|  русский
Конференції
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Грошей на мої власні потреби катастрофічно не стає, тому я...
Не має такої проблеми
Підробляю де-не-де
Вчусь і працюю на фірмі
Шукаю по всілякому
Прошу у батьків
Батьки самі дають
Займаю та не віддаю
Займаю, потім віддаю

          

 Кафедра менеджменту і туризму


       1. Історія кафедри.
       2. Завідувач кафедри.
       3. Викладацький склад.
       4. Співпраця кафедри.
       5. Наші здобутки.
       6. Плани кафедри на найближче майбутнє.


1. Історія кафедри.

       Вперше викладання управлінських дисциплін почалося в 1980 р. з введенням курсу "Управління торгівлею" на кафедрі товарознавчих дисциплін, яку очолював кандидат технічних наук, доцент Осоріб Ярослав Іванович. Першим викладачем курсу "Управління торгівлею" була кандидат економічних наук, Савицька Людмила Тарасівна. Цей курс вивчали студенти спеціальностей "Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами", "Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами", "Бухоблік в торгівлі", "Економіка торговельного підприємства".
       У 1985-1987 рр. кафедру товарознавчих дисциплін очолювала кандидат економічних наук Савицька Людмила Тарасівна.
       Кафедру товарознавчих дисциплін у 1989 році перейменували у кафедру управління і організації торгівлі, яку в 1993 році реорганізували у кафедру менеджменту і маркетингу.
    З 1988 року до 1997 року кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Осоріб Людмила Василівна, а з 1997 року кандидат технічних наук, доцент Лошенюк Ірина Романівна.
    У зв'язку зі змінами в Україні, а саме отримання незалежності та формування ринкових відносин в інституті почалася підготовка менеджерів. Перший набір на цю спеціальність проводився у 1993 році.
    На той час менеджерські дисципліни на кафедрі викладали доценти Савицька Людмила Тарасівна та Гомба Лучія Антоніївна.
    Перший випуск менеджерів заочної форми навчання у кількості 22 студентів відбувся у 1999р.
       Того ж року був здійснений перший набір студентів на денну форму навчання на спеціальність "Менеджмент організацій" спеціалізації "Менеджмент на ринку товарів та послуг".
       В 2000 році була створена нова кафедра - економіки підприємництва та менеджменту, яку очолював доктор економічних наук, професор Школа Ігор Миколайович. На кафедру викладати менеджерські дисципліни прийшла доцент Стєпанова Ольга Максимівна.
       В 1999 році почалася підготовка менеджерів зі спеціалізації "Менеджмент туристичної індустрії", а в 2002 році був здійснений набір студентів на денну форму навчання по спеціалізації "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу".
       Серед перших студентів випускників можна відзначити Андрєєва В., Москальова М., Гедз О., Бабешко Т., Пересунько М., Стрихарчук Н., Тодеренчук В., Тарасюк К., Точенюка А. та ін.
    В 2004 р. була створена кафедра менеджменту, яку очолює кандидат економічних наук, професор Василь Федорович Кифяк.
    Кафедра менеджменту і туризму має високий науково-педагогічний потенціал. Серед викладачів працюють: 4 професора (Кифяк Василь Федорович, Школа Ігор Миколайович, Лапко Олена Олександрівна, Гомба Лучія Антонівна) 2 доцента (Савицька Людмила Тарасівна, Козменко Ілля Дмитрович), 3 старших викладача (Чичун Валентина Андріївна, Попович Наталія Михайлівна, Бутирська Ірина Валентинівна), 2 асистента (Москальов Максим Анатолійович, Кацедан Наталія Михайлівна), в 2006 р. на кафедру прийшли працювати два випускника: асистент - Товарницький Андрій Миронович і викладач-стажист Іванович Олександр Сергійович. Слід відзначити більшість молодих викладачів є випускниками кафедри, що є свідченням високого науково-педагогічного рівня підготовки фахівців. В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію Бутирська І.В. Сьогодні над кандидатськими дисертаціями працюють Чичун Валентина Андріївна та Попович Наталія Михайлівна. В 2005 р. поступив в аспірантуру Москальов Максим Анатолійович.
    В 2005 р. був перший випуск менеджерів туристичної індустрії. В 2004 р. кафедра пройшла акредитацію спеціальності "Менеджмент організацій" в тому ж році була відкрита магістратура.
    В 2005 р. кафедра менеджменту випустила перших 17 магістрів. Серед них можна відмітити Атаманюк А., Біскопчук Є., Вівчар Л., Домашенко Ю., Меленко І., Овдійчук Н., Рачіпа Т., Шимків О. та ін.
      В 2005 р. на кафедрі менеджменту була відкрита нова спеціальність "Туризм", і кафедра менеджменту була перейменована на кафедру мененеджменту і туризму, яку продовжив очолює кандидат економічних наук, професор Василь Федорович Кифяк.
      Викладачі кафедри успішно займаються науковою та методичною роботою. На кафедрі постійно виконуються держбюджетні наукові теми. По результатах наукового дослідження була опублікована монографія "Економічний потенціал регіону: пріоритети використання"(Чернівці, 2003. 464 стор.).
      Крім цього викладачі кафедри під керівництвом голови оргкомітету професора Школи Ігоря Миколайовича організували і провели на базі інституту чотири міжнародні і одну всеукраїнську науково-практичні конференції.
      Здобутками викладачів кафедри є розробка та публікація підручників та навчальних посібників.
      На кафедрі велика увага надається студентській науковій роботі. Студенти займаються науковою роботою під керівництвом викладачів в наукових гуртках, виступають на наукових студентських конференціях нашого інституту, та інших вищих навчальних закладів, публікують тези та статті.
      Викладачі кафедри менеджменту і туризму постійно працюють над методичним забезпеченням дисциплін кафедри, ними розроблені програми та робочі програми курсів, опорні конспекти лекцій, практикуми з курсів, методичні рекомендації для самостійного вивчення дисциплін та ін.
          Завдяки виваженій політиці щодо добору, розстановки та роботи професорсько-викладацького персоналу на кафедрі створений висококваліфікований кадровий потенціал.
          Колектив кафедри менеджменту і туризму розуміючи проблеми та завдання, що постали на сучасному етапі перед вищою школою, визначив головні пріоритети розвитку кафедри: комп'ютеризація процесу підготовки фахівців, поглиблення фундаментальної та спеціальної підготовки студентів з орієнтацією на світовий рівень, перехід на кредитно-модульну систему навчання, підтримання належного рівня демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу та змісту наукових досліджень, всебічне залучення студентів до проведення наукових досліджень як в рамках студентського наукового товариства, так і як повноправних учасників виконання НДР, що проводяться на кафедрі.
          Кафедра менеджменту і туризму здійсню підготовку фахівців за такими спеціальностями:
        1. Спеціальність "Менеджмент організацій":
      1.1 спеціалізація "Менеджмент на ринку товарів та послуг".
Готує фахівців, які можуть працювати на посаді керівників підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм та їхніх структурних підрозділів, головними та провідними функціональними спеціалістами, керівниками підрозділів установ митної служби, митними брокерами, інспекторами та консультантами, які займаються проблемами управління, маркетингу та менеджменту; існує система підвиіщення кваліфікації кадрів з менеджменту;
      1.2 спеціалізація "Менеджмент ,туристичної індустрії" фахівці можуть працювати керівниками готельно-туристачних комплексів, туристичних підприємств, підприємств масового харчування, підприємств торгівлі чи інших підрозділів, функціональними спеціалістами (адміністративна робота, матеріально-технічне забезпечення, маркетингова та комерційна діяльність), спеціалістами наукових та навчальних закладів;
      1.3 спеціалізація "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу" готує фахівців, які володіють знаннями зі створення умов для формування ринку послуг готельного, курортного і туристичного сервісу з врахуванням сучасних технологій, здатні вести професійну діяльність в іншому середовищі, знають можливості сучасних інформаційних технологій і використовують методи збору, зберігання і обробки даних при підготовці рішень у галузі своєї спеціалізації.
        2. Спеціальність "Туризм":
      2.1 спеціалізація "Внутрішній туризм".
Готує фахівців для роботи в сфері туризму на посадах: керівників туристичних бюро та агентств, організаторів внутрішнього туризму, організаторів подорожей та екскурсій з врахуванням сучасних вимог до туроператорської та турагентської діяльності. Оволодіння цією спеціальністю забезпечує знання сучасних інформаційних технологій та організаційно-правових форм господарювання.

Вгору


2. Завідувач кафедри.

Завідувач кафедри Кифяк Василь Федорович - кандидат економічних наук, професор. Основним напрямком наукових досліджень є вивчення рекреаційних можливостей Буковини та розвиток туризму в рамках Єврорегіону "Верхній Прут". Заслужений працівник культури України, голова асоціації працівників туристичної сфери Чернівецької області "Туристична Буковина".
       Керував організацією та проведенням Міжнародної науково-практичної конференції "Туристична індустрія як вектор регіонального розвитку". Розроблена, підписана та виконується генеральна угода про співпрацю з туристичним комплексом "Чернівцітурист". Провів методичний семінар з питань формування інформаційних пакетів (ЕСТS) та науковий семінар на тему: "Сучасний стан та проблеми розвитку туристичного бізнесу в Чернівецькій області" .
       Приймав участь у проведенні 1-го вузівського етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з менеджменту. Спільно з Чернівецьким відділенням "Укрсоцбанк" проведено обласну олімпіаду з менеджменту.

Вгору


3.Викладацький склад.

       Гомба Л.А. - професор, кандидат економічних наук. Член методичної ради ЧТЕІ КНТЕУ, голова методичної комісії факультету, керівник методичного семінару кафедри. Основним напрямком наукових досліджень є проблеми вибору організаційних структур управління. Приймала участь у Міжнародній науково-практичній конференції ЧТЕІ КНТЕУ та КНТЕУ. Бере участь у виконанні планової кафедральної теми. В 2006 р. була включена в програму "Українська ініціатива" по підготовці менеджерів.
       Здійснювала керівництво студентською науково-дослідною роботою, свідченням цьому є опубліковані тези, наукові статті. За 2006 рік видано 4 навчально-методичні праці, опубліковано 3 статті та 1 тези доповідей.

       Савицька Л.Т. - кандидат економічних наук, доцент. Основним напрямком наукових досліджень є вивчення проблем управління організацією та дослідження організаційних конфліктів.
       Виконує обов'язки заступника завідуючого кафедрою на громадських засадах. Працює в програмі "Українська ініціатива" по підготовці менеджерів у яку була включена в 2005р.
       Опубліковані 1 тези. Приймала участь у Міжнародній науково-практичній конференції ЧТЕІ КНТЕУ. Здійснювала керівництво студентськими науковими роботами, за результатами яких були зроблені 3 доповіді на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів "Перспективи економічного розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів" 23-24 березня 2006р. м. Чернівці. Тези опубліковані в матеріалах ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів.
       Бере участь у виконанні планової міжкафедральної теми.

       Козменко І.Д. - кандидат економічних наук, доцент. Основним напрямком наукових досліджень є вивчення основних напрямків розвитку підприємств невиробничої сфери. Бере участь у виконанні планової міжкафедральної теми: "Стратегічні пріоритети розвитку підприємств невиробничої сфери Буковини". Підготовлено до друку опорний конспект лекцій з курсу "Контролінг" для студентів усіх форм навчання.
       Участь у міжнародній науково-практичній конференції "Стратегічний розвиток регіону - економічне зростання та інтеграція ", яка проводилась 11-12 травня 2006 року.

       Попович Н.М. - ст. викладач кафедри. Основним напрямком наукової діяльності є менеджмент персоналу. На протязі року опублікувала 1 статтю і тези доповідей. Брала участь у міжнародних науково-практичних конференціях і у виконанні планової міжкафедральної теми.

       Чичун В.А. - ст. викладач кафедри. Основним напрямком наукової діяльності є вивчення стратегічного аналізу та залучення інвестицій у діяльність підприємств торговельної сфери. Є здобувачем і працює над кандидатською дисертацією. Опублікувала 5 наукових статей і тези доповідей. Брала участь у міжнародних науково-практичних конференціях і у виконанні планової міжкафедральної теми.

       Бутирська І.В. - кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри. У 2006 році захистила дисертацію на тему: "Організаційно-економічні засади інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку". Сферу наукових інтересів складають регіональні аспекти розвитку невиробничої сфери регіону.
       Є керівником наукового семінару кафедри. У жовтні звітного року провела науковий семінар з питань особливостей функціонування підприємств невиробничої сфери на тему: "Регіональні аспекти розвитку транспорту та зв'язку". Опублікувала 5 наукових та 5 науково-методичних праць. Приймала участь у XV Міжнародній науково-практичній конференції "Стратегічний розвиток регіону - економічне зростання та інтеграція".
       У 2006 році брала участь у міжкафедральній науково-дослідній роботі на тему "Особливості функціонування підприємств невиробничої сфери Буковини та обґрунтування стратегії їх подальшого розвитку", результатом якої є підготовка розділу до колективної монографії. Розпочала роботу у межах держбюджетної міжкафедральної науково-дослідної роботи на тему "Теорія і методологія просторового маркетингу у регіональному вимірі". Протягом звітного року здійснювала керівництво науковою роботою студентів, у результаті чого було опубліковано 3 статті у наукових фахових виданнях (студенти магістратури Замкова О.М., Лукінюк М.В., Черчук О.Я., Рязанцева Е.В.) та підготовлено до участі у трьох науково-практичних конференціях 19 студентів, тези доповідей опубліковані у матеріалах конференцій.

       Москальов М.А. - асистент кафедри. Основним напрямком діяльності є дослідження підприємств сфери обслуговування Чернівецької області та визначення їх пріоритетних напрямків розвитку. Брав участь у міжнародних науково-практичних конференціях і у виконанні планової кафедральної теми. Навчається на І курсі аспірантури КНТЕУ (з відривом від виробництва) за спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємством"

Коваль Н.М. - асистент кафедри менеджменту і туризму. Основним напрямком наукової діяльності є управління персоналом підприємств сфери послуг. Протягом року проведено науковий семінар на тему: "Роль нематеріальних стимулів в діяльності підприємства".
       Розроблено та видано 2 навчально-методичні розробки з дисципліни "Людина та її потреби" (у співавторстві): програма та робоча програма курсу та методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу. Опубліковано 2 статті.

 

   
Кугук Всеволод Володимирович – ассистент кафедри менеджменту і туризму. Основним напрямком наукової діяльності є управління і мотивація персоналу. Планує поступати в аспірантуру КНТЕУ за спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємством".

Гедз Ольга Михайлівна викладач-стажист кафедри менеджменту і туризму. Основним напрямком наукової діяльності є управління підприємствами в сучасних умовах. Є слухачем у Школі Вищої педагогічної майстерності. Планує поступати в аспірантуру КНТЕУ за спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємством".

Вгору


4.Співпраця кафедри.

       Колектив кафедри менеджменту і туризму розуміючи проблеми та завдання, що постали на сучасному етапі перед вищою школою, підтримує і розвиває зв'язки з підприємствами Буковини, налагоджує міжрегіональні та міжнародні зв'язки.
       Кафедра менеджменту і туризму налагоджує та підтримує зв'язки з підприємствами Буковини, а саме укладена генеральна угода з Обласним дочірнім підприємством "Чернівцітурист" про співпрацю, такі ж угоди є з АТВТ "Трембіта", ,ВАТ "Роси Буковини", ТОВ Західно-українською торговою компанією "Продторг".
       Наші студенти проходять практику на найкращих підприємствах краю: ВКПФ "Навколо світу", ВАТ "Черемош", ПП "Мавіді", ВАТ КБ "Надра", ТОВ фірма "Ліга Прім", ТзОВ "Дефіс", ВАТ "Розма", ТзОВ "Олбі - Рос", готелі Буковина та Турист.
       Кафедра менеджменту і туризму налагоджує міжнародні зв'язки, що підтверджується багатьма угодами з провідними світовими науковими та навчальними центрами, а саме, з Польською Вищою школою туризму в м.Лодзь, Вищою Школою туристичного та готельного бізнесу "МODUL" (Австрія), Університетом фінансів та менеджменту м. Бямленсток (Польща), Економічною школою м. Санкт-Петербург (Росія), Ульяновським державним технічним університетом (Росія). та ін.
       Кафедра менеджменту та туризму розуміючи важливість співпраці на міжрегіональному рівні намагається розширити географію своїх з'язків налагоджує контакти з: Інститут регіональних досліджень НАН України м.Львів; Харківською академією міського господарства.
       Співробітництво здійснювалось за такими напрямками:
           - обмін необхідною науковою інформацією;
          - консультативні допомоги проведення наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів, спільних публікаціях.

Вгору


5. Наші здобутки.

       Кафедра менеджменту иа туризму вважає своїм обов'язком проведення спеціальних занять для школярів, які допоможуть їм познайомитись з азами економіки, менеджменту, туризму і тому в 2004 р. кафедрою був укладений договір з школою-комплекс № 27 про відкриття профорієнтаційного класу для школярів, який успішно працює вже другий рік. В 2006 р. був укладений такий самий договір з гімназією №2.
       В 2004 році для студентів почала працювати школа "Молодого менеджера" при Чернівецькому Бізнес Центрі. Програма школи молодого менеджера зацікавила студентів, і, за позитивних відгуків перших випускників(Хамаза М., Мірошник Н., Кравецька О., Синжерян С., Іванович О., Гулей А. та інші) школа продовжила своє існування.
       Студенти кафедри постійно беруть участь у різних конкурсах наукових, дипломних робіт а також приймають участь у конференціях.
       У вересні місяці на базі КНЕУ проходив 6-ий Всеукраїнський конкурс дипломних робіт, на який було представлено дипломну роботу випускника Жалобайла Павла (спец. "Менеджмент організацій") і одержано подяку за виконану роботу у номінації "Менеджмент готельно-ресторанного та туристичного бізнесу".
       Починаючи з 2004 року дипломні та магістерські роботи приймають участь у Всеукраїнських конкурсах. Так, в жовтні 2004 року в м. Харкові дипломна робота студента Москальова М. А. На тему "Оптимізація організаційної структури управління в умовах адаптації до ринку ( на матеріалах ТОВ фірма "Ліга-Прім" м. Чернівці)" зайняла 3 місце (науковий керівник доцент Гомба Л.А.).
       Дипломна робота студентки-випускниці Н. Колоднипької (спец. 7.050201.02 "Менеджмент туристичної індустрії) перемогла у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт, який проходив в м. Ялта на базі Кримського гуманітарного університету в підсекції "Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу і туризму" (науковий керівник - проф. Кифяк В.Ф.). В березні 2005 року була проведена студентська олімпіада напряму "Менеджмент". Студентка IV курсу О.Замкова, яка стала переможницею І вузівського етапу, була направлена до КНТЕУ для участі в II етапі, в якому зайняла-З-місце.
       На замовлення Департаменту економіки Чернівецької міської ради в рамках виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2005-2006 рр. студенти спеціальності "Менеджмент організацій" на чолі з завідувачем кафедри менеджменту та туризму Кифяком В.Ф. виконали дослідження "Бізнес-середовище Чернівці-2006".
           Також студенти інституту під керівництвом Кифяка В.Ф. стали лауреатами II Всеукраїнського конкурсу на кращу тематичну пішохідну екскурсію "Чернівці архітектурні".

Вгору


6. Плани кафедри на найближче майбутнє.

1. Затверджено і розпочату роботу над новою кофедральною темою: "Теоретичні основи та проблеми менеджменту підприємств торгівлі міста Чернівців".
2. Запланована на середину грудня навчально-тренінгова поїзка виклачачів кафедри менеджменту та туризму.
3. Проведення досліджень щодо стратегії розвитку регіону.
4. Організація практики студентів за кордоном.
5. Створення віртуальної тренінгової туристичної фірми ТОВ "ЧТЕІ ТУР".
       Головним завданням ТОВ "ЧТЕІ ТУР" є:

Вгору

Повернутись