зелена Буковина, 2004. - 295 с.

VIII. Навчальнi посiбники

 1. Абрамович С.Д. Конспект лекцiй зi спецкурсу "Свiтова Фаустiана".-Чернiвцi: ЧДУ, 1992.- 114 с.
 2. Абрамович С.Д. Риторика та гомiлетика (з грифом Мiнiстерства освiти i наукиУкраїни).- Чернiвцi: Рута, 1995.- 170 с.
 3. Abramovich S. The Slave's civilisation history. - The Manual for foreign students. - Chernovtsy : ЧДУ, 1996.- 80 p.
 4. Абрамович С., Чикарькова М.. Русская и зарубежная культура. Учебное пособие. Ч. 1.- Культура Древнего Мира. - Черновцы: ЧТУ, 1997.- 80 с.
 5. Абрамович С.Д. Основне богослiв'я. Ч.i. Релiгiї Давнього свiту. Навчальний посiбник для теологiчних навчальних закладiв. - Чернiвцi: Рута, 1998.- 224 с.
 6. Абрамович С.Д., Чикарькова М.Ю. Русская и зарубежная культура. Средние века: Учеб. пособие. - Черновцы: ЧТУ, 1998.- 79 с.
 7. Абрамович С.Д., Ткачов Ю.Г., Чикарькова М.Ю. Новые явления в русской поэзии последних десятилетий: Учебное пособие для студентов-филологов.- Черновцы: Рута, 1998.- 56 с.
 8. Абрамович С.Д., Ткачов Ю.Г. Библия и древняя русская литература. Учебное пособие. С грифом Министерства просвещения и науки Украины.- Черновцы: Рута, 1999. - 80 с.
 9. Абрамович С.Д. Рецепция чеховского эстетического идеала в русской литературе XX века: Учебное пособие. С грифом Министерства просвещения и науки Украины.-Черновцы: Рута, 1999.- 74 с.
 10. Абрамович С.Д., Гураль M.I., Чикарькова М.Ю. Риторика.- Чернiвцi, 2000.- 82 с.
 11. Абрамович С.Д. Библiя как объект литературоведческого изучения (с грифом Министерства просвещения и науки Украины).- Чернiвцi: Рута, 2000. - 55 с.
 12. Абрамович С.Д., Чикарькова М.Ю. Русская и зарубежная культура. 4.3. Культура Украины: Учеб. пособие. - Черновцы: Рута, 1999. - 52 с.
 13. Абрамович С.Д., Чiкарькова М.Ю. Риторика: Навч. посiбник. З грифом Мiнiстерства освiти i науки України. - Львiв: Свiт, 2001.- 240 с.
 14. Абрамович С.Д., Молдован В.В., Чiкарькова М. Ю. Риторика загальна та судова: Навч. посiбник. З грифом Мiнiстерства освiти i науки України.- К.: Юрiнком, 2002. - 416 с.
 15. Абрамович С. Зарубiжна та українська культура. Навч. посiбник. З грифом Мiнiстерства освiти i науки України..- Чернiвцi, 2002.- 415 с.
 16. Абрамович С., Лукинюк П. Канон вiзантiйської iкони. Навч. посiбник. - Чернiвцi: Рута, 2002. - 78 с.
 17. Абрамович С.Д., Тілло М.С., Чікарькова М.Ю. Культурологія: Навч. посібник (з грифом Міністерства освіти і науки України). - Чернівці: Рута, 2003. - 328 с.
 18. Веди, Авеста, Бiблiя, Коран у шкiльному вивченнi. З грифом Мiнiстерства освiти i науки України.- Харкiв: Ранок, 2003. - 200 с.
 19. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Зарубіжна і українська культура. Навч. посібник (з грифом Міністерства освіти і науки України).- Львів: Світ, 2004. - 380 с.
 20. Абрамович С. Церковне мистецтво. Навч. посібник (з грифом Міністерства освіти і науки України). - К.: Кондор, 2005. - 206 с.
 21. Абрамович С.Д., Тілло М.С., Чікарькова М.Ю Культурологія. - Навч. посібник (з грифом Міністерства освіти й науки України).- К.: Кондор, 2003 .- 320 с.
 22. Абрамович С. Короткий культурологічний словник. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. - 64 с.
 23. Абрамович С. Д. Текстологія Священних книг Нового Завіту. – Чернівці: Буковинський Православний університет ім. Є. Гакмана, 2007. – 72с.

IX. Методичнi розробки, рекомендацiї, програми

 1. Абрамович С.Д. Методические рекомендации по подготовке курсовых и дипломных работ.- Каменец-Подольский, 1979. - 10 с.
 2. Абрамович С.Д. Проблемы современного изучения А.П. Чехова: Методическая разработка.- Хмельницкий, [Обл. iнст. удоск. вчителiв], 1980. - 29 с.
 3. Абрамович С.Д. Дiтям про Бiблiю // Методичнi рекомендацiї для вчителiв 1-4 класiв з народознавства. - Чернiвцi [Обл. iнст. удоск. вчителiв], 1990. - С. 23 - 45.
 4. Абрамович С.Д. Бiблiя як iсторико-лiтературна пам'ятка. Старий i Новий Завiт. Проект програми та методичнi рекомендацiї для студентiв фiлологiчного та iсторичного факультетiв.- Чернiвцi: ЧДУ.- 1993. - 40 с.
 5. Абрамович С.Д. iсторiя сiвiтової та української культури. Культура Давнього свiту та Середньовiччя, Програми та методичнi рекомендацiї з курсу. - Чернiвцi: ЧДУ, 1993. - 34 с.
 6. Абрамович С.Д., Зорiй H.I. Українська та зарубiжна культура. Методичнi рекомендацiї по пiдготовцi до лекцiй та практичних занять.- Чернiвцi [Чернiвецький медiнститут], 1995.- 46 с.
 7. Абрамович С. Д. iсторiя релiгiї в початковiй школi. Проект програми // Початкова школа, 1995.- № 12. - С. 53 - 58.
 8. Абрамович С.Д. Українська та зарубiжна культура: Методичнi вказiви. - Чернвiцi: ЧТЕУ КНТЕУ, 2002.- 56 с.

Художнi й перекладацькi лiтературнi твори

 1. Абрамович С. Мисливець [Переклад вiрша В.Брюсова українською мовою] // Вiтчизна, 1973.- № 12.- С. 118 - 119.
 2. "Красный костер да небес чернота:" [Вiрш]// Менора.-1998.- № 3.- С. 27.
 3. Абрамович С.Д. М.В.Теплинский как важнейший фактор развития русской литературы XIX века (по архивным материалам) /Ученi жартують/ Лiтература. Лiтературознавство. Життя: Збiрник наукових праць й матерiалiв на пошану доктора фiлологiчних наук, професора Марка Венiамiновича Теплинського.- iвано-Франкiвськ: Плай; ТзОВ "Полiскан", 1999. - С. 388 - 394.

Газетнi публiкацiї

 1. Абрамович С.Д. Видатний спiвець революцiї: До 100-рiччя вiд дня народження В.Я.Брюсова // Рад. Житомирщина.- 1973. - 12 груд.- С. 4.
 2. Абрамович С.Д. Зустрiч з поетом (П.П.Горецьким) // Ленiнським шляхом.- 1974. - 23 лют.- С. 4.
 3. Абрамович С.Д. Поет свободи: (До 150-рiччя вiд дня смертi Д.Г.Байрона) // Ленiнським шляхом. - 1974.- 18 квiт.- С. 4.
 4. Абрамович С.Д. Спiвець України: до 160-рiччя з дня народження Т.Г.Шевченка // Ленiнським шляхом.- 1974.- 8 берез.
 5. Абрамович С.Д. Поет декабристської епохи: До 175-рiччя з дня народження Є.А.Баратинського // Рад. студент [Кам'янець-Подiльський педiнст.].- 1975.- 8 берез.- С. 2.
 6. Абрамович С.Д. Великий правдошукач, великий романiст. (До ювiлею Л.Толстого) // Корчагiнець.- 1976.- 9 верес.- С. 3.
 7. Абрамович С.Д. Поезiя В.Черниша // Корчагiнець.- 1976.- 13 квiт.- С. 3.
 8. Абрамович С.Д. Гордiсть росiйської" культури: До 125-рiччя з дня смертi М. В.Гоголя // Рад. Подiлля. - 1977.- 4 берез.- С. 4.
 9. Абрамович С.Д. Спiвець земного буття: До 400-рiччя вiддня народження Пiтера Пауля Рубенса // Рад. Подiлля.- 1977.- 28 черв.- С.4.
 10. Абрамович С.Д. "В людинi все має бути прекрасним...": (До 120-рiччя вiд дня народження А. П. Чехова) // Рад. Подiлля.- 1980.- 29 сiчня.- С. 3.
 11. Абрамович С.Д., Тищенко В. Нестарiюча тема: Куликовська битва у росiйськiй художнiй лiтературi // Рад. Подiлля.- 1980. - 5 верес. - С. 3.
 12. Абрамович С.Д. Хвилююча оповiдь про митця: (Рец. на кн.: Пiльгук i.Сонячнi розсипи. - К" 1982) // Рад. Подiлля.- 1982.- 14 груд.- С. 4.
 13. Абрамович С.Д. I мудро, i дошкульно: (Рец. на кн.: Сочивець I. Махерова особа.- К., 1984) // Рад. Подiлля.- 1984.- 27 листоп. - С. 4.
 14. Абрамович С.Д. Вулкан його слова. До 100-рiччя вiд дня народження Б Пастернака // Молодий буковинець.- 1990.- № б.- С. 6.
 15. Абрамович С.Д. Читаючи Бiблiю: Виникнення бiблiйних книг i поняття про канон // Вiльна бесiда.- 1991.- 17 - 25 сiч. - С. 6.
 16. Абрамович С.Д. Читаючи Бiблiю: Створення людини. Грiхопадiння // Вiльна бесiда. - 1991.- 15-22 лют. - С. 6.
 17. Абрамович С.Д. Читаючи Бiблiю: Каїн та Авель // Вiльна бесiда.- 1991.- 17-24 трав.-С. 6.
 18. Абрамович С.Д. Читаючи Бiблiю: П'ятикнижжя: Книги Закону // Вiльна бесiда .-1991.- 1 - 8 лют. - С. 6.
 19. Абрамович С.Д. У розкладi ... Бiблiя: (iнтерв'ю) // Унiверситетський вiсник [Чернiвецького держунiверситету].- 1991.- 21 лют. - С. 2.
 20. Абрамович С.Д. Булгакiвськi читання// Рад. Буковина.-1991.-31 трав.-С. 4.
 21. Абрамович С.Д. Шевченко i свiт // Буков. вiче. - 1992.- 10 берез. - С. 5.
 22. Абрамович С.Д. "Драма абсурду" чи справжня трагедiя?: "Служницi" Жана Жане на Чернiвецькiй сценi // Буковина.- 1992.- 25 лист.- С. З.
 23. Абрамович С.Д. Пiдкреслено скромне пророцтво [Рец. на поетичну збiрку Б. Бунчука] // Молодий буковинць.- 1997.- 19 груд.- С. 6.
 24. Абрамович С.Д. "Ай да Пушкiн, ай да сукiн син..." // Час-2000.- 1999.- 6 черв.- С. 14.
 25. Солдат, науковець, людина. М.Т.Нефьодову - 80 рокiв // Буковина.- 2002.- 27 лист. - С. 4.
 26. Абрамович С.Д. Зустрілись ангел дня і ангел ночі...// Чернівці, 2006. - С.13.
 27. "Душа мусить трудитися денно і Нонно" / Інтерв'ю з проф. С. Абрамовичем // Буковина. - 2007. - 31 січня. - С. 1, 3.

Публікація художньо-графічних творів

 1. Репродукції 5-ти графічних малюнків С.Д.Абрамовича // TERAKT. Авангардовий літературно-візійний альманах.- Чернівці - Львів, 1994.
         Захоплення: живопис.

 

 

ЮРІЙ   ІВАНОВИЧ   БЕССАРАБ

Народився 24 серпня 1948 р. У 1970 р. закiнчив Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю "Тренер-викладач з легкої атлетики".

Наукові інтереси: розвиток фізичного виховання у ВНЗ.

Старший викладач, викладає дисципліну "Фізичне виховання".

 

Наукові публікації:

І. Монографiї

1. Бессараб Ю.І., Васильчук А.Г., Лахнюк М.М. Гуманітарна спрямованість фізкультурної підготовки студентів / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006. - С.152-156.

 

ІІ.Наукові статті та тези

2. Бессараб Ю.І. Сергєєв-Терехов Г.М., Трофименко В.В. Перспективи впровадження нових форм і методів фізвиховання студентів ВНЗ // Буковинський науковий спортивний вісник ЧТЕІ КНТЕУ. - Вип.2. - 2004.- С.- 129-133.

3. Бессараб Ю.І., Зав'ялець С.Г., Куниця В.В., Туряк В.В. Використання рольових ігор за правилами гри у футболі // Буковинський спортивний науковий вісник. - Вип.2. Чернівці: ЧНУ. - 2005. - С. 139-144.

4. Бессараб Ю.І. Застосування медико-біологічних засобів відновлення для підвищення працездатності юних спортсменів в легкій атлетиці // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського". - Вінниця: ТОВ "Фірма Планер", 2006. - С. 180-182.

5. Бессараб Ю. І., Куниця В. В., Крецький О. І. Проблеми розвитку спорту в Україні // Буковинський спортивний науковий вісник. – Чернівці, 2007. – С.36-39.

 Захоплення: читання.

 

 

 

ОЛЕНА   ВАЛЕРІЇВНА   БІЛОСКУРСЬКА

Народилася 18 лютого 1979 р. У 2000 р. закінчила юридичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю "Правознавство" та одержала диплом магістра з відзнакою. В 2001 р. закінчила математичний факультет Чернівецького національного університету за спеціальністю "Інформатика". Працює над кандидатською дисертацією на тему "Конституційний обов'язок людини і громадянина додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей". Зарахована здобувачем відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Наукові інтереси: розвиток та становлення прав та обов'язків людини та громадянина в Україні.

Асистент, викладає дисципліну "Діловодство", "Підприємницьке право", "Фінансове право", "Правознавство". 

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Білоскурська О.В. Формування правосвідомості та її роль у моральному вихованні / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.79-84.

 

ІІ.Наукові статті та тези

2. Шкільнюк О.В. Комп'ютерна злочинність і комп'ютерна безпека // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. Вип.45: Правознавство. -Чернівці: ЧДУ, 1999. - С.201-206.

3. Білоскурська О.В. Про єдність прав і обов'язків людини і громадянина // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 16. -К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - С.120-123.

4. Білоскурська О.В. Історія становлення конституційних обов'язків в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 19. -К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. - С.242-247.

5. Білоскурська О.В. Щодо поняття конституційних обов'язків // Право України. №10. 2004. - С.85-88.

6. Білоскурська О.В. Проблема конституційних обов'язків у правовій державі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна наукова'2003". Том 2. Право. -Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2003. - С.35-37.

7. Білоскурська О.В. Деякі аспекти історії становлення конституційних обов'язків в Україні // Тези доповідей ІХ історико-правової конференції "Юридична наука та освіта: історія, сучасність, перспективи". - Рівне. 2003. - С. 230-233.

8. Білоскурська О.В. Особливості конституційного обов'язку додержуватися Конституції України та законів України // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень '2003". Том 2. Право. -Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2003. - С.67-68.

9. Білоскурська О.В. Проблема наукової розробки окремих політичних обов'язків // Проблеми кодифікації законодавства України. Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції.- К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - С.60-62.

10. Білоскурська О.В. Щодо механізму забезпечення виконання конституційного обов'язку додержуватися Конституції України та законів України // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта' 2004". Том 51. Право. -Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2004. - С.6-7.

11. Білоскурська О.В. Види конституційних обов'язків людини і громадянина в Україні: проблеми класифікації // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004р.). Збірник наукових праць. В 2 ч./ Редкол.: С.А.Єрохін, В.Ф.Погорілко, Я.М.Шевченко та ін. - К.: Національна академія управління, Ч.1. 2004 -С.406-413

12. Белоскурская Е.В. Понятие и структура механизма реализации конституционных обязанностей граждан // Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта '2005". Том 48. Право. -Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2005. - С.4-6.

13. Білоскурська О.В. Організаційно-правовий механізм реалізації конституційного обов'язку людини і громадянина в Україні додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей// Часопис Київського університету права: Збірник наукових праць. Вип. 3.- К., 2005. - С.84-90.

14. Білоскурська О.В. Нормативно-правовий механізм реалізації конституційного обов'язку людини і громадянина в Україні додержуватися Конституції України та законів України // Адвокат, Вип. 1.- К., 2006.-С.15-18.

15. Білоскурська О.В. Поняття і система конституційного обов'язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей // ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів "Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку". - Луцьк: РВВ "Вежа" Волинського державного університету ім. Лесі Українки (17-18 березня 2006), 2006. - С. 193 - 194.

16. Білоскурська О.В. Теоретичні та практичні проблеми конституційного обов'язку людини і громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України // Часопис Київського університету права. №3, 2006. - С. 24-29.

17. Білоскурська О.В. Конституційний обов'язок людини і громадянина додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей: поняття і зміст // Адвокат, № 7, 2006. - С-. 20-24.

18. Білоскурська О.В. Форми реалізації конституційного обов'язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей // Науково-практична конференція "Право ХХІ століття: становлення та перспективи розвитку". - Миколаїв, 2006. - С.54-57.

 

Науково-методичні публікації

19. Білоскурська О.В. Методичні вказівки для проведення практичних (семінарських) занять з курсу "Діловодство" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006. - 50 с.

20. Білоскурська О.В. Право промислової власності: Опорний конспект лекції з курсу "Підприємницьке право" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006. - 50 с.

21. Білоскурська О. В. Збірник ситуаційних завдань для студентів за напрямом підготовки “Економіка і підприємництво”. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007. – 75 с.

22. Білоскурська О. В. Діловодство: Методичні рекомендації до самостійного вивченя курсу для студентів за всіма напрямами підготовки. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007. – 48 с.

 

Захоплення: спорт, вивчення матеріалів щодо злочинності і системи кримінальних покарань.

 

АУРЕЛ   ГРИГОРОВИЧ   ВАСИЛЬЧУК

Народився 7 вересня 1957 р. У 1982 р. закінчив факультет фізичного виховання Тернопільського державного педінституту за спеціальністю "Фізичне виховання"; в 1996 р. - Вищу школу тренерів України з футболу при Київському національному університеті фізичного виховання і спорту за спеціальністю "Тренер з футболу". З 2000 р. - ліцензований тренер УЄФА.

Здобувач наукового ступеню при Львівському державному інституті фізичної культури (кафедра "Теорії і методики футболу"). Працює над кандидатською дисертацією на тему "Технологія навчання футболу школярів в системі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл".

Наукові інтереси: методика викладання футболу в школі.

Старший викладач, викладає дисципліну "Фізичне виховання".

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Васильчук А.Г., Бессараб Ю.І., Лахнюк М.М. Гуманітарна спрямованість фізкультурної підготовки студентів / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006. - С.152-156.

 

ІІ.Наукові статті та тези

2. Васильчук А.Г. сихофізіологічні аспекти програмованого навчання на уроках з футболу // Слобожанський нук.- спортивний вісник - Х., 2002. - С.126-129.

3. Васильчук А.Г. Динаміка показників фізичної і техніко-тактичної підготовленості школярів під впливом уроків з футболу на основі комп'ютерних технологій. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред.. С.С. Єрмакова Х., 2003. - №10. - С. 9-18.

4. Васильчук А.Г. Науково - методичні основи програмованого навчання фізичного виховання (на прикладі уроку з футболу) //Теорія та методика фізичного виховання. - Х., 2003. - №2.- С.21-26.

5. Васильчук А.Г. Реалізація навчальних програм з техніки і тактики гри в футбол за допомогою технічних засобів навчання на уроках з футболу // Теорія та методика фізичного виховання.- Х., 2003. - №3.- С. 5-11.

6. Васильчук А.Г. Передумови розвитку програмованого навчання фізичного виховання (на прикладі уроку з футболу). // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С.С. Єрмакова. - Х., 2003. - № 8. -С.62-73.

7. Васильчук А.Г. Перспективи використання інноваційних інформаційних технологій з метою оптимізації фізичного виховання в школі // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред.. С.С. Єрмакова. - Х., 2003. - № 9. - С.21-34.

8. Васильчук А.Г. Програмоване навчання на уроках футболу учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів // Молода спортивна наука України: 3б. наук. пр. з галузі фіз..культури і спорту. - Л., 2004. - Вип. 8. - Т.3.- С.198-204.

9. Васильчук А.Г. Застосування мультимедійної програми на уроках з футболу у старших класах загальноосвітніх навчальних закладах // Буковинський наук.- спорт. вісн. - Чернівці, 2004.- С. 5-16.

10. Фалес Й.Г., Васильчук А.Г. Науково - методичні основи підготовки вчителів фізичного виховання до проведення уроків з футболу. // Наук. зап. ТДПУ. Сер.: Педагогіка. - Т., 2003. №2.- С.18 -22.

11. Васильчук А.Г. (у співавторстві). Футбол у системі фізичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів. - Буковинський спортивний науковий вісник. Вип.2. Чернівці: ЧНУ. - 2005. - С. 128-131.

12. Васильчук А.Г. (у співавторстві). Інтегральна оцінка функціонального стану високо кваліфікованих футболістів. - Буковинський спортивний науковий вісник. Вип.2. Чернівці: ЧНУ. - 2005. - С. 112-114.

13. Васильчук А.Г., Фалес Й.Г., Ніколенко С.В. Методика навчання елементам футболу старшокласників на уроках фізичного виховання і в секційних заняттях з футболу в загальноосвітніх навчальних закладах // Молода спортивна наука України: збірник наукових праць в галузі фізичної культури і спорту. - Вип. 10. - Т.5., 2006. - С. 198-204.

14. Васильчук А. Г. Та ін.. Методика навчання футболу школярів з використанням новітніх технологій // Буковинський спортивний науковий вісник. – Чернівці, 2007. – С. 122-127.

15. Васильчук А. Г., Ніколенко С. В., Фалес Й. Г. Фізична підготовленість старшокласників в урочних і позаурочних формах занять з футболу у загальноосвітній школі // Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної культури і спорту. – Львів, 2007. – Вип. 11. – Т. 1. – С. 7-9.

16. Васильчук А. Г., Фалес Й. Г., Ніколенко С. В. Методика навчання елементам футболу старшокласників на уроках фізичного виховання і в секційних заняттях в загальноосвітніх навчальних закладах // Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної культури і спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10. – Т. 5. – С.

 

Науково-методичні публікації

ІІІ. Навчальні посібники

17. Зінченко О.О., Васильчук А.Г. Уроки з футболу в школі: Навч. посіб. - К.; Чернівці, 2002. - 214 с.

 

Захоплення: рибалка, полювання.

 

ГИЩУК   РОМАН   МИКОЛАЙОВИЧ

Народився 23 лютого 1978 р. У 2000 р. закінчив географічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю "Географія. Викладач географії".

Здобувач наукового ступеню при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Працює над кандидатською дисертацією на тему "Ретроспективно-географічний аналіз заселенсько-розселенських процесів в Івано-Франківській області"

Наукові інтереси: ретроспективно-географічне розміщення поселенської мережі, геополітика.

Старший викладач, викладає дисципліну "Розміщення продуктивних сил", "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка", "Туристичне країнознавство", "Країнознавство", "Рекреаційна географія".

 

 Наукові публікації

І. Монографiї

1. Гищук Р.М., Сташкевич В.В., Сташкевич О.М. Глобальні соціально-економічні проблеми людства та гуманітарний аспект їх вирішення / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.63-75. 

 

ІІ.Наукові статті та тези

2. Гищук Р.М. Сосна Веймутова в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 80, 2000. - С.46-50.

3. Гищук Р.М. Сосна Веймутова в Івано-Франківській області // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 104, 2001. - С. 33-36.

4. Гищук Р.М. Моніторинг лісостанів ялиці білої у фізико-географічній області Передкарпаття // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна наукова 2003". Том 26. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 32-35.

5. Гищук Р.М. Моніторинг ялиці білої в лісостанах інших лісоформуючих порід області Передкарпаття // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень 2003". Том 9. Географія та геологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 15-17.

6. Гищук Р.М. Проблема повышения продуктивности лесных экосистем и методы её разрешения на примере пихты белой // Материалы научно-практической конференции "Перспективные разработки науки и техники". Том 9. География, геология, экология. - Белгород: Руснаучкнига, 2004. - С.11-16.

7. Гищук Р.М. Типологічний аналіз ялицевих лісів Прикарпаття // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу 2004". Том 4. Географія та геологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 37-39.

8. Гищук Р.М. Сучасний стан ялицевих лісостанів Івано-Франківської області // Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004". Том 57. Географія та геологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 25-26.

9. Гищук Р.М. Лісотипологічна структура ялицевих лісів Покуття // Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень 2004". Том 14. Географія та геологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 35-37.

10. Гищук Р.М. Сучасний ареал ялиці білої на Прикарпатті // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 238, 2005. - С.90-97.

11. Гищук Р.М. Особливості розселення і принципи картографування ялиці білої на Прикарпатті // Матеріали ІI науково-практичної Інтернет-конференції "Спрецпроект: аналіз наукових досліджень". Географія: Наукові контакти, 2006. - С. 22-29.

12. Гищук Р.М. Чому зникає ялиця на Прикарпатті // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. 2006. - 18с.

13. Гищук Р.М.Геополітичні аспекти України в контексті сучасних інтеграційних процесів // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції. - Ч.1. (11-12 травня), 2006. - С. 70-74.

14. Гищук Р.М., Круль В.П. Ретроспективний аналіз етнічної структури Галичини // Наукові записки Тернопільського педагогічного інституту ім. В. Гнатюка. Серія Географічна. - Тернопіль, 2006.

15. Гищук Р. М. Етнічна структура розселення людності Галичини від останньої чверті ХІІІ ст. До 1939 р. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців “Регіон-2007: суспільно-географічні аспекти” (18-19 квітня 2007 р. м. Харків) / Гол. ред. Нємець. – Харків: РВВ Харківського національного університету ім.. В. Н. Казаріна, 2007. – С. 3-6.

 

Науково-методичні публікації

ІІІ. Навчальні посібники

16. Швиденко А., Гищук Р. Сосна Веймутова у Східній Європі. Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2001. - 36с.

17. Швиденко А.Й., Руденко В.П., Гищук Р.М. Лісокористування в Україні: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2002. - 38с.

18. Швиденко А.Й., Малютіна А.О., Гищук Р.М. Атмосферне середовище Землі: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2002. - 60с.

19. Швиденко А.Й., Гищук Р.М., Цепенда М.В. Волога біосфери: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2003. - 68с.

20. Швиденко А.Й., Малютіна А.О., Гищук Р.М. Сонячна радіація в атмосфері і на земній поверхні. Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2003. - 40с.

21. Гищук Р.М. Ландшафти Землі. Навчальний посібник. - Чернівці: ЧТЕІ, 2004. - 46с.

22. Гищук Р. М. Країнознавство. Навчальний посібник. Частина І. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007. – 135 с.

 

ІV. Науково-методичні видання

23. Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем курсу "Туристичне країнознавство" / укладач Р.М. Гищук. - Чернівці, 2002.

24. Методичні вказівки та матеріали до виконання практичних робіт "Туристичне країнознавство" / укладач Р.М. Гищук. - Чернівці, 2004. - 53 с.

25. Гищук Р.М., Сташкевич В.В. Практичні та індивідуальні завдання з курсу "РПС і регіоналістика". Навчально-методичне видання. - Чернівці: ЧТЕІ, 2005. - 122 с.

26. Сташкевич В.В., Гищук Р.М. Роздатковий матеріал з курсу "Розміщення продуктивних сил". Навчально-методичне видання. - Чернівці: ЧТЕІ, 2005. - 230с.

27. Сташкевич В.В., Гищук Р.М. Словник-довідник термінів та понять з курсу "Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка": Навчально-методичне видання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006. - 73 с.

 

Захоплення: автомобілі, футбол.

 

 

МИКОЛА   ГЕОРГІЄВИЧ   ГОЛОВАЧУК 

Народився 3 червня 1968 р. У 1992 р. закінчив факультет фізичного виховання Кам'янець-Подiльського педiнституту за спеціальністю "Викладач фізичного виховання".

Наукові інтереси: психофізичні аспекти тактичної підготовки футболістів.

Старший викладач, викладає дисципліну "Фізичне виховання".

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Головачук М.Г., Головачук В.В. Українські народні ігри у фізичному вихованні студентської молоді / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.156-159.

 

ІІ.Наукові статті та тези

2. Головачук М.Г. Методика навчання техніки ведення м'яча // Буковинський науковий спортивний вісник ЧТЕІ КНТЕУ: ЧТЕІ, 2004. - С.129-132.

3. Головачук М.Г., Головачук В.В., Зав'ялець С.Г. Рівеь фізичної підготовки студентів-першокурсників та шляхи підвищення ефективності процесу фізвиховання у ВНЗ // Буковинський науковий спортивний вісник ЧТЕІ КНТЕУ. - Вип.2. - 2004. - С.- 127-129.

4. Головачук М.Г., Волошин М.В., Дяконюк С.В. Еволюція розвитку гри // Буковинський науковий спортивний вісник ЧТЕІ КНТЕУ. - Вип.2. - 2004. - С.- 146-153.

5. Головачук М.Г., Головачук В.В. Підготовка вчителя фізичного виховання до уроку // Буковинський спортивний науковий вісник. - Вип.2. Чернівці: ЧНУ. - 2005. - С. 131-135.

6. Головачук М. Г., Головачук В. В., Рухливі ігри як засіб оздоровлення у ВНЗ // Буковинський спортивний науковий вісник. – Чернівці, 2007. – С. 31-34.

 

Науково-методичні публікації

7. М.Г. Головачук, С.В. Ніколенко Методичні вказівки: "Організація, планування, методика занять з видів фізичних випробувань, що входять у державні тести". - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006. - 38 с.

 

Захоплення: рибалка, полювання, збирання грибів.

 

 

 

РОМАН   ВАСИЛЬОВИЧ   ДОРОШ

 

Народився 21 травня 1982 р. У 2004 р. закінчив філософсько-теологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю "Теологія".

Наукові інтереси: проблема використання матеріалу християнської теології в концепціях наукового релігієзнавства.

Асистент, викладає дисципліну "Культурологія", "Релігієзнавство".

 

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Дорош Р.В. Місце релігієзнавства в системі освіти / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.25-27.

 

ІІ.Наукові статті та тези

2. Дорош Р.В. Проблеми методологічного самовизначення релігієзнавства // Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості: Матеріали наук. конф. - Чернівці, 2005. - С.96-98.

 

Захоплення: автомобілі, спів.

   

НАТАЛІЯ   ЮРІЇВНА   КОВАЛЕНКО

Народилася 28 липня 1973 р. У 1995 році закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю "Російська мова та література". В 1998 р. - юридичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю "Правознавство".

Здобувач наукового ступеню при кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Працює над кандидатською дисертацією на тему "Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні".

Наукові інтереси: правове виховання та правова культура населення.

Старший викладач, викладає дисципліну "Правознавство", "Трудове право", "Адміністративне право".

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. та ін. Правова регламентація діяльності підприємств ресторанного господарства / Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - С. 284-314.

2. Коваленко Н.Ю. Зміст правового виховання студентської молоді / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.92-95.

ІІ. Участь у написанні міжкафедральної теми

3. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. По міжкафедральній науково-дослідній темі "Регіональні аспекти розвитку комунікативної політики" підготовлено розділ 5: "Правова регламентація відносин у підприємницькому середовищі" Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2003.

IIІ. Наукові статті

4. Георгіца А.З., Коваленко Н.Ю. До питання про шведську модель демократії: політико-правовий аспект // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Правознавство. Збірник наук. праць. Вип.4-5. - Чернівці, 1996. - С. 161-171.

5. Коваленко Н.Ю. Принципи податкового права // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Правознавство. Збірник наук. праць. Вип.11. - Чернівці, 1997. - С. 203-214.

6. Коваленко Н.Ю. До питання про принципи фінансової діяльності держави // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Правознавство. Збірник наук. праць. Вип. 14.-Чернівці, 1997. - С. 167-174.

7. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. Шляхи удосконалення правових засад місцевого самоврядування в Україні // Вісник ЧТЕІ. Вип. 2.- Чернівці, 2001. - С. 123-26.

8. Коваленко Н.Ю., Прокопець Л.С., Федорюк А.Л. Шляхи удосконалення правових засад місцевого самоврядування в Україні // Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі експортної політики в Україні". - Випуск 2. - Чернівці, 2002. - С. 123-126.

9. Коваленко Н.Ю., Прокопець Л.С., Федорюк А.Л. Правове регулювання страхування та шляхи його удосконалення // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Чернівці.: АНТ Мтз., 2002 р. - Вип. IV. - С.234-239.

10. Коваленко Н.Ю., Прокопець Л.С., Федорюк А.Л. Деякі аспекти поняття правової культури суспільства та особи // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: 36. наук. праць за метаріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Роль регіонів у забезпеченні стійкого розвитку національної економіки України" ЧТЕІ КНТЕУ, 15-16 квітня 2003 р., - Чернівці, 2003.- Вип. І. - С. 44-47.

11. Коваленко Н.Ю., Прокопець Л.С., Федорюк А.Л. Соціальна функція сучасної української держави // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ.- Вип. З. - Чернівці, 2003.

12. Коваленко Н.Ю.Основні завдання правового виховання студентської молоді // Науковий потенціал України. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (1-5 березня 2005 року). Частина 2. - К., 2005. - С. 55-57.

13. Коваленко Н.Ю.Форми правового виховання студентів // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28. - К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2005. - К., 2005. - С. 57-63.

14. Коваленко Н.Ю. Зміст правового виховання студентів вищих навчальних закладів України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. - К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2005. - К., 2005. - Т. 1. - С.107-110.

15. Коваленко Н.Ю. Поняття правової культури студентів неюридичних ВНЗ // Часопис Київського університету права. - 2005. - № 4. - С. 83-86.

16. Коваленко Н.Ю., Прокопець Л.С., Федорюк А.Л. Правова культура і правосвідомість студентів // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вип. І. Економічні науки. Чернівці: АНТ Лтд, 2005. - С. 521-528.

17. Коваленко Н.Ю., Прокопець Л.С., Федорюк А.Л. Правова регламентація суб'єктів туристичної діяльності // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні науки. - Вип. 3. - 2005. - С. 57-61.

18. Коваленко Н.Ю. Правосвідомість студентської молоді в сучасний період // Бюлетень Міністерства юстиції України. - №5 (55) - К., 2006. - С. 116 -122.

19. Коваленко Н.Ю. Цілі правового виховання студентів // Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Актуальні проблеми сучасної науки". - К., 2006. - С. 16-18.

20. Коваленко Н. Ю. Зміст правового виховання студентів неюридичних ВНЗ // 3-я Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та здобувачів “Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку (23-24 березня 2007 р.)”.­ – м. Луцьк (Волинський державний університет ім. Лесі Україники).  

 

Науково-методичні публікації

ІV. Навчальні посібники

21. Коваленко Н.Ю., Прокопець Л.С. Правознавство: Навчальний посібник. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. - 218 с.

V. Науково-методичні видання:

22. Коваленко Н.Ю. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу "Трудове право" для студентів економічних спеціальностей. -Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 48 с.

23. Коваленко Н.Ю. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу "Трудове право". - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 60 с.

24. Коваленко Н.Ю. Трудове право: Опорний конспект. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 31с.

25. Коваленко Н.Ю. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу "Діловодство". - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 28 с.

26. Коваленко Н.Ю., Прокопець Л.С. Правознавство: Опорний конспект. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 79 с.

27. Коваленко Н.Ю. Опорний конспект лекцій з курсу "Діловодство" на тему "Організація роботи з документами" для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання. - Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2001. - 11 с.

28. Коваленко Н.Ю. Опорний конспект лекції з курсу "Основи права" з теми: "Поняття адміністративного права і адміністративної відповідальності". - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2001. - 17 с.

29. Коваленко Н.Ю. Опорний конспект лекції з курсу "Основи права" з теми: "Поняття кримінального права і кримінальної відповідальності" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. -15 с.

30. Коваленко Н.Ю. Опорні конспекти лекцій з курсу "Трудове право" (Загальна частина) для студентів спец. 7.050201 усіх форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - 23 с.

31. Коваленко Н.Ю. Опорний конспект лекцій з курсу "Діловодство" на тему "Основні вимоги до оформлення та складання документів" для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - 14 с.

32. Коваленко Н.Ю. Опорний конспект лекції з курсу "Правознавство" на тему "Основи теорії права" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ,2003. - 25 с.

33. Коваленко Н.Ю. Опорний конспект лекцій з курсу "Правознавство" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання на теми "Основні поняття спадкового права", "Опіка та піклування", "Основні поняття сімейного права". - Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2003. - 33 с.

34. Коваленко Н.Ю. Тести для контролю знань з курсу "Трудове право" для студентів спеціальностей 7.050104, 7.050106, 7.050108, 7.050201 усіх форм навчання. - Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2002. - 26 с.

35. Коваленко Н.Ю. Робоча програма з курсу "Трудове право". - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. -28 с.

36. Коваленко Н.Ю. Робоча програма з курсу "Діловодство". - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - 21с.

37. Коваленко Н.Ю. Робоча програма з курсу "Адміністративне право". - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 10 с.

38. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Правознавство» для студентів за напрямами підготовки “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007. – 79 с. (3,3 д.а.).

 

Захоплення: науково-публіцистична та художня література. 

 

  

ОЛЕКСАНДР   ІЛЛІЧ   КРЕЦЬКИЙ 

Народився 22 вересня 1980 р. У 2000 р. закінчив факультет фізичного виховання Чернівецького педагогічного училища за спеціальністю "Викладач фізичного виховання", "Педогог-організатор". У 2003 р. - факультет фізичного виховання Прикарпатського університету ім. В. Стефаника за спеціальністю "Викладач фізичного виховання".

Наукові інтереси: тактико-технічні проблеми моделювання у баскетболі.

Старший викладач, викладає дисципліну "Фізичне виховання".

 

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Крецький О.І., Куниця В.В., Спортивно-оздоровча робота у ВУЗах / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.159-161.

 

Захоплення: спорт, мотоцикли.

 

  

ВІТАЛІЙ   ВІКТОРОВИЧ   КУНИЦЯ

Народився 1 листопада 1968 р. У 1993 р. закiнчив Iвано-Франкiвський технiкум фізичної культури і спорту за спеціальністю "Тренер-викладач фізичної культури"; в 2002 р. - Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю "Фінанси. Банківська справа".

Наукові інтереси: проблеми моделювання у футболі.

Старший викладач, викладає дисципліну "Фізичне виховання".

  

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Куниця В.В., Крецький О.І. Спортивно-оздоровча робота у ВУЗах / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.159-161.

 

ІІ.Наукові статті та тези

2. Куниця В.В., Москальов А.А., Лахнюк М.М. Формування рухової культури у процесі фізичного виховання студентів вищих економічних закладів // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції: Буковинський науковий спортивний вісник ЧТЕІ: ЧТЕІ КНТЕУ, 2004. - С. 133-135.

3. Куниця В.В., Конев В.Н., Фалес Й.О. Методичні вказівки по підготовці плану-конспекту до заняття фізичного виховання // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції: Буковинський науковий спортивний вісник ЧТЕІ: ЧТЕІ КНТЕУ, 2004. - С.106-112.

4. Куниця В.В., Туряк В.В., Зав'ялець С.Г., Бессараб Ю.І. Використання рольових ігор за правилами гри у футболі // Буковинський спортивний науковий вісник. Вип.2. Чернівці: ЧНУ. - 2005. - С. 139-144.

5. Куниця В.В., Мединський С. "Спортивно-оздоровча робота у ВНЗ" // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського". - Вінниця: ТОВ "Фірма Планер", 2006. - С. 128-130

6. Куниця В.В., Бессараб Ю.І., Крецький О.І. Проблеми розвитку спорту в Україні // Буковинський спортивний науковий вісник. – Чернівці, 2007. – С.36-39.

 

Захоплення: футбол, шашлики.

 

  

МИХАЙЛО   МИКОЛАЙОВИЧ   ЛАХНЮК 

Народився 22 січня 1945 р. У 1984 р. закiнчив факультет фізичного виховання  Київського державного iнституту фiзичної культури за спеціальністю "Фізичне виховання".

Наукові інтереси: тактико-технічні дії у футболі.

Старший викладач, викладає дисципліну "Фізичне виховання".

 

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Лахнюк М.М., Бессараб Ю.І., Васильчук А.Г. Гуманітарна спрямованість фізкультурної підготовки студентів / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.159-161.

 

ІІ.Наукові статті та тези

2. Лахнюк М.М., Фалес Й.Г. Методичні розробки поточного (річного) планування футболістів // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку футболу в навчальних закладах" . - ЧТЕІ, 2003. - С. 42-47.

3. Лахнюк М.М., Куниця В.В., Москальов А.А. Формування рухової культури у процесі фізичного виховання студентів вищих економічних закладів // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції: Буковинський науковий спортивний вісник ЧТЕІ: ЧТЕІ КНТЕУ, 2004. - С. 133-135.

 

 

Захоплення: шахи, теніс.

 

 

 

ВІКТОРІЯ   ГЕОРГІЇВНА   НІКОЛЕНКО

Народилася 23 лютого 1952 р. У 1974 р. закінчила з відзнакою факультет фізичного виховання Запорізького державного педагогічного інституту за спеціальністю "Викладач фізичного виховання". У 1999 р. отримала звання "Відмінник народної освіти України".

Наукові інтереси: проблеми викладання фізичної культури у сучасному ВНЗ.

Старший викладач, викладає дисципліну "Фізичне виховання".

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Ніколенко В.Г., Ніколенко С.В. Застосування Кредитно-модульно-рейтингової системи в заняттях з фізичного виховання студентів економічних Вузів України / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.148-152.

 

ІІ.Наукові статті та тези

2. Ніколенко В.Г. Ніколенко С.В. Фізична культура в потребах студентів спеціального медичного відділення // Буковинський науково-спортивний вісни. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2004. - С. 124-127.

3. Ніколенко В.Г., Ніколенко С.В. Впровадження модульно-рейтингової системи в економічних навчальних закладах // Буковинський науково-спортивний вісник. Вип.2 - Чернівці, 2005. - С.197-200.

4. Ніколенко В.Г., Васильчук А.Г., Ніколенко С.В. Використання навчальної комп'ютерної програми футболу у процесі вдосконалення технічної майстерності старшокласників // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського". - Вінниця: ТОВ "Фірма Планер", 2006. - С. 57-61

5. Ніколенко С.В., Ніколенко В.Г. Принципи кредитно-модульної рейтингової системи фізичного виховання в умовах Вищої школи України // Буковинський спортивний науковий вісник. – Чернівці, 2007. – С.22-26.

 

Науково-методичні публікації

6. Ніколенко С.В., Ніколенко В.Г. Робоча навчальна програма з предмету "Фізичне виховання" за модульно-рейтинговою технологією: Науково-методичне видання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - 55 с.

 

 

Захоплення: читання, збирання грибів.

 

СТАНІСЛАВ   ВІКТОРОВИЧ   НІКОЛЕНКО

Народився 16 червня 1954 р. У 1975 р. закінчив факультет фізичного виховання Запорізького державного педагогічного інституту за спеціальністю "Викладач фізичного виховання".

Наукові інтереси: проблеми викладання фізичної культури у сучасному ВНЗ.

Доцент, викладає дисципліну "Фізичне виховання".

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Ніколенко С.В., Ніколенко В.Г. Застосування Кредитно-модульно-рейтингової системи в заняттях з фізичного виховання студентів економічних Вузів України / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.148-152.

 

ІІ.Наукові статті та тези

2. Ніколенко С.В. Біомеханічна структура тіла при навчанні техніки ударів головою по м'ячу в стрибку і без стрибка // Науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку футболу в навчальних закладах". - Чернівці, 2003. - С. 102.

3. Ніколенко С.В. Залікові вимоги і обов'язки студентів // Науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку футболу в навчальних закладах". - Чернівці, 2003. - С. 125-128.

4. Ніколенко С.В. Науково-методичні основи підготовки вчителів фізичного виховання до проведення уроків футболу // Наукові записки. Серія педагогіка. - Вип. 2. - Тернопіль, 2003. - С.18-22.

5. Ніколенко С.В. Маркетинг як основа оптимізації управлінської діяльності у сфері фізичної культури і спорту // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. - Вип.4. - Економічні науки. - Чернівці, 2003. - С. 268-275.

6. Ніколенко С.В., Ніколенко В.Г. Фізична культура в потребах студентів спеціального медичного відділення // Буковинський науково-спортивний вісник. - Чернівці, 2004. - С.124-127.

7. Ніколенко С.В. Технологія навчання футболу старшокласників на уроках фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах // Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх". Матеріали конференції. - Тернопіль, 2004. - С. 228-232.

8. Ніколенко С.В. Психофізіологічні аспекти програмованого навчання на уроках з футболу // Слобожанський науково-спортивний вісник . - Харків, 2004. - С. 126-128.

9. Ніколенко С.В. Програмоване навчання на уроках футболу у старших класах загальноосвітніх навчальних закладах // Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту "Молода спортивна наука України". - Вип. 8. - Львів, 2004. - С. 56-65.

10. Ніколенко С.В., Ніколенко В.Г. Впровадження модульно-рейтингової системи в економічних навчальних закладах // Буковинський науково-спортивний вісник. Вип.2 - Чернівці, 2005. - С.197-200.

11. Ніколенко С.В. Особливості викладання фізичного виховання студентів спеціального медичного відділення // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. -Вип. 2. - Економічні науки. - Чернівці, 2006. - С. 445-452.

12. Ніколенко С.В. Методика навчання елементам футболу старшокласників на уроках фізичного виховання і в секційних заняттях з футболу в загальноосвітніх навчальних закладах // Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту "Молода спортивна наука України". - Том 1. - Львів, 2006. - С. 144-148.

13. Ніколенко В.Г., Васильчук А.Г., Ніколенко С.В. Використання навчальної комп'ютерної програми футболу у процесі вдосконалення технічної майстерності старшокласників // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського". - Вінниця: ТОВ "Фірма Планер", 2006. - С. 57-61

14. Ніколенко С.В., Ніколенко В.Г. Принципи кредитно-модульної рейтингової системи фізичного виховання в умовах Вищої школи України // Буковинський спортивний науковий вісник. – Чернівці, 2007. – С.22-26.

15. Ніколенко С. В., Васильчук А.Г., Фалес Й.Г. Фізична підготовленість старшокласників в урочних і позаурочних формах занять з футболу у загальноосвітній школі // Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної культури і спорту. – Львів, 2007. – Вип. 11. – Т. 1. – С. 7-9.

16. Ніколенко С. В.,Васильчук А.Г., Фалес Й.Г., Методика навчання елементам футболу старшокласників на уроках фізичного виховання і в секційних заняттях в загальноосвітніх навчальних закладах // Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичної культури і спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10. – Т. 5. – С. 398-404.

ІІІ.Науково-методичні публікації

17. Ніколенко С.В. Організація та позаурочні форми роботи активу фізичної культури у вищіх навчальних закладах.Пам'ятка фізоргу: Науково-методичне видання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - 22 с.

18. Ніколенко С.В. Використання фізичної культури під час праці та відпочинку: Науково-методичне видання. - Запоріжжя: ЗДУ, 2004. - 37 с.

19. Ніколенко С.В. Навчання техніці гри у волейбол: Науково-методичне видання. - Запоріжжя: ЗДУ, 2004. - 31 с.

20. Ніколенко С.В., Ніколенко В.Г. Робоча навчальна програма з предмету "Фізичне виховання" за модульно-рейтинговою технологією: Науково-методичне видання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - 55 с.

21. Ніколенко С.В., Головачук М.Г. Організація, планування, методика занять з видів фізичних випробувань, що входять у державні тести: Методичні вказівки. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006.-38 с.

 

Захоплення: рибалка, робота з деревом, збирання грибів.

 

 

 

ЮЛІЯ   МИХАЙЛІВНА   ПАЦАРАНЮК

Народилася 26 червня 1980 р. Закінчила з відзнакою у 2001 р. філологічний факультет Чернівецького національного університету за спеціальністю "Українська мова та література" і отримала ступінь магістра української філології.

22 червня 2006 р. захистила в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича кандидатську дисертацію на тему "Способи реалізації іронії в структурі речення".

Наукові інтереси: лінгвістика художнього тексту, засоби комічного у художньому мовленні.

Кандидат філологічних наук, старший викладач, викладає дисциплину "Українська мова (за професійним спрямуванням)".

 

Наукові публікації

І. Наукові статті

1. Пацаранюк Ю.М. Мовні засоби комічного у творах Леся Мартовича // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. - Вип. 106: Слов'янська філологія. - Чернівці: Рута, 2001. - С. 210-216.

2. Пацаранюк Ю.М. Антифразисні висловлювання як засіб вираження іронічних значень у мовленні // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. - Вип. 146-147: Слов'янська філологія. - Чернівці: Рута, 2002. - С. 125-130.

3. Пацаранюк Ю.М. Іронія як категорія комічного та її вираження на синтаксичному рівні (на матеріалі творів В.Стефаника) // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. - Вип. 140: Слов'янська філологія. - Чернівці: Рута, 2002. - С. 162-169.

4. Пацаранюк Ю.М. Фразеологізми з іронічним значенням у мові перекладів Миколи Лукаша // Наукові записки Вінницького держ. пед. університету ім. М.Коцюбинського: Зб. наук. праць. Серія: Філологія. - Вип. 6. - Вінниця, 2003. - С. 445-449.

5. Пацаранюк Ю.М. Іронія як засіб імпліцитного інформування в процесі мовленнєвої діяльності // Семантика мови і тексту: Зб. статей VІІІ Міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 400-404.

6. Пацаранюк Ю.М. Українознавчий аспект мовної категорії іронії у творах буковинських письменників // Буковинський історико-етнографічний вісник. - Вип.6. - Чернівці: Прут, 2004. - С. 258-263.

7. Пацаранюк Ю.М. [У співавторстві з Гуйванюк Н.В.] Синтаксичні способи реалізації іронічного значення в українських фольклорних жанрах // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - Львів, 2004. - Вип. 34. - Ч.І. - С. 24-31.

8. Пацаранюк Ю.М. Парцеляція як спосіб реалізації іронії у структурі речення (на матеріалі творів О.Чорногуза) // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. - Вип. 13. - Донецьк: Дон НУ, 2005. - С. 339-343.

9. Пацаранюк Ю.М. Вставлені компоненти як носії іронічного значення у структурі речення // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. наукових праць. - Вип. 8. - Ужгород, 2005. - С. 428-436.

10. Пацаранюк Ю.М. Транспозиція синтаксичних структур як спосіб реалізації іронії у мові творів Юрія Федьковича // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. - Вип. 274-275: Слов'янська філологія. - Чернівці: Рута, 2005. - С. 417-422.

11. Пацаранюк Ю.М. Вияви іронії у непрямому інформуванні українців // Актуальні проблеми менталінгвістики: Зб. наук. статей за матеріалами ІV Міжнар. наук. конф. - Черкаси: Черкаський націон. університет ім. Б.Хмельницького, 2005. - С. 99-101.

12. Пацаранюк Ю.М. Іронія в мові засобів масової комунікації (на матеріалі журналу "Перець") // Новітня філологія. Наук. журнал. Матеріали Міжнар. наук. конф. "Сучасні мовленнєві технології". - Вип. 2 (22). - Миколаїв, 2005. - С. 140-141.

13. Пацаранюк Ю.М. [У співавторстві з Гуйванюк Н.В.] Оцінні речення з іронічним значенням у художньому тексті (на матеріалі драматичних творів Лесі Українки) // Леся Українка і сучасність. Зб. наук. праць. - Т.2. - Луцьк, 2005. - С. 442-452.

14. Пацаранюк Ю.М. Іронія та її різновиди в художньому мовленні // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. - Вип. 276-277: Слов'янська філологія. - Чернівці: Рута, 2006. - С. 462-468.

15. Пацаранюк Ю.М. Лексико-синтаксичний алогізм як засіб створення іронії у простому реченні // Актуальні проблеми синтаксису: Матеріали Міжнародної наукової конференції. - Чернівці: Рута, 2006. - С. 181-184.

16. Пацаранюк Ю. М. Парентетичні конструкції у реченнєвій структурі іронічних висловлень: їх ознаки та  функції // Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. – Вип. 13. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – С. 303-309.

17. Пацаранюк Ю. М. Просте ускладнене речення: засоби вираження іронії // Наук. записки Вінницького держ. пед. унів. ім. М.Коцюбинського: Зб. наук. пр. Серія: Філологія. – Вінниця: ТОВ “Ландо ЛТД”, 2007. – Вип. 9. – С. 120-124.            18. Пацаранюк Ю. М. Алогізм семантико-синтаксичних відношень в антифразисних висловленнях //  Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 321-322: Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 91-96.

19. Пацаранюк Ю. М. Аксіологічні виміри іронічних висловлень (прагмалінгвістичний аспект) // Вісник Прикарпатського націон. ун-ту ім. В.Стефаника. Філологія: Вип. ХV-ХVІІІ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – С.514-517.

ІІ.Науково-методичні публікації

20. Пацаранюк Ю. М. Орфоепія української літературної мови: Модульний курс. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 162 с.

21. Пацаранюк Ю. М. “Українська мова (за професійним спрямуванням)”: Збірник завдань для проведення модульного контролю для студентів за всіма напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007. – 50 с.

 

Захоплення: читання, вишивка, кімнатні квіти.

 

  

ЛЮДМИЛА   СТАНІСЛАВІВНА   ПРОКОПЕЦЬ

Народилася 27 січня 1965 р. У 1993 р. закінчила юридичний факультет Одеського державного університету ім. Мечнікова за спеціальністю "Правознавство".

     У 2006 р. захистила в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича кандидатську дисертацію на тему "Політичний розвиток парламентаризму в Республіці Болгарія у трансформаційний період" і отримала ступінь кандидата політичних наук.

Наукові інтереси: правова держава, парламентаризм.

Кандидат політичних наук, доцент, викладає дисципліну "Правознавство", "Підприємницьке право". “Договірне право”.

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. та ін. Правова регламентація діяльності підприємств ресторанного господарства / Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - С. 284-314.

2. Прокопець Л.С., Федорюк А.Л. Основоположні питання правового виховання / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.85-91.

ІІ. Участь у написанні міжкафедральної теми

3. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. По міжкафедральній науково-дослідній темі "Регіональні аспекти розвитку комунікативної політики" підготовлено розділ 5: "Правова регламентація відносин у підприємницькому середовищі" Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2003.

IIІ. Наукові статті

4. Прокопець Л.С. Шляхи вдосконалення правових засад місцевого самоврядування в Україні // Матеріали 12 Міжнародної науково-практ. конференції ЧТЕІ КНТЕУ. Науковий вісник Вип.2 - Чернівці 2001р. (0,2 д.а.).

5. Прокопець Л.С. Процедура банкрутства // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції Севастопольського технічного університету, 2001р. (0,2д.а.).

6. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. Шляхи удосконалення правових засад місцевого самоврядування в Україні // Матеріали 12 міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі експортної політики України". - Вип. 2 - Чернівці, 2001 - С. 123-126.

7. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. Правове регулювання страхування та шляхи його удосконалення // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Чернівці - АНТ Мтз., 2002р. - Вип. 4. - С. 234-239.

8. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. Деякі аспекти поняття правової культури суспільства та особи // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Зб.наук.пр. за матеріалами 4 Всеукраїнської науково-практичної конференції "Роль регіонів у забезпеченні стійкого розвитку національної економіки "України" ЧТЕІ КНТЕУ, 15-16 квітня 2003р., - Чернівці, 2003. - Вип. 1. - С. 44-47.

9. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. Соціальна функція сучасної української держави // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. - Вип. 3. - Чернівці, 2003.

10. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. Правова регламентація суб'єктів туристичної діяльності // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні науки. - Вип. 3. - 2005. - С. 57-61.

11. Прокопець Л.С. Народні збори Республіки Болгарія і демократичне представництво в умовах трансформації // Держава і право: 36. наук, праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 27. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ПАНУ, 2005. - С. 645-652.(Співавтор В.І.Бурдяк).

12. Прокопець Л.С. Специфіка формування парламентаризму в постсоціалістичних країнах (досвід України та Болгарії) // Держава і право: 36. наук, праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 29. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, 2005. - С. 557-568.

13. Прокопець Л.С. Діяльність Руху за права і свободи у Народних зборах Республіки Болгарія // Політологічні та соціологічні студії: 36. наук, праць. Т.Ш. - Чернівці: Рута, 2005. - С. 308-317.

14. Прокопець Л.С. Трансформація й модернізація в Болгарії: сутність та взаємна залежність політичних феноменів // Науковий вісник Чернівецького університету: 36. наук, ст.: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. - Вип. 272. - Чернівці: Рута, 2005. - С. 262-268.

15. Прокопець Л.С. Політичні аспекти модернізації парламентаризму в Болгарії: корисний досвід для України // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали конференції: У 2 т. - К.: НАДУ, 2005.- Т.1.-С. 262-264.

16. Прокопець Л.С. Симеон Сакскобургтотскі - екс-монарх і сучасний політичний лідер Болгарії: штрихи до портрета // Проблеми політичної психології та ії роль у становленні громадянина Української держави: 36. наук, праць. - К.: Міленіум, 2005. - С. 209-215.

17. Прокопець Л.С. Складність посткомуністичних трансформацій та їх відображення в політологічних теоріях // Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості. - Чернівці: Рута, 2005. - С. 138-139.

18. Прокопець Л.С. Практика демократичних виборів у країнах ЦСЄ: позитивний досвід для України // Вибори-2006 в контексті розвитку суспільно-політичних процесів в Україні. Матеріали регіональної науково-практичної конференції (теоретична частина). - Тернопіль, 2005. - С. 72-74.

19. Прокопець Л.С. Специфіка формування парламентаризму в постсоціалістичних країнах (досвід України та Болгарії) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 29. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. - С. 645-652.

20. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. Правова культура і правосвідомість студентів // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск 1. Економічні науки. - Чернівці: АНТ Лтд, 2005. - 521-528.

21. Прокопець Л.С. Інститут парламентаризму в структурі державної влади постсоціалістичних країнах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі". - К.: НПУ ім. Драгоманова, 2006. - С. 282-284.

22. Прокопець Л.С. Політичні партії постсоціалістичних країн як актори громадянського суспільства // Шлях України: колізії новітнього поступу. - Тернопіль, 2006. - С. 57-59.

23. Прокопець Л.С. Інститут парламентаризму в структурі державної влади постсоціалістичних країн // Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. - С. 282-284.

24. Прокопець Л.С. Участь політичних партій у парламентському процесі Болгарії // Історико-політичні проблеми сучасного світу: 36. наук. ст. - Чернівці: Рута, 2006. - Т. 12-13. - С. 277-282.

25. Прокопець Л.С. Політичні партії в постсоціалістичних країнах як актори громадянського суспільства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Шлях України в колізії новітнього поступу". - Тернопіль, 2006. - С. 57-59.

 

Науково-методичні публікації

ІV. Навчальні посібники

26. Прокопець Л.С. Продовольчий комплекс України: Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Розділ 5. "Безпека харчових продуктів рослинного і тваринного походження". - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - (0,27д.а.)

27. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю. Правознавство: Навчальний посібник. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. - 218 с.

 

V. Науково-методичні видання:

28. Прокопець Л.С. Опорний конспект на тему "Трудовий договір" з курсу "Основи права" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2001. - (0,5д.а.)

29. Прокопець Л.С.Опорний конспект на тему "Угоди" з курсу "Основи права" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ,2001. - (0,3 д.а.).

30. Прокопець Л.С.Тести для поточного контролю знань по темі "Юридична відповідальність за правопорушення в сфері підприємницької діяльності" з курсу "Комерційне право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2001. - (0,2 д.а.).

31. Прокопець Л.С. Тести для поточного контролю знань по темі "Захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності" з курсу "Комерційне право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - (0,3 д.а.).

32. Прокопець Л.С. Тести для поточного контролю знань по темі "Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності" з курсу "Комерційне право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - (0,2 д.а.)

33. Прокопець Л.С. Опорний конспект лекції на тему "Припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності громадян" з курсу "Комерційне право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - (1,4 д.а.)

34. Прокопець Л.С.Опорний конспект лекції на тему "Правове регулювання відносин власності в економіці України" з курсу "Комерційне право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - (0,72 д.а.)

35. Прокопець Л.С. Опорний конспект лекції на тему "Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності" з курсу "Комерційне право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - (0,83 д.а.).

36. Прокопець Л.С. Опорний конспект лекції на тему "Правовий режим майна суб'єктів підприємницької діяльності" з курсу "Комерційне право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - (0,67 д.а.).

37. Прокопець Л.С. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Правознавство" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - (3 д.а.).

38. Прокопець Л.С. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з курсу "Правознавство" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - (1,1 д.а.).

39. Прокопець Л.С. Тести для заміру залишкових знань з курсу "Підприємницьке право" для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - (1,3 д.а.).

40. Прокопець Л.С. Аудиторна контрольна робота з курсу "Підприємницьке право" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - (1,7 д.а.).

41. Прокопець Л.С. Опорний конспект лекції на тему "Захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності" з курсу "Підприємницьке право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - (0,72 д.а.).

42. Прокопець Л.С. Робоча програма з курсу "Підприємницьке право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - (1,55 д.а.).

43. Прокопець Л.С., Федорюк А.Л. Опорний конспект лекцій з курсу "Комерційне право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - (8,4 д.а.).

44. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю. Опорний конспект лекцій з курсу "Правознавство" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - (7 д.а.).

45. Прокопець Л.С. Тести для заміру залишкових знань з курсу "Правознавство" для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - (1,2 д.а.).

46. Прокопець Л.С. Опорний конспект на тему "Загальні положення договірного права" з курсу "Господарське законодавство" для студентів денної форми навчання спец. 6.050102. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2004. - (2,1 д.а.).

47. Прокопець Л.С.Опорний конспект лекції на тему "Правовий статус суб'єктів господарювання" з курсу "Господарське законодавство" для студентів денної форми навчання спец. 6.050102. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2004. - (2,7 д.а.).

48. Прокопець Л.С. Опорний конспект лекції на тему "Захист від недобросовісної конкуренції" з курсу "Підприємницьке право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2004. - (0,3 д.а.).

49. Прокопець Л.С. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу "Підприємницьке право" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2004. - (2,2 д.а.).

50. Прокопець Л.С. Методичні вказівки для проведення практичних (семінарських) занять з курсу "Підприємницьке право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006. - 70 с.

51. Прокопець Л. С., Коваленко Н. Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу “Правознавство” для студентів за напрямами підготовки “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007. – 79 с.

 

Захоплення: подорожі, квіти.

 

 

ВАЛЕРІЙ   САФРОНОВИЧ   ПОЛЯНКО

Народився 14 березня 1953 р. У 1971 р. закінчив Торговельно-кулінарне училище за спеціальністю "Продавець промтоварів" У 1979р. закінчив фізичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю "Фізик, вчитель фізики". У 1999р. - філософсько-теологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю "Релігієзнавство" та Київську духовну академію за спеціальністю "Теолог". Священик УПЦ (Київський патріархат).

Наукові інтереси: історія Буковинської митрополії.

Старший викладач, викладає дисциплину "Релігієзнавство".

 Наукові публікації

І. Наукові статті та тези

1. Полянко В. С. [У співавторстві з Вепрук В. І.] Буковинська митрополія, її минуле і сучасне // Матеріали наукової конференції викладачів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького університету (4-6 травня). - Т.1. - Гуманітарні науки. - Книга 2. - Чернівці: Рута, 1995. - С. 213.

2. Полянко В. С. [У співавторстві з Полянко О. С., Вепрук В. І.] Освітня діяльність на Буковині митрополита Євгена Гакмана // Сучасна гуманітарна освіта: стан і перспективи (24-27 березня). - Чернівці, 1996. - С. 146.

Захоплення: футбол.

 

 

 

 

ВІКТОРІЯ   ДМИТРІВНА   СИДОР

Народилася 07 квітня 1981 р. У 2002 р. закінчила юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю "Правознавство" і здобула кваліфікацію магістра права.

11 жовтня 2005 року захистила при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України кандидатську дисертацію на тему "Правові засади застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення" і здобула звання кандидата юридичних наук.

Наукові інтереси: дослідження проблем земельного права.

Кандидат юридичних наук, доцент, викладає дисциплину "Фінансове право", "Правознавство", "Міжнародне право", "Міжнародне економічне право", “Інтелектуальна власність”, “Господарське законодавство”.

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Сидор В.Д. Правове регулювання застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні. - Одеса, 2005. - 220 с.

2. Сидор В.Д. Гуманізація освіти як підґрунтя правової культури молоді / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.76-79.

IІ. Наукові статті

3. Сидор В. Д., Габак В.Д. Теоретичні проблеми застави земельних ділянок суб'єктами підприємництва // Вісник БДФЕІ: Чернівці, 2003. - С. 233-235.

4. Сидор В.Д. Особливості застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2004. - №2. - С. 183 - 186.

5. Сидор В.Д. Права та обов'язки сторін за договором застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2004. - №4.- С. 174-181.

6. Сидор В.Д. Правові засади звернення стягнення на заставлену земельну ділянку сільськогосподарського призначення // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2005. - №1. - С. 162 - 164.

7. Сидор В.Д. Особливості застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2004. - №2. - С. 183 - 86.

8. Сидор В.Д. Права та обов'язки сторін за договором застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2004. - №4.- С. 174-181.

9. Сидор В.Д. Правові засади звернення стягнення на заставлену земельну ділянку сільськогосподарського призначення // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2005. - №1. - С. 162 - 164.

10. Сидор В.Д. "Розгляд судами земельних спорів" // Адвокат. - №3. - 2006. - С. 32-35.

11. Сидор В.Д. "Поняття та принципи застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення" Земельне право. - №2. - 2006. - С 21-26.

12. Сидор В.Д. "Історико-правові аспекти земельної іпотеки" Підприємництво, господарство і право. - №9. - 2006. - С. 40-43.

13. Сидор В.Д. "Особливості правового режиму сільськогосподарських земель" Часопис Київського університету права. - №3. - 2006. - С. 120-124

14. Сидор В.Д. "Державна реєстрація застави земельної ділянки" Держава і право: юридичні і політичні науки. Збірник наукових праць. - Вип.33. - 2006. - С. 417-421.

15. Сидор В.Д Загальна характеристика земельно-процесуальних правовідносин // Адвокат. - №10. - 2006. - С.10-13.

 

Науково-методичні публікації

ІІІ. Навчальні посібники

16. Сидор В.Д. Правове регулювання використання об'єктів та ресурсів рослинного світу // Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. - Розділ 11. - К., Істина, 2005.- С.218-229.

ІV. Науково-методичні видання:

17. Методичні вказівки для проведення практичних (семінарських) занять з курсу "Фінансове право" для студентів спеціальностей 7.050104, 7.050106 усіх форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006. - 56 с.

18. Сидор В.Д. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу "Фінансове право" для студентів спеціальностей 7.050104, 7.050106 усіх форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006. - 50 с.

19. Сидор В.Д. Фінансове право: Збірник ситуаційних завдань для студентів спеціальностей 7.050104, 7.050106 усіх форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006. - 32 с.

20. Сидор В.Д. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. - Ч.1. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006. - 90 с.

 

Захоплення: пошук цікавих матеріалів в мережі Internet.

 

ВІОЛЕТТА   ВІКТОРІВНА   СТАШКЕВИЧ 

Народилася 13 листопада 1936 р. У 1959 р. закiнчила хімічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю "Хiмiк-органiк". У 1967р. захистила дисертацiю по темi "Исследования в области формазанов и тетразолиевых солей на основе N-арилхинальдиниевых солей". З 1973 р. - доцент, кандидат хiмiчних наук.

Наукові інтереси: зовнішньоекономічні зв'язки, міжнародні відносини, регіональна політика держави.

Кандидат хімічних наук, доцент, викладає дисциплину "Розміщення продуктивних сил", "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка", "Рекреаційні комплекси світу", “Регіональна еаономіка”.

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Гищук Р.М., Сташкевич В.В., Сташкевич О.М. Глобальні соціально-економічні проблеми людства та гуманітарний аспект їх вирішення / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.63-75.

II. Наукові статті та тези

2. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В."Синтез бисазокрасителей, производных №-ариллепидиниевых солей" // Химия гетероциклических соединений, 1966 г. - С. 406.

3. Сташкевич В.В., Сташкевич О.М., Шинкоренко С.В. "Конденсация №-ариллепиди-печ.ниевых солей с нитрофенил-антидиазотом натрия"// Химия гетероциклических соединений, 1968. - С. 152.

4. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М., Шинкоренко С.В. "Взаимодействие І-фенилле- печ. Пидиний перхлората с диазоаминосоединениями"// Химия гетероциклических соединений, 1968. - С. 316.

5. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М., Шинкоренко С.В. "Синтез и спектры поглощения арилгидрозонов 2-формил- І-печ. Арилхинолиний перхларатов"// Химия гетероциклических соединений, 1968. - С. 1075.

6. Сташкевич В.В., Зуева Т.С., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М., Шинкоренко С.В. Синтез и полярографическое исследование І-арилхинальдиевых солей и арилгидрозонов І - арилхинолил-2-альдегидов // Журнал общей химии. - Т. ХХХVI (с), 1968. - С.1392.

7. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М., Шинкоренко С.В. "Синтез и окисление арилгид-печ.разонов І-алкил- и 2-арил-хинолил-2-альдегидов"// Укр.хим.журнал, 35, В.4., 1969г. - С. 370.

8. Сташкевич В.В., Сташкевич О.М.,Пилюгин Г.Т. "Синтез и окраска азомети- печ. Нов, производных нитрозоантипирина"// Журнал ВХС им. Менделеева, 13. - В. 2., 1968г. - С.237.

9. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М., Малахова А.А. "Синтез некоторых І, 2- и І, 4 - диарилхинолинолиниевых солей"// ВХО им. Менделеева, 14. - В.2, 1967. - С. 236.

10. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М., Шинкоренко С.В. "Сочетание №-арилатов лепидиния с солями диазония" // Материалы Всесоюзной межвузовской конференции "Связь строения и свойств в ряду азотсодержащих гетероциклических соединений": Изд. Уральского политехнического института. - Свердловск, 1967г. - С. 176.

11. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М., Малахова А.А. Способ получения І-фенил- 2-/п-диметинаминофинил/-лепидиний перхлората или І-фенил-4/п- дилатиламинофенил / -хинальдиний перхлората // Авторское свидетельство СССР № 235030 с приоритетом от 17 ноября 1967г.

12. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М., Шинкоренко С.В. Синтез и исследование тетразолиевых солей на основе №-арилатов хинальдина и лежедина // Тезисы докладов ІІ Всесоюзной конференции "Химия пятилеенных азотистых гетероциклов": Ростов-на-Дону, 1966. - С. 144.

13. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М., Шинкоренко С.В. Взаимодействие №-арилатов хинальдина и лепидина с диазо- и нитрозосоединениями и некоторые продукты превращения // Тезисы докладов ІХ Украинской республ. Конференции по органической химии: К., 1966. - С. 36.

14. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М., Шинкоренко С.В., Живоглазова Л.Е. Синтез и спектры поглощения красителей на основе №-арилчетвертичных солей хинальдина и липедина // Материалы республиканской конференции по химии и химической технологии. - В. ІІ. - К., 1966. - С.7.

15. Сташкевич В.В., Лепихова С.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В., Сташкевич О.М. Исследование в области синтетических красителей. Синтез бисазокрасителей, производных N-ариллепидиниевых солей // Тезисы докладов XXI научной сесии. - Черновцы, 1965. - С.16.

16. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В. Взаимодействие некоторых №-арилхинальдиниевых солей с производными диазоаминобензола // Тезисы докладов XXII научной сессии. - Черновцы, 1966. - С.9.

17. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В. Конденсация №-арилхинальдиевых солей с солями диазония // Тезисы докладов конференции "Гетероциклы в органичном синтезе". - К., 1964. - С.95.

18. Сташкевич В.В., Шинкоренко С.В. Синтез бис-формазиловых соединений и окисление их до солей тетразолия // Тезисы докладов XXII научной сессии. - Черновцы, 1966. - С.22.

19. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Стаднийчук Н.Ф., Малахова А.А., Сташкевич О.М. Синтез 2-алкил- и арилзамещенных хинолиниевых соединений, их превращения и оптические свойства // Тезисы докладов X Украинской республиканской конференции по органичной химии. - Черновцы, 1969. - С.44.

20. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М. Бисформазаны и бистетразолиевые соли, производные четвертичных солей хинальдина // Журнал общей химии, 40. - Т. XI. - 1970. - С.195.

21. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М. Исследование в области синтетических красителей. Синтез арилгидразонов на основе №-ариллепидиниевых солей // Химия гетероцикличных соединений. - №2, 1970. - С.283.

22. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М. Симметричные диазоаминосоединения // Вып. ИРЕА. - В.18, 1969. - С. 158.

23. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т. Дихлорид -2,3дифенил-5 / I-п-бромфенил-6-броихинолил-2/-тетразолия // Вып. ИРЕА. - В.18, 1969. - С. 104.

24. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М., Шинкоренко С.В. Синтез и спектры азометинов производных I-ариллепидинеевых солей // Журнал общей химии, 40. - Вып.10, 1970. - С.2267.

25. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М. Синтез и некоторые оптические св-ва амино- и диалкиламиноазометинов, производных I-ариллепидиниевых солей // ЖВХО им. Менделеева, 15. - Вып. 4,1970. - С. 454.

26. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М. Азосочетание I-арилчетвертичных солей лепедина и хинальдина и некоторые свойства продуктов реакции // Химия гетероциклических соединений, 1970. - С.1104

27. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Сташкевич О.М. Исследование в области синтетических красителей. Конденсация I-ариллепидиниевых солей с диарилтриазенами // Журнал органической химии. - Т.6. - Вып.10, 1970. - С. 2136.

28. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В. Синтез формазонов на основе галогенарилатов хинальдина и их превращение в соли тетразония // Химия гетероциклических соединений, №2, 1968. - С.311.

29. Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Живоглазова Л.Е. Способ получения соединений типа тетразенов // Авторское свидетельство № 233677 приоритет от 9 октября 1967.

30. Сташкевич В.В., Зуева Т.С., Малахова А.А. Полярографическое восстановление формазанов и тетразолиевых солей, производных I-арилхинальдиевых соединений // Вторая научно-техническая конференция "Химия и применение формазанов". - Сведловск, 1974. - С.57.

31. Сташкевич В.В. Методика применения программированого контроля знаний по химии и высшей математики // Сборник КТЭИ "Методика преподавания в торговом ВУЗе". - К., 1973. - С.146.

32. Сташкевич В.В., Королюк Л.Г., Федоров А.А. Методика применения програмированного контроля знании по химии и высшей матиматике // Методика преподования в торговом вузе. - Киев, 1977. - С.146-150.

33. Сташкевич В.В., Федоров А.А. ИК-спектры комплексов Мо(VI) с некоторыми оксикислотами // ЖОХ. - Т.47. - Вып.5, 1977. - С.1136.

34. Сташкевич В.В., Зуева Т.С., Малахова А.А. К исследованию электрохимического восстановления пиридиниевых солей // Тезисы VII Всесоюзного совещания по полярографии. - Тбилиси, 1978. - С.82.

35. Сташкевич В.В., Зуева Т.С., Цисарь И.А., Сташкевич О.М. Электрохимическое поведение азометина и нитрона на платиновом электроде // Тезисы докл. Х Всесоюзного совещания по электрохимии органических соединений. - Новочеркасск, 1980. - С. 43.

36. Сташкевич В.В., Федоров А.А. Исследование свойств оксикислотных комплексов Мо (VI) // Депонир НИИНТИ 24.02.1984, № 332-Ук-Д-84: (Ржхим, 1984, 14В99).

37. Сташкевич В.В., Зуева Т.С., Федоров А.А., Сташкевич О.М. К исследованию инфракрасных спектров I-арилхинолил-4-альдегидов // Деп. В Укр. НИИНТИ 5.04.1984 № 616-Ук-Д-84 (Ржхим, 156, 1984).

38. Сташкевич В.В., Зуева Т.С., Сташкевич О.М. Полярографическое восстановление бистетразолиевых солей // Тезисы докладов VIII Всесоюзного совещания по полярографии "Развитие и применение полярографических и родств. методов". - Днепропетровск, ч.1, 1984. - С.212.

39. Сташкевич В.В., Сташкевич О.М., Федоров А.А., Малищук В.С. Азесочетание пиридиниевых солей, производных I-арилатов лепидиния // Депон. в Укр. НИИНТИ 3.03.1986 № 718-Ук-86.

40. Сташкевич В.В., Осоріб Я.І. "Некоторые минеральные компоненты соевого белка": Науч. Зб. "Оптимизация ассортимента и сохранение качества товаров". - К., 1991. - С. 81-83. (0,3 д.а.)

41. Сташкевич В.В., Осоріб Я.І. "Сучасний стан харчової промисловості Чернівецької області" // Збірник "Питання історико-політичного та економічного розвитку України". - В.2. - Чернівці, 1995р.(0,5д.а.)

42. Сташкевич В.В., Ганущак М.І. "Гетероциклічні стирили на основі солей N-алкіл (арил) хінальдинію та лепидинию"// Тези ХVІІ Української конференції з органічної хімії. - Харків, 1995. - С.240. (0,1 д.а.)

43. Сташкевич В.В. "Професійна направленість в викладанні курсу "Основи екології"": Збірник "Питання історико-політичного та економічного розвитку України". - В.2. - Чернівці, 1996 (0,1д.а.)

44. Сташкевич В.В., Осоріб Л.В. "Внутрішня торгівля Чернівецької області"// Арабески. Серія: соціально-економічні науки. Т.1. - Чернівці, 1999 (0,5д.а.).

45. Сташкевич В.В., Сташкевич О.М., Іванов А.М., Скіп Б.В. Чорні лаки для гумового взуття на основі напіввисихаючих рослинних олій // Науковий вісник ЧНУ. - Вип. 129. Хімія. - Чернівці: Прут, 2001 (0,5д.а.)

46. Сташкевич В.В., Федоров А.О., Гриценко К.Ф. "Формування моделей диференційного підходу вчителя до учнів з різнорівневою підготовкою при вивчені хімії // Збірник наук. праць Міжвузів. Наук. сесії".- Бердянськ, 2003 (1 д.а.).

47. Сташкевич В.В., Федоров А.О., Федоров О.А. Дослідження природних індикаторів як засіб екологічного виховання студентів// Тези Міжнар. Наук.-практ. конференції "Динаміка наукових досліджень-2003".- Дніпропетровськ, 2003 (0,1д.а.)

48. Сташкевич В.В., Федоров А.О Сташкевич М.О., Федоров О.А. "Дослідження природних індикаторів як засіб екологічного виховання друк студентів // Тези Міжнар. Наук.-практ. Конференції "Динаміка наук. досліджень - 2003". - Дніпропетровськ, 2003 (0,05 д.а.).

49. Сташкевич В.В., Федоров А.О., Сташкевич О.М. "Порівняльна характеристика властивостей технологій виробництва чорних лаків для гумового взуття // Тези Міжнар. Наук.-практ. Конференції "Динаміка наук. досліджень - 2003". - Дніпропетровськ, 2003. (0,1 д.а.).

50. Сташкевич В.В., Тарасенко Г.В., Сташкевич О.М. "Проблеми забруднення великих промислових міст формальдегідом // Тези Міжнар. Наук.-практ. Конференції "Динаміка наук. досліджень - 2003". - Дніпропетровськ, 2003. (0,1 д.а.).

51. Сташкевич О.М., Федоров А.О., Сташкевич В.В. "Формування навичок науково-дослідної роботи при навчанні студентів у ВУЗі" // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004". - Дніпропетровськ. - 2004. - Т. 39. - С. 18 - 20. (0,2 д.а.).

52. Сташкевич В.В., Тураш М.М., Нечипорук В.В. "Вплив складів зберігання паливно-мастильних матеріалів на забруднення поверхневих та підземних вод нафтопродуктами" // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004". - Дніпропетровськ, 2004. - Т 58. - С. 67-69. (0,1 д.а).

53. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В. та співавтори "Чорні лаки для гумового взуття. Порівняльна характеристика властивостей та технологій отримання" //Вісник Національного технічного університету (Харківський політехнічний університет).-Збірник наукових праць, вип. "Хімія, хімічна технологія та екологія".- Харків НТУ (ХПІ).- 2004.-№41. - с.3-9.

54. Сташкевич В.В., Сліпенюк Т.С., Нечипорук В.В. Дослідження між частинних взаємодій у водних суспензіях. - Науковий вісник ЧНУ. Вип.. 270: Хімія. - Чернівці, 2005. - С.119 - 127.

55. Сліпенюк Т.С., Сташкевич В.В. Дослідження флокуляційного структурування водних суспензій каоліну // Науковий вісник ЧНУ. - Вип.307: Хімія. - Чернівці, 2006. - С. 33-40.

 

Науково-методичні публікації

ІІІ. Навчальні посібники

56. Сташкевич В.В., Осоріб Я.І. Екологічні проблеми НТП в питаннях і відповідях: Навчальний посібник. - Чернівці, 1991 (0,8 д.а.).

57. Сташкевич В.В. Розміщення продуктивних сил: Навчально-методичний посібник. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2000 (20д.а.).

58. Сташкевич В.В., Прийма І.Р., Осоріб Л.В., Прокопець Л.С. Продовольчий комплекс України: Навчальний посібник. - Чернівці, 2002 (2д.а.).

59. Сташкевич В.В. Розміщення продуктивних сил: Навчально-методичний посібник. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2004. - 376с. (16д.а.).

ІV. Науково-методичні видання:

60. Сташкевич В.В. Задания по СРС и методические указания к их выполнению в курсе РПС: Методическое пособие. - Чернівці, 1990 (1 д.а.).

61. Сташкевич В.В., Осоріб Я.І. Технологічні основи галузей промисловості, що визначають НТП у торгівлі. - Чернівці, 1994 (0,9д.а.).

62. Сташкевич В.В. Географічні аспекти взаємодії суспільства та природи: Конспект лекції. - Чернівці, 1997 (0,4 д.а.).

63. Сташкевич В.В. Наукові основи розміщення продуктивних сил: Опорний конспект з курсу РПС. - Чернівці, 1998 (0,3 д.а.).

64. Сташкевич В.В. Природно-ресурсний потенціал і РПС: Опорний конспект з курсу РПС. - Чернівці, 1998 (0,5 д.а.).

65. Сташкевич В.В. Екологічні проблеми виробництва та торгівлі товарами народного споживання: Опорний конспект. - Чернівці, 1998. (0,3 д.а.).

66. Сташкевич В.В. Робоча програма з курсу РПС. - Чернівці, 1998 (1 д.а.).

67. Сташкевич В.В. Продовольчий комплекс України: Опорний конспект. - Чернівці, 1999 (0,3 д.а.).

68. Сташкевич В.В. Робоча програма з "Основ екології". - Чернівці, 1999 (0,8 д.а.).

69. Гищук Р.М., Сташкевич В.В. Практичні та індивідуальні завдання з курсу "РПС і регіоналістика". Навчально-методичне видання. - Чернівці: ЧТЕІ, 2005. - 122 с.

70. Сташкевич В.В., Гищук Р.М. Роздатковий матеріал з курсу "Розміщення продуктивних сил". Навчально-методичне видання. - Чернівці: ЧТЕІ, 2005. - 230с.

71. Сташкевич В.В., Гищук Р.М. Словник-довідник термінів та понять з курсу "Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка": Навчально-методичне видання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006. - 73 с.

72. Сташкевич В.В. Конспекти лекцій з курсу "Рекреаційні комплекси світу": Навчально-методичне видання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006. - 119 с.

 

Захоплення: вишивка, читання, походи на природу.

 

 

 

ОТТО   МИХАЙЛОВИЧ   СТАШКЕВИЧ 

Народився 15 липня 1936 р. У 1959 р. закiнчив хімічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю "Хiмiк-органiк".

У 1968 р. захистив кандидатську десиртацiю на тему "Синтез i властивостi N-ариллепiдинiєвих солей". З 1977 р. - доцент, кандидат хiмiчних наук.

Наукові інтереси: охорона навколишнього середовища, проблеми органічної хімії.

Кандидат хімічних наук, доцент, викладає дисциплину "Розміщення продуктивних сил", "Основи екології".

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Сташкевич В.В., Гищук Р.М., Сташкевич О.М. Глобальні соціально-економічні проблеми людства та гуманітарний аспект їх вирішення / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.63-75.

ІІ. Наукові статті та тези

2. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Шинкоренко С.В. "Конденсация №-ариллепиди-печ.ниевых солей с нитрофенил-антидиазотом натрия"// Химия гетероциклических соединений, 1968. - С. 152.

3. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В. "Взаимодействие І-фенилле- печ. Пидиний перхлората с диазоаминосоединениями"// Химия гетероциклических соединений, 1968. - С. 316.

4. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В. "Синтез и спектры поглощения арилгидрозонов 2-формил- І-печ. Арилхинолиний перхларатов"// Химия гетероциклических соединений, 1968. - С. 1075.

5. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Зуева Т.С., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В. Синтез и полярографическое исследование І-арилхинальдиевых солей и арилгидрозонов І - арилхинолил-2-альдегидов // Журнал общей химии. - Т. ХХХVI (с), 1968. - С.1392.

6. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В. "Синтез и окисление арилгид-печ.разонов І-алкил- и 2-арил-хинолил-2-альдегидов"// Укр.хим.журнал, 35, В.4., 1969г. - С. 370.

7. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т. "Синтез и окраска азомети- печ. Нов, производных нитрозоантипирина"// Журнал ВХС им. Менделеева, 13. - В. 2., 1968г. - С.237.

8. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Малахова А.А. "Синтез некоторых І, 2- и І, 4 - диарилхинолинолиниевых солей"// ВХО им. Менделеева, 14. - В.2, 1967. - С. 236.

9. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В. "Сочетание №-арилатов лепидиния с солями диазония" // Материалы Всесоюзной межвузовской конференции "Связь строения и свойств в ряду азотсодержащих гетероциклических соединений": Изд. Уральского политехнического института. - Свердловск, 1967г. - С. 176.

10. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Малахова А.А. Способ получения І-фенил-2-/п-диметинаминофинил/-лепидиний перхлората или І-фенил-4/п- дилатиламинофенил / -хинальдиний перхлората // Авторское свидетельство СССР № 235030 с приоритетом от 17 ноября 1967г.

11. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В. Синтез и исследование тетразолиевых солей на основе №-арилатов хинальдина и лежедина // Тезисы докладов ІІ Всесоюзной конференции "Химия пятилеенных азотистых гетероциклов": Ростов-на-Дону, 1966. - С. 144.

12. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В. Взаимодействие №-арилатов хинальдина и лепидина с диазо- и нитрозосоединениями и некоторые продукты превращения // Тезисы докладов ІХ Украинской республ. Конференции по органической химии: К., 1966. - С. 36.

13. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В., Живоглазова Л.Е. Синтез и спектры поглощения красителей на основе №-арилчетвертичных солей хинальдина и липедина // Материалы республиканской конференции по химии и химической технологии. - В. ІІ. - К., 1966. - С.7.

14. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Лепихова С.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В. Исследование в области синтетических красителей. Синтез бисазокрасителей, производных N-ариллепидиниевых солей // Тезисы докладов XXI научной сесии. - Черновцы, 1965. - С.16.

15. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Стаднийчук Н.Ф., Малахова А.А. Синтез 2-алкил- и арилзамещенных хинолиниевых соединений, их превращения и оптические свойства // Тезисы докладов X Украинской республиканской конференции по органичной химии. - Черновцы, 1969. - С.44.

16. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т. Бисформазаны и бистетразолиевые соли, производные четвертичных солей хинальдина // Журнал общей химии, 40. - Т. XI. - 1970. - С.195.

17. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Исследование в области синтетических красителей. Синтез арилгидразонов на основе №-ариллепидиниевых солей // Химия гетероцикличных соединений. - №2, 1970. - С.283.

18. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т. Симметричные диазоаминосоединения // Вып. ИРЕА. - В.18, 1969. - С. 158.

19. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Шинкоренко С.В. Синтез и спектры азометинов производных I-ариллепидинеевых солей // Журнал общей химии, 40. - Вып.10, 1970. - С.2267.

20. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т., Синтез и некоторые оптические св-ва амино- и диалкиламиноазометинов, производных I-ариллепидиниевых солей // ЖВХО им. Менделеева, 15. - Вып. 4,1970. - С. 454.

21. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т. Азосочетание I-арилчетвертичных солей лепедина и хинальдина и некоторые свойства продуктов реакции // Химия гетероциклических соединений, 1970. - С.1104

22. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Пилюгин Г.Т. Исследование в области синтетических красителей. Конденсация I-ариллепидиниевых солей с диарилтриазенами // Журнал органической химии. - Т.6. - Вып.10, 1970. - С. 2136.

23. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Зуева Т.С., Цисарь И.А., Электрохимическое поведение азометина и нитрона на платиновом электроде // Тезисы докл. Х Всесоюзного совещания по электрохимии органических соединений. - Новочеркасск, 1980. - С. 43.

24. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Зуева Т.С., Федоров А.А. К исследованию инфракрасных спектров I-арилхинолил-4-альдегидов // Деп. В Укр. НИИНТИ 5.04.1984 № 616-Ук-Д-84 (Ржхим, 156, 1984).

25. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Зуева Т.С. Полярографическое восстановление бистетразолиевых солей // Тезисы докладов VIII Всесоюзного совещания по полярографии "Развитие и применение полярографических и родств. методов". - Днепропетровск, ч.1, 1984. - С.212.

26. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Федоров А.А., Малищук В.С. Азесочетание пиридиниевых солей, производных I-арилатов лепидиния // Депон. в Укр. НИИНТИ 3.03.1986 № 718-Ук-86.

27. Сташкевич О.М., "Черные лаки для резиновой обуви на основе полувысыхающих растительных масел". Лакокрасочные материалы и их применение. - №1. -1994.- С. 27-28.

28. Сташкевич О.М. та ін. Окстрадиция кадмия в виде комплекса с йодид-ионами и хинолиновыми красителями // Журнал аналитической химии, 32 т., в.4. - 1997. - С.697.

29. Сташкевич О.М. Кваліфікацій6ні завдання як засіб підвищення інтелектуального потенціалу молодого спеціаліста // Матеріали п'ятої Міжнародної конференції. - Ч. 1. - Київ-Чернівці, 1997. - С.510-514.

30. Сташкевич О.М. та ін. Кваліфікацій6ні завдання як засіб підвищення інтелектуального потенціалу молодого спеціаліста // Тези п'ятої Міжнародної конференції. - Частина 1. Київ - Чернівці, 1997. - С.214-216.

31. Сташкевич О.М. та ін. Исследование химической природы отложений теплосилового оборудования // Тезисы докл. Международной конференции "Спектроскопические методы анализа окружающей среды". - Курск, 1995. - С. 46.

32. Сташкевич О.М. та ін. Гетероциклічні стирили на основі солей N-алкіл (арил) хінальдинію та лепідинію // Тези доповідей ХVІІ укр. конференцій з орган. хімії. Частина 1. Харків, 1995. - С. 240.

33. Сташкевич О.М. Черные лаки для резиновой обуви. Соноставительные характеристики свойств и технологий получений // Научные записки Курского политехнического института. Курск, 1996 г.

34. Сташкевич О.М. Особливості кінетики та механізму термічного розкладу гідрокарбонату магнію у водному середовищі // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.51. Хімія, 1999. - С.95.

35. Сташкевич О.М., Дон Т.В., Скіп Б.В. Особливості кінетики та механізму термічного розкладу гідрокарбонату // Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип. 51. Хімія. - 1999. - С.95-102.

36. Сташкевич О.М., Лявинець Н.О. Кінетичні закономірності лужного розкладу пероксиду водню // Журнал "Хист", Буковинська мед академія. - № 1. - 2000. - С. 83.

37. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Іванов А.М., Скіп Б.В. Чорні лаки для гумового взуття на основі напіввисихаючих рослинних олій // Науковий вісник ЧНУ. - Вип. 129. Хімія. - Чернівці: Прут, 2001 (0,5д.а.)

38. Сташкевич М.О., Сташкевич В.В., Федоров А.О., Федоров О.А. "Дослідження природних індикаторів як засіб екологічного виховання друк студентів // Тези Міжнар. Наук.-практ. Конференції "Динаміка наук. досліджень - 2003". - Дніпропетровськ, 2003 (0,05 д.а.).

39. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Федоров А.О. "Порівняльна характеристика властивостей технологій виробництва чорних лаків для гумового взуття // Тези Міжнар. Наук.-практ. Конференції "Динаміка наук. досліджень - 2003". - Дніпропетровськ, 2003. (0,1 д.а.).

40. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В., Тарасенко Г.В. "Проблеми забруднення великих промислових міст формальдегідом // Тези Міжнар. Наук.-практ. Конференції "Динаміка наук. досліджень - 2003". - Дніпропетровськ, 2003. (0,1 д.а.).

41. Сташкевич О.М., Федоров А.О., Нечипорук В.В., Федоров О.А. Комплексонати шестивалентного хрому з ОЕДФ // Збірник наук. праць ІХ наук. конференції "Львівські хімічні читання А-13". - Львів: ЛГУ. - 2003. - 0,01 д.а.

42. Сташкевич О.М., Федоров А.О., Сташкевич В.В., Федоров О.А. Формування моделей диференційного підходу вчителя до учнів з різнорівневою підготовкою при вивченні хімії // Збірник наук. праць міжвузівської наук. сесії. - Бердянськ. - 2003. - 0,01 д.а.

43. Сташкевич О.М., Федоров А.О., Нечипорук В.В., Федоров О.А. Властивості комплексних сполук Мо (VI) з ОЕДФ // Тези XXI Чугаєвської конференції з координаційних сполук. - Київ, 2003. - 391-392.

44. Сташкевич О.М., Федоров А.О., Сташкевич В.В., Федоров О.А. Дослідження природних індикаторів як засіб екологічного виховання студентів // Тези Міжнародної наук. - практичної конференції "Динаміка наукових досліджень - 2003". - Дніпропетровськ. - 2003. - 0,1 д.а.

45. Сташкевич О.М., Федоров А.О., Сташкевич В.В., "Порівняльна характеристика властивостей та технологій виробництва чорних лаків для гумового взуття" //Тези Міжнародної наук. - практичної конференції "Динаміка наукових досліджень - 2003". - Дніпропетровськ. - 2003. - 0,01 д.а.

46. Сташкевич О.М., Тарасенко Г.В., Сташкевич В.В. "Проблеми забруднення великих промислових міст формальдегідом"// Тези Міжнародної наук. - практичної конференції "Динаміка наукових досліджень - 2003". - Дніпропетровськ. - 2003. - 0,1 д.а.

47. Сташкевич О.М., Федоров А.О., Сташкевич В.В. "Формування навичок науково-дослідної роботи при навчанні студентів у ВУЗі" // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004". - Дніпропетровськ. - 2004. - Т. 39. - С. 18 - 20. (0,2 д.а.).

48. Сташкевич О.М., Сташкевич В.В. та співавтори "Чорні лаки для гумового взуття. Порівняльна характеристика властивостей та технологій отримання" //Вісник Національного технічного університету (Харківський політехнічний університет).-Збірник наукових праць, вип. "Хімія, хімічна технологія та екологія".- Харків НТУ (ХПІ).- 2004.-№41. - С.3-9.

49. Сташкевич О.М., Тураш М.М., Мусурівська М.М. "Можливості застосування шлаку вугільного кісткового" // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004". - Дніпропетровськ. - 2004. - Т. 68 - С. 61-62. - 0,02 д.а.

50. Сташкевич О.М., Тураш М.М., Березовський К.В. Проблеми нормування та обліку обсягу викидів двоокису вуглецю в Україні // Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції "Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки". - Чернівці: Зелена Буковина, 2006. - С.418-420.

51. Сташкевич О.М., Скіп Б.В. та ін. Асиміляційна здатність повітряного басейну м. Чернівці // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - К. - НПЦ "Екологія. Наука. Техніка". - Вип. 2, 2006. - С. 43-47.

52. Сташкевич В.В., Гищук Р.М., Сташкевич О.М. Глобальні соціально-економічні проблеми людства та гуманітарний аспект їх вирішення / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006 – С.63-75.

Науково-методичні публікації

52. Сташкевич О.М. Основи екології: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2001. - 36с.

53. Сташкевич О.М. Концепції сучасного природознавства: Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу.- Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. - 2002 (1,5 д.а.).

 

Захоплення: шахи, легка атлетика, читання книг.

 


АНАТОЛІЙ   ЛЕОНІДОВИЧ ФЕДОРЮК

Народився 06 жовтня 1977 р. У 1999 р. закінчив юридичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю "Правознавство". У 2001 р. - економічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича за спеціальністю "Фінанси і кредит".

Здобувач наукового ступеню при кафедрі теорії держави і права юридичного факультету Київського національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова. Працює над кандидатською дисертацією на тему "Конституційно-правова характеристика соціальної функції Української держави".

Наукові інтереси: конституційне право, соціологія, соціальне забезпечення.

Старший викладач, викладає дисциплину "Підприємницьке право", "Господарське законодавство", "Комерційне право", “Безпека бізнесу”, “Основи конституційного права”.

 

Наукові публікації

І. Монографiї

1. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. та ін. Правова регламентація діяльності підприємств ресторанного господарства / Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - С. 284-314.

2. Прокопець Л.С., Федорюк А.Л. Основоположні питання правового виховання / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.85-91.

ІІ. Участь у написанні міжкафедральної теми

3. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. По міжкафедральній науково-дослідній темі "Регіональні аспекти розвитку комунікативної політики" підготовлено розділ 5: "Правова регламентація відносин у підприємницькому середовищі" Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2003.

IIІ. Наукові статті

4. Коваленко Н.Ю., Прокопець Л.С., Федорюк А.Л. Шляхи удосконалення правових засад місцевого самоврядування в Україні // Матеріали 12 міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку регіонів у системі експортної політики України". - Вип. 2 - Чернівці, 2001 - С. 123-126.

5. Коваленко Н.Ю., Прокопець Л.С., Федорюк А.Л. Правове регулювання страхування та шляхи його удосконалення / Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, випуск IV. - Чернівці, 2002. - С.234-239.

6. Коваленко Н.Ю., Прокопець Л.С., Федорюк А.Л.Соціальна функція сучасної Української держави // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. - Випуск 3.- Чернівці, 2003.

7. Коваленко Н.Ю., Прокопець Л.С., Федорюк А.Л. Деякі аспекти поняття правової культури суспільства і особи Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ // Збірник наук.праць за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Роль регіонів у забезпеченні стійкого розвитку національної економіки України" ЧТЕІ КНТЕУ, 15-16 квітня 2003р. - Вип.1 - Чернівці, - С.44-47.

8. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. Правова регламентація суб'єктів туристичної діяльності // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні науки. - Вип. 3. - 2005. - С. 57-61.

9. Прокопець Л.С., Коваленко Н.Ю., Федорюк А.Л. Правова культура і правосвідомість студентів // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск 1. Економічні науки. - Чернівці: АНТ Лтд, 2005. - 521-528.

10. Савицька Л.Т., Федорюк А.Л., Чаплінський Державне регулювання туристичної галузі в Україні // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск 4. Економічні науки. - Чернівці: АНТ Лтд, 2005. - 13-22.

ІV. Науково-методичні видання:

11. Федорюк А.Л. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу "Основи конституційного права України" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - 60 с.

12. Федорюк А.Л.Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу "Комерційне право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - 46 с.

13. Федорюк А.Л. Опорний конспект лекцій з курсу "Основи конституційного права України" для усіх спеціальностей. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - 80 с.

14. Федорюк А.Л. Опорний конспект лекцій з курсу "Основи охорони праці" для усіх спеціальностей усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2002. - 70 с.

15. Федорюк А.Л. Опорний конспект лекцій з курсу "Комерційне право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. 2002. - 60 с.

16. Федорюк А.Л. Комплект лекцій з курсу "Підприємницьке право". - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. 2003. - 60 с.

17. Федорюк А.Л. Комплект лекцій з курсу "Основи конституційного права України". - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. 2003. - 60 с.

18. Федорюк А.Л. Тести з курсу "Підприємницьке право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. 2003. - 20 с.

19. Федорюк А.Л. Практикум з курсу "Підприємницьке право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 60 с.

20. Прокопець Л.С., Федорюк А.Л. Опорний конспект лекцій з курсу "Комерційне право" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. - 202 с. (8,4 д.а.).

 

Захоплення: рибалка, музика, поезія, література.

 

ІВАН ІВАНОВИЧ ФИЛИПЧУК

Филипчук Іван Іванович народився 26 грудня 1983 року в с. Ставчани Кіцманського району Чернівецької області. Закінчив педагогічний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура та валеологія”.

Наукові інтереси: Панкратіон, як засіб розвитку фізичних якостей студентів.

Асистент: викладає дисципліну “Фізичне виховання”.

 

 

Наукові статті та тези

1. Филипчук І.І. Радіаційна обстановка, яка склалася після аварії на Чорнобильській атомній електростанції //Науковий вісник ЧНУ. – Чернівці, 2005 р. 

2. Филипчук І.І. Засоби та методи профілактики травматизму опорно-рухового апарату серед єдиноборців Чернівецької області // Науковий вісник ЧНУ. – Чернівці, 2006 р.

3. Филипчук І.І. Оптимізація тренувального процесу борців вільного стилю навчально-тренувальних груп першого року навчання // Науковий вісник ЧНУ . – Чернівці, 2007 р.

 

Захоплення: панкратіон, вільна боротьба, “зелений туризм”.

 

 

 

МАРІЯ   ВОЛОДИМИРІВНА   ФІЛІПЧУК

Народилася 9 вересня 1966 р. У 1988 р. закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю "Українська мова та література".

23 жовтня 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Етномовні одиниці в українському обрядовому дискурсі".

Наукові інтереси: етнокультурні дослідження.

Старший викладач, викладає дисциплину "Українська мова (за професійним спрямуванням)".

  

Наукові публікації

І. Наукові статті та тези

1. Філіпчук М.В. Фразеологізація народно-обрядового мовлення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Гнатюка. - Серія: Мовознавство.- №1 (11). - Тернопільський педагогічний університет ім. Гнатюка, 2004. - С. 95-100.

2. Філіпчук М.В.Концептуальні мовні одиниці в етнокультурному контексті // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. - Вип. 32-33, Київ, 2004. - С.178-182.

3. Філіпчук М.В. Рослинні концепти в контексті обрядодій // Науковий вісник Чернівецького університету.: Зб. наук. праць. - Вип. 276-277: Слов'янська філологія. - Чернівці: Рута, 2006. - С. 373-378.

4. Філіпчук М.В. Обрядова тваринна символіка як результат народного світосприймання // Міжнародна наукова конференція "Мова як світ світів. Граматика і поетика української мови" . - К., 2006. - С. 86-91.

 

Захоплення: художня література, вишивка.

 

 

  

 

МАРІЯ   ЮРІЇВНА   ЧІКАРЬКОВА

Народилася 9 листопада 1972 р. У 1994 р. закiнчила філологічний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю "Росiйська мова та лiтература", а в 2006 р. - Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю "Спеціаліст з обліку і аудиту, економіст з обліку і аудиту".

      У 1999 р. захистила в Інституті літератури ім. Т. Шевченка АН України кандидатську дисертацiю на тему "Античнi та бiблiйнi мотиви у художньому свiтi Анни Ахматової" та отримала ступінь кандидата філологічних наук. З 2006 року - доцент.

      Працює над докторською дисертацією на тему "Концепція мага в Біблії як заперечення антропоцентричного світосприйняття і її резонанс в європейскій культурі".

Наукові інтереси: розвиток магії у стародавні часи.

Кандидат філологічних наук, доцент, викладає дисциплину "Культурологія", "Мовленнєва комунікація", "Розміщення продуктивних сил", "Основи екології".

 

Наукові публікації

І. Монографiї

Чікарькова М.Ю. Біблійний чинник генези екофілософії / Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема: Розділ колективної монографії. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006 - С.60-63.

II. Наукові статті

1. Чікарькова М.Ю. Античные реминисценции в лирике А. Ахматовой // Зб. наук. пр. Кам'янець-Подільського ун-ту. Серія філологічна. Вип. 2. - Кам'янець-Подільський, 1998. - С.197-199 (у співавторстві з Шулик П.).

2. Чікарькова М.Ю. Библейские стихи в поэзии Анны Ахматовой (образы женщин Библии) // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. - Вип. 34. Слов'янська філологія: Зб. наук. пр. - Чернівці, 1998. - С.42-46.

3. Чікарькова М.Ю. Молитвослів'я як жанрова форманта сучасної лірики (на матеріалі поезії А. Ахматової) // Наукові записки. Вип. 2. Серія: Літературознавство: Зб. наук. пр. - Тернопіль, 1998. - С.233-238.

4. Чікарькова М.Ю. Путь поэта - нелегкая дорога духа. Христианские мотивы и образы в творчестве Анны Ахматовой //Русская словесность в школах Украины. - 1998. - № 3. - С.40-42.

5. Чікарькова М.Ю. Жіноча поезія як літературний феномен (типологічне співставлення поетичних позицій Сапфо та Анни Ахматової) // Наукові записки. Вип.4. Серія: Літературознавство: Зб. наук. пр. - Тернопіль, 1999. - С.305-313.

6. Чікарькова М.Ю. Футуристичний прогноз в оповіданні А. Азімова "Фах" //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Гуманітарні науки. Філологія. - Чернівці: Зелена Буковина, 2004. - Вип. 1. - С.43-57.

7. Чікарькова М.Ю. Концепція природи та культури в сакральному світі Месопотамії як історична корекція до аксіології сучасної техногенної цивілізації //Полиэтническая середа: культура, политика, образование: М-лы междунар. семинара. - Социальные науки. Вип.5. - Луганськ-Цюрих-Женева, 2004. - С.201-213.

8. Чікарькова М.Ю. Жанровый поиск Горького в оценке критики начала ХХ века //Язык и культура. Серия "Филология". - К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2004. - Вип.7. - Т.9. - С.51-56.

9. Чікарькова М.Ю. Фантастика як "серйозна література" //Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Гуманітарні науки: Філологія. Вип.2-3 - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. - С.218-225.

10. Чікарькова М.Ю. Концепція природи та культури в сакральному світі Стародавнього Єгипту //Науковий вісник Чернівецького університету. - Вип.264-265. Серія: Філософія: Зб. наук. пр. - Чернівці: Рута, 2005. - С.166-171 (0,5 д.а.).

11. Чікарькова М.Ю.Проблема періодизації взаємовідносин людини та природи у соціоекології // Наукові дослідження - теорія і експеримент 2006: М-ли ІІ міжнарод. науково-практичної конференції 15-17 травня 2006 р. - Полтава, 2006. - С.67-71. (0,2 д.а.)

12. Чікарькова М.Ю. Пошук богоспілкування та його мовний вираз // Семантика мови і тексту: Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції 26-28 вересня 2006 р. - Івано-Франківськ, 2006. - С.439-442 (0,2 д.а.).

IIІ. Тези та матеріали конференції

13. Чікарькова М.Ю. Чеховская традиция в изображении чиновничества у М.А.Булгакова //Тез. респ. булгаковских чтений (К столетию со дня рождения М.А.Булгакова). - Чернівці, 1991. - С.13-14.

14. Чікарькова М.Ю. Спектр белизны в художественной палитре А.С.Пушкина и А.А.Ахматовой //Вопросы творчества и биографии А.С.Пушкина: Тез. докл. и сообщ. межвуз. науч. конф. - Одесса, 1994. - С.67-69 (у співавторстві з Абрамовичем С.Д.).

15. Чікарькова М.Ю. Традиційні образи античності в художньому світі А. Ахматової //Матеріали наук. конф. викладчів, співробітників та студентів, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького ун-ту. - Чернівці, 1995. - Т.1. Гуманітарні науки. - С.110 (у співавторстві з Горюк Т.).

16. Чікарькова М.Ю. Метаконфлікт людини та епохи на рубежі ХІХ-початку ХХ століть (на матеріалі поезії А. Ахматової та О. Блока) //Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика: Тез. третьої міжнар. наук.-практ. конф. - Київ-Чернівці, 1995. - С.170-173.

17. Чікарькова М.Ю. Художній переклад як засіб поглибленого вивчення іноземних мов //Іноземні мови сьогодні і завтра: Тез. доп. міжнар. наук.-практ. конф. - Тернопіль, 1999. - С.106 (у співавторстві з Абрамовичем С.).

18. Чікарькова М.Ю. Сакральний аспект природи в культурі Стародавнього Єгипту //Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості: Матеріали наук. конф. - Чернівці, 2005. - С.93-96.

19. Чікарькова М.Ю. Ґенеза концепції людини як "царя природи" //Розвиток наукових досліджень-2005: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Полтава, 2005. - Т.4. - С.76-77.

20. Чікарькова М.Ю. Диференціація релігії та магії як наукова проблема //Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Тези доповідей IV наук.-теор. міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. - Тернопіль, 2006. - Частина1. Загальні проблеми гуманітарних наук. - С.85-86.

21. Чікарькова М.Ю. Понятие мага в Библии как составная концепта человекобожества //Машины. Люди. Ценности: М-лы междунар. междисциплин. конф. - Курган, 2006. - С.171-173 (0,25 д.а.).

22. Чікарькова М.Ю. Диференціація релігії та магії як наукова проблема // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть: Тези доповідей IV науково-теоретичної міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - Тернопіль, 2006. - Частина1. Загальні проблеми гуманітарних наук. - С.85-86. (0,08 д.а.).

23. Чікарькова М. Ю. Проблема періодизації взаємовідносин людини та природи у соціоекології // Наукові дослідження – теорія і експеримент 2006: М-ли ІІ міжнарод. наук.-практ. конф. 15-17 травня 2006 р. – Полтава, 2006. – С.67-71. (0,2 д.а.)

24. Чікарькова М. Ю. Пошук богоспілкування та його мовний вираз // Семантика мови і тексту: М-ли IX міжнарод. наук.-практ. конф. 26-28 вересня 2006 р. – Івано-Франківськ, 2006. – С.439-442. (0,2 д.а.)

25. Чікарькова М. Ю. Роль первісної магії у формуванні джерел протогуманізму //Розвиток наукових досліджень-2006: М-ли ІІ міжнарод. наук.-практ. конф. 27-29 листопада 2006 р. – Полтава, 2006. – С.120-123. (0,2 д.а.)

 

Науково-методичні публікації

ІV. Підручники

26. Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 472 с. (у співавторстві з Абрамовичем С.Д.).

27. Чікарькова М.Ю. Релігієзнавство: Підручник. - Київ: Дакор, 2004. - 528 с. (у співавторстві з Абрамовичем С.Д., Тілло М.С.).

V. Навчальні посібники

28. Чікарькова М.Ю. Русская и зарубежная культура: Навч. пос. - Чернівці: Рута, 1997. - Ч.1. Культура Древнего мира. - 80 с.; Чернівці: Рута, 1998. - Ч.2. Культура средних веков. - 80 с.; Чернівці: Рута, 1999. - Ч.3. Культура Украины. - 52 с. (у співавторстві з Абрамовичем С.).

29. Чікарькова М.Ю. Новые явления в русской поэзии последних десятилетий: Навч. пос. - Чернівці: Рута, 1998. - 56 с. (у співавторстві з Абрамовичем С., Ткачовим Ю.).

30. Чікарькова М.Ю. Риторика. Ч.1. История развития риторики: Навч. пос. - Чернівці: Рута, 2000. - 84 с. (у співавторстві з Абрамовичем С., Гураль М.).

31. Чікарькова М.Ю. Жанровые искания Серебряного века: Навч. пос. - Чернівці: Рута, 2000. - 64 с.

32. Чікарькова М.Ю. Риторика: Навч. пос. - Львів: Світ, 2001. - 240 с. (у співавторстві з Абрамовичем С.Д.).

33. Чікарькова М.Ю. Риторика загальна та судова: Навч. пос. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. (у співавторстві з Абрамовичем С.Д., Молдованом В.В.).

34. Чікарькова М.Ю. Культурологія: Навч. пос. - Чернівці: Рута, 2003. - 328 с. (у співавторстві з Абрамовичем С.Д., Тілло М.С.).

35. Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч. пос. - Львів: Світ, 2004. -344 с. (у співавторстві з Абрамовичем С.Д.).

36. Чікарькова М.Ю. Культурологія: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2005. - 352 с. (у співавторстві з Абрамовичем С.Д., Тілло М.С.).

VІ. Науково-методичні видання:

37. Чікарькова М.Ю. Тематика і плани практичних занять з курсу "Основи екології" для студентів І курсу вечірньої форми навчання. - Чернівці, 2002. - 12 с.

38. Чікарькова М.Ю. Історико-діахронічний аспект вивчення курсу "Основи екології": Конспект лекції. - Чернівці, 2004. - 42 с.

39. Чікарькова М.Ю. Короткий екологічний словник. - Чернівці, 2005. - 33 с.

40. Чікарькова М.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Основи екології" для студентів усіх форм навчання. - Чернівці, 2005. - Ч.1. - 22 с.

41. Чікарькова М.Ю. Практикум з курсу "Мовленнєва комунікація" для студентів усіх форм навчання. - Чернівці, 2006. - 50 с.

42. Чікарькова М.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Основи екології" для студентів усіх форм навчання. - Чернівці, 2006. - Ч.1. - 30 с.

43. Чікарькова М. Ю. Завдання для здійснення модульного і підсумкового контролю з курсу “Мовленнєва комунікація”. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007. – 31 с.

 

Захоплення: вишивка, кулінарія. 

 

ВИКЛАДАЧІ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ЗА СУМІСНИЦТВОМ:

ВАСИЛЬ   ОЛЕКСІЙОВИЧ   ДЖАМАН

ІВАН ІВАНОВИЧ КОСТАЩУК

ГАЛИНА ІВАНІВНА КРАМСКАЯ

ЛЮБОВ   ВАЛЕНТИНІВНА   ШУРИШИНА

 

 

 

Лаборанти:                         

ФИЛИПЧУК ОКСАНА ПЕТРІВНА

Народилася 3 березня 1980 року. У 2002 році закінчила географічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю “Географія”.

Захоплення: фігурне катання, відпочинок на природі.

 

 

КРАМСКАЯ ГАЛИНА ІВАНІВНА

ЄНЬКОВА ІНГА ВОЛОДИМИРІВНА

Вгору

Повернутись