|  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 Кафедра маркетингу та комерційної діяльності


  Завiдувач кафедрою -

Лошенюк Ірина Романівна, доцент, кандидат технічних наук.


       Бессараб Олексій Юрійович
       Бозуленко Олена Ярославівна
       Бурдяк Олег Мирославович
       Гуменюк Анатолій Маркович
       Гуменюк Марина Сергіївна
       Жалба Ілля Олександрович
       Кузьміна Вероніка Вікторівна
       Любківська Галина Василівна
       Нікульча Валентин Анатолійович
       Осоріб Людмила Василівна
       Чаплінський Юрій Богданович
       Шкабара Тетяна ЛеонідівнаЛошенюк Ірина Романівна      Завідувач кафедри маркетингу та комерційної діяльності. Професор, кандидат технічних наук.
      У 1990 році захистила кандидатську дисертацію.
      Викладає дисципліни: маркетинг, маркетингова діяльність підприємства, конкурентоспроможність підприємства.      Науковi праці:

 1. Маркетингові засади успіху на регіональному ринку будівельних матеріалів// Видання Української асоціацій Маркетингу, "Маркетинг в Україні" №5 вересень-жовтень 2003. 0,6 д.а;
 2. Актуальні аспекти використання маркетингових програм на ринку будівельних матеріалів. // Маркетинг в Україні. №2. - 2004р. (0,67д.а.);
 3. Маркетингові стратегії на ринку будівельних матеріалів регіону. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетингові дослідження в Україні". К.: КНТЕУ, 2004 (0,11 д.а.);
 4. Маркетингова концепція розвитку споживчого ринку регіону. Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції "Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації". - Чернівці: Рута - 2004. (0,33 д.а.);
 5. Основні підходи до реалізації потенційної конкурентоспроможності в умовах мінливості та динамічності зовнішнього середовища. - Науково-практичний журнал Регіональні перспективи.
 6. Моделювання конкурентної взаємодії підприємств на ринку однорідної продукції. Вісник КНТЕУ №1 2004р. (0,44 д.а.).
 7. Менеджмент туристичної індустрії. Навчальний посібник. / За ред. д.е.н професора І.М. Школи. - Чернівці, 2003. - 596 с.
 8. Економічний потенціал регіону: пріоритети використання. Колективна монографія / за ред. І.М. Школи. - Чернівці.-2003 р. - 464 с.
 9. Регіональні аспекти розвитку комунікативної політики: Колективна монографія / За ред. І.Р. Лошенюк. - Чернівці. - 2004 р. - 252 с.
 10. Конкурентний потенціал споживчого ринку Буковини. Матеріали Міжнародної конференції УАМ "Маркетинг в Україні", листопад 2005 р. м. Киїів (0,3).
 11. Маркетингова оцінка ринку будівельних матеріалів. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг: теорія і практика" 29-30 вересня 2005 р. м. Київ КНТЕУ (0,3 д.а.).
 12. Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу" / Колективна монографія.- Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 353 с.
 13. Економіко-математичне моделювання у товарно-інноваційній діяльності підприємства. Вісник Львівської державної фінансової академії, Львів, 2006 р. (0,6 д.а).
 14. Маркетингові компоненти управління комерційною діяльністю підприємств. Вісник ЧТЕІ КНТЕУ Вип..1 2006 р. 0,6 д.а.
 15. Дослідження конкурентного середовища ринку будівельних матеріалів// Науково-виробничий журнал "Бізнес навігатор" № 9 2006 р., 0,3 д.а.
 16. Проблеми формування ефективного кадрового потенціалу керівників підприємств торгівлі. Матеріали _ том 13. "Управління трудовими ресурсами". - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004 (0,22 д.а.)

      Наукові інтереси: Конкурентоспроможность вітчизняних підприємств на основі маркетингу.

ВгоруБессараб Олексій Юрійович


      Старший викладач, аспірант КНТЕУ за спеціальністю 08.06.01 "Економіка, організація та управління підприємствами". У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет, за спеціальністю "Економіка підприємства".
      Викладає дисципліни: маркетинг, маркетингові дослідження, комерційна діяльність посередницьких організацій, маркетинг послуг.


      Науковi праці:

 1. Розвиток системи маркетингових досліджень як елемент формування інвестиційного клімату регіону // Збірник наукових праць Міжнародна науково-практична конференція аспірантів "Проблеми входження України у глобальні економічні структури: стратегічні пріоритети" 13 березня 2006 р. Буковинський інститут

      Наукові інтереси: Маркетингове управління діяльністю підприємств. Маркетингові дослідження.

ВгоруБозуленко Олена Ярославівна

      Старший викладач, здобувач. У 1985 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут, за спеціальністю "Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами"
      Викладає дисципліни: товарознавство непродовольчих товарів, теоретичні основи товарознавства.
      Науковi праці:

 1. Актуальні проблеми маркетингу оптової торгівлі в сучасних умовах// Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, 15-16 квітня Вип.І. Економічні науки.-Ант Лтд, 2003. 0,3д.а.; Організація оптової реалізації товарів та її стимулювання на основі маркетингу // Наук. вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Вип. ІІ. Економічні науки - Чернівці: Ант Лтд, 2003. 0,8д.а.; Соціально-економічні фактори становлення та розвитку оптової торгівлі регіону. Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації" Чернівці: Рута, ЧНУ 2004.
 2. Регіональні аспекти розвитку комунікативної політики: Колективна монографія / За ред. і.Р. Лошенюк. - Чернівці. - 2004 р. - 252 с.
 3. Шляхи удосконалення діяльності оптової торгівлі в сучасних умовах// Наук.-практ. конференція "Проблемы эффективного функционирования предприятий в современных условиях" Севастополь, НТУ, 2003р.;
 4. Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу" Колективна монографія./ за ред. А.М. Гуменюка. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 353 с.
 5. Особливості ярмаркового бізнесу в умовах ринкових відносин. Науковий Вісник ЧТЕІ КНТЕУ Вип.1. 2006 (0,3 д.а.)
 6. Теоретичні аспекти психологічних факторів формування попиту та мотивів поведінки покупців. Науковий Вісник ЧТЕІ КНТЕУ Вип.. 4 Ч.3, 2005 р.

      Наукові інтереси: Проблеми розвитку оптової торгівлі.

ВгоруБурдяк Олег Мирославович


      Доцент, кандидат економічних наук. У 1997р. захищена дисертація на тему: "Економічна ефективність діяльності маркетингових служб підприємств"
      Викладає дисципліни: логістика, логістика в туризмі.


      Науковi праці:

 1. Маркетингові передумови створення системи моніторингу зовнішнього середовища інноваційної діяльності.// Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду. Наук. вісник ЧТЕІ КНТЕУ.Вип.1. 2001 - с. 181-186. 0,39 д.а.; Вплив місцевих елітарних груп підвищення маркетингової привабливості регіону// Регіональні та національні еліти: хто формує політику? Матеріали міжнародної наукової конференції. Чернівці, 6-7 грудня 2001р. - Чернівці: Букрек, 2002 С.83-89. 0,39д.а.; Розвиток регіонального ринку послуг: маркетинговий підхід// Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип.4. Економічні науки - Чернівці: "Ант Лтд", 2002. С. -199-204. 0,33д.а.
 2. Регіональні аспекти розвитку комунікативної політики: Колективна монографія/ За ред. І.Р. Лошенюк. - Чернівці. - 2004 р. - 252 с.
 3. Вплив місцевих елітарних груп підвищення маркетингової привабливості регіону// Регіональні та національні еліти: хто формує політику? Матеріали міжнародної наукової конференції. Чернівці, 6-7 грудня 2001р. - Чернівці: Букрек, 2002 С.83-89. 0,39д.а.;
 4. Розвиток регіонального ринку послуг: маркетинговий підхід// Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип.4. Економічні науки - Чернівці: "Ант Лтд", 2002. С. -199-204. 0,33д.а.
 5. Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу" Колективна монографія./ за ред. А.М. Гуменюка. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 353 с.

      Наукові інтереси: Вплив маркетингової діяльності на розвиток регіонального ринку.

ВгоруГуменюк Анатолій Маркович

      Доцент, кандидат економічних наук. У 2000 році захищена кандидатська дисертація на тему: "Організаційно-методичні напрями маркетингового забезпечення зовнішньоекономічних пріоритетів України"
      Викладає дисципліни: стратегічний маркетинг, маркетингові дослідження, маркетинг.

      Науковi праці:

 1. Методологічні аспекти розробки маркетингової стратегії торговельного підприємства. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Вип. ІІІ. Економічні науки. - Чернівці. АНТ Лтд, 2003. 319-339 с. 1,2 д.а. Розвиток зовнішньоеконономічної діяльності підприємств м. Чернівці в контексті європейської інтеграції. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: - Чернівці АНТ Лтд, 2004. Вип..ІІ. - 291-301 с. Роль маркетингових комунікацій у розвитку підприємницької діяльності в умовах переходу до інформаційного суспільства. Вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 2004 р. Стратегічний план розвитку м. Чернівці на 2004-2011 рр. - Чернівці, 2004 р. - 114 с. Розділи: "Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність" (c. 69-81,0,7 д.а), "Реалізація транзитного потенціалу міста в контексті розширення Євросоюзу" (с. 102-109, 0,4 д.а.)
 2. Економічний потенціал регіону: пріоритети використання. Колективна монографія/ за ред. І.М. Школи. - Чернівці.-2003 р. - 464 с.
 3. Регіональні аспекти розвитку комунікативної політики: Колективна монографія/ За ред. І.Р. Лошенюк. - Чернівці. - 2004 р. - 252 с.
 4. Структурно-інституціональні зміни як чинник економічної безпеки.// Стратегічний розвиток регіону - економічне зростання та інтеграція: Матеріали XV Між нар. Наук.-практ. конф. Ч.І.- Чернівці, 2006. - (0,22 д.а.)
 5. Проблеми розвитку структурно-інституціональних змін на рівні регіону. НІСД.- м. Київ. 2006 р. (0,5 д.а.)

      Наукові інтереси: Структурно-інституціональні зміни розвитку регіону в контексті євроінтеграційних інтересів.

ВгоруГуменюк Марина Сергіївна

      Старший викладач, аспірант КНТЕУ. У 1999 році закінчила КДТЕУ за спеціальністю "Економіка підприємства"
      Викладає дисципліни: маркетингова діяльність підприємства, маркетингова інформаційна система.

      Науковi праці:

 1. Маркетингові дослідження поведінки студентів у системі ресторанного господарства. - Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. - Чернівці: АНТ Лтд, 2003. - Вип..ІІ. - с. 373-386. (0,8 д.а.); Методологічні аспекти розробки маркетингової стратегії торговельного підприємства. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ.: Вип..III. Економічні науки. - Чернівці: АНТ Лтд, 2003 р.- 319-339 с. 1,2 д.а. Критерії і показники оцінки ефективності діяльності підприємств ресторанного господарства. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: - Чернівці: АНТ Лтд, 2004. - 339-355 с. 0,9 д. а.
 2. Економічний потенціал регіону: пріоритети використання. Колективна монографія/ за ред. І.М. Школи. - Чернівці.-2003 р. - 464 с.
 3. Регіональні аспекти розвитку комунікативної політики: Колективна монографія/ За ред. І.Р. Лошенюк. - Чернівці. - 2004 р. - 252 с.
 4. Методологічні аспекти розробки маркетингової стратегії торговельного підприємства. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ.: Вип..ІІІ. Економічні науки. - Чернівці: АНТ Лтд, 2003 р.- 319-339 с. 1,2 д.а.
 5. Критерії і показники оцінки ефективності діяльності підприємств ресторанного господарства. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: - Чернівці: АНТ Лтд, 2004. - 339-355 с. 0,9 д. а.
 6. Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу" Колективна монографія./ за ред. А.М. Гуменюка. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 353 с.
 7. Особливості організаційно-управлінського механізму регулювання франчайзингових мереж у сфері ресторанного господарства. Вісник Львівської комерційної академії. - Серія економічна, випуск 20. - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2006 (0,33 д.а.)
 8. Механізм застосування франчайзингу у діяльності підприємств ресторанного господарства. //Стратегічний розвиток регіону - економічне зростання та інтеграція: Матеріали XV Між нар. наук.-практ. конф. - Ч. І. - Чернівці, 2006. (0,22 д.а.)

      Наукові інтереси: Використання інформаційних технологій при аналізі ефективності маркетингової діяльності ресторанного господарства.

ВгоруЖалба Ілля Олександрович

      Старший викладач, аспірант КНТЕУ за спеціальністю 08.06.01 "Економіка, організація та управління підприємствами". У 2003 році закінчив магістратуру Чернівецького національного університету, за спеціальністю "Міжнародна економіка".
      Викладає дисципліни: міжнародний маркетинг, реклама в системі маркетингу, рекламний менеджмент, організація рекламної діяльності, організація маркетингових комунікацій на світовому ринку, інфраструктура товарного ринку.

      Науковi праці:

 1. Ефективність правового регулювання та саморегулювання рекламної діяльності в епоху глобалізації. // Економічний і соціальний розвиток України, Тернопіль, 2004р. (0,33д.а.); Заходи стимулювання збуту мобільного зв'язку регіону. // Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції "Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації". - Чернівці: Рута - 2004. (0,11 д.а.).
 2. Заходи стимулювання збуту мобільного зв'язку регіону. // Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції "Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації". - Чернівці: Рута - 2004. (0,11 д.а.).
 3. Формування системи маркетингових комунікацій як фактор підвищення конкурентоспроможності продукції меблевої промисловості, Ялта, 2005р., 0,11 д.а.
 4. Використання заходів стимулювання збуту в системі маркетингових комунікацій, //Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ.-Екон. науки. Вип.. 4. - Чернівці. 2005 р., 0,33 д.а.
 5. Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу" Колективна монографія./ за ред. А.М. Гуменюка. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 353 с.
 6. Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах глобалізації та євроінтеграції. Науковий Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні науки. Вип. 3. - Чернівці 2006 р. (0,44 д.а.)

      Науково-методичні видання:

 1. Бурдяк О.М., Жалба І.О. Програма курсу "Міжнародний маркетинг" для студентів спеціальності 6.050108 "Маркетинг", 6.050103 "Міжнародна економіка", денної та заочної форм навчання. - Чернівці, ЧТЕІ, 2006. - 15 с.
 2. Бурдяк О.М., Жалба І.О. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Міжнародний маркетинг" для студентів спеціальностей 6.050108 "Маркетинг", 6.050103 "Міжнародна економіка" денної та заочної форм навчання - Чернівці, ЧТЕІ, 2006. - 38 с.
 3. Жалба І.О. Програма курсу "Міжнародний маркетинг" для студентів спеціальності 6.050108 "Маркетинг", 6.050103 "Міжнародна економіка", денної та заочної форм навчання - Чернівці, ЧТЕІ, 2006. - 18 с.
 4. Лошенюк І.Р., Жалба І.О. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Організація рекламної діяльності" для студентів спеціальностей 6.050108 "Маркетинг", 6.050103 "Міжнародна економіка" денної та заочної форм навчання. - Чернівці, ЧТЕІ, 2005. - 42 с.
 5. Лошенюк І.Р., Жалба І.О. Програма курсу "Організація рекламної діяльності" для студентів спеціальностей 6.050108 "Маркетинг", 6.050103 "Міжнародна економіка", денної та заочної форм навчання.- Чернівці, ЧТЕІ, 2005. - 14 с.
 6. Жалба І.О. Робоча програма курсу "Організація рекламної діяльності" для студентів спеціальності 6.050103 "Міжнародна економіка", 6.050108 "Маркетинг", спеціалізації "Маркетинг на ринку товарів і послуг". - Чернівці, ЧТЕІ, 2005. - 16 с.

      Наукові інтереси: Маркетингові комунікації у діяльності підприємств, що функціонують на зовнішньому ринку.

ВгоруКузьміна Вероніка Вікторівна


      Викладач-стажер. У 2004 році закінчила чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, спеціальність "Економіка підприємства".

      Науковi праці:

 1. Розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг у сфері малого підприємництва. // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2002.
 2. Конкурентний потенціал споживчого ринку Буковини. // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2003.

      Наукові інтереси: Напрямки вдосконалення управління комерційною діяльністю торговельних підприємств на основі маркетингу.

ВгоруЛюбківська Галина Василівна      Старший викладач, аспірант КНТЕУ за спеціальністю 08.06.01 "Економіка, організація та управління підприємствами". У 2002 році, закінчила КНТЕУ за спеціальністю "Маркетинг" з відзнакою.
      Викладає дисципліни: маркетингова товарна політика, товарна інноваційна політика, інфраструктура товарного ринку.


      Науковi праці:

 1. Брендінг як один із сучасних засобів просування товарів на ринку. // Економічні науки. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ Вип. і. - Чернівці, 2002. с.190-199. 0,55 д.а.; інструменти маркетингу як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі. // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ Вип.ІІ. Економічні науки. - Чернівці, 2003. с.360-373. 0,78 д.а.; Оптимальний формат підприємства роздрібної торгівлі як запорука успіху на ринку. //Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ.-Економічні науки. Вип.. І. Частина І. - Чернівці. 2004 р.
 2. Регіональні аспекти розвитку комунікативної політики: Колективна монографія/ За ред. І.Р. Лошенюк. - Чернівці. - 2004 р. - 252 с.
 3. Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу" Колективна монографія./ за ред. А.М. Гуменюка. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 353 с.
 4. Маркетингова активність підприємств роздрібної торгівлі Чернівецького регіону. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Сучасні проблеми і перспективи розвитку підприємництва в регіоні", 12 квітня 2006 р Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (0,3 д.а.)
 5. Розробка та реалізація базової конкурентної стратегії підприємства роздрібної торгівлі. Науковий Вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка.

      Наукові інтереси: Формування конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі.

ВгоруНікульча Валентин Анатолійович

      Асистент кафедри маркетингу та комерційної діяльності. У 2005 році закінчив магістратуру Чернівецького національного університету, за спеціальністю "Міжнародна економіка".

      Науковi праці:

 1. ГУУАМ: перспективи та проблеми розвитку // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Економічна система України: проблеми та перспективи розвитку", м.Чернівці, 2004 р. (3 стор.)
 2. Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах глобалізації та євроінтеграції. Науковий Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні науки. Вип. 3. - Чернівці 2006 р. (0,44 д.а.)
 3. Стратегічне планування розвитку міст на основі концепції міського маркетингу. Матеріали науково-практичної конференції "Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень" - ТДЕУ, Тернопіль 2006 р (0,44 д.а.)

      Наукові інтереси: Маркетингові підходи до вирішення проблеми виходу на зарубіжні ринки.

ВгоруОсоріб Людмила Василівна

      Доцент, кандидат економічних наук. У 1981р. Захищена кандидатська дисертація на тему: "Фірмова торговельна мережа промислових підприємств її удосконалення і перспективи"
      Викладає дисципліни: організація торгівлі, психологія торгівлі.

      Науковi праці:

 1. Маркетингова діяльність підприємства як напрямок розширення ринкових можливостей. Вісник ЧТЕі КНТЕУ, 2002р. 0,1 д.а.;
 2. Актуальні проблеми розвитку оптової торгівлі в сучасних умовах// Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ 2003р., 0,2 д.а.
 3. Регіональні аспекти розвитку комунікативної політики: Колективна монографія/ За ред. І.Р. Лошенюк. - Чернівці. - 2004 р. - 252 с.
 4. Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу" Колективна монографія./ за ред. А.М. Гуменюка. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 353 с.
 5. Особливості ярмаркового бізнесу в умовах ринкових відносин. Науковий Всіник ЧТЕІ КНТЕУ Вип.1. 2006 (0,3 д.а.)

      Наукові інтереси: Формування асортименту у роздрібній та оптовій торгівлі регіону.

ВгоруЧаплінський Юрій Богданович


      Старший викладач, аспірант КНТЕУ за спеціальністю 08.06.01 "Економіка, організація та управління підприємствами". У 2002 році закінчив спеціальність "Фінанси" Чернівецького національного університету з відзнакою.
      Викладає дисципліни: маркетинг, маркетингові комунікації, стратегічний маркетинг в туризмі, маркетингова цінова політика.


      Науковi праці:

 1. Управління ціновою політикою підприємств в умовах переходу до ринкової економіки// Севастополь: Издательство СевМТУ, 2003. - 240 с.; Маркетингові технології як засіб стабілізації маркетингової цінової політики// Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Вип.2. Економічні науки Чернівці: "Ант Лтд", 2003. - с.352-360, 0,5 д.а.; Особливості проведення маркетингових досліджень в Україні// Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Вип.4. Економічні науки Чернівці: "Ант Лтд", 2002. - с.194-199, 0,33 д.а.; Стратегічний маркетинг як елемент підвищення ефективності довгострокового управління туристичною фірмою; - Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ (випуск ІV, 2003 р., 216-224 с.) - фахове видання ВАК.
 2. Сучасні тенденції розвитку туристичної сфери в Україні. - Збірник наукових праць "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті" (Тернопіль, Економічна думка-2004, 196-206 с.) - фахове видання ВАК.
 3. Регіональні аспекти розвитку комунікативної політики: Колективна монографія/ За ред. І.Р. Лошенюк. - Чернівці. - 2004 р. - 252 с.
 4. Маркетингові технології як засіб стабілізації маркетингової цінової політики// Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Вип.2. Економічні науки Чернівці: "Ант Лтд", 2003. - с.352-360, 0,5 д.а.;
 5. Стратегічний маркетинг як елемент підвищення ефективності довгострокового управління туристичною фірмою; - Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ (випуск ІV, 2003 р. 216-224 с.), фахове видання ВАК.
 6. Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу" Колективна монографія./ за ред. А.М. Гуменюка. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 353 с.
 7. Основні напрямки запровадження маркетингових комунікацій в діяльності туристичних фірм. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, Випуск 4 "Економічні науки". Ч.І. 2005 р. (0,33 д.а.)
 8. Державне регулювання туристичної галузі в Україні. Науковий Вісник ЧТЕІ КНТЕУ, Випуск 4 "Економічні науки". Ч ІІ. 2005 р. (0,5 д.а.)
 9. Використання маркетингового інструментарію в готельному бізнесі Чернівецької області. Науковий Вісник "Економіка: проблеми теорії і практики" м. Дніпропетровськ, 2006 р. 0,61 д.а.

      Наукові інтереси: Маркетингові технології в туризмі.

ВгоруШкабара Тетяна Леонідівна

      Доцент, кандидат біологічних наук. У 1995 році захищена дисертація на тему: "Характеристика асиміляційного апарату гетерозисних гібридів кукурудзи"
      Викладає дисципліни: товарознавство продовольчих товарів, безпека життєдіяльності, теоретичні основи товарознавства, мікробіологія.

      Науковi праці:

 1. Перспективи формування нових стандартів якості аграрної продукції. // Науковий Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. - Випуск ІІ. - Чернівці: АНТ Лтд., 2003. с. 239-250.; Системний підхід до розвитку аграрного сектора в умовах трансформації. // Міжнародний науково-виробничий журнал "Економіка АПК". - 2004 р. - №1. - с. 78-83. Еколого-економічні складові аграрного середовища. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації", - Чернівці: Рута. - 2004 р.
 2. Регіональні аспекти розвитку комунікативної політики: Колективна монографія / За ред. І.Р. Лошенюк. - Чернівці. - 2004 р. - 252 с.
 3. Системний підхід до розвитку аграрного сектора в умовах трансформації. // Міжнародний науково-виробничий журнал "Економіка АПК". - 2004 р. - №1. - с. 78.
 4. Еколого-економічні складові аграрного середовища. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стратегія регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізм реалізації", - Чернівці: Рута. - 2004 р.
 5. Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства: тактика маркетингу" Колективна монографія./ за ред. А.М. Гуменюка. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 353 с.
 6. Регіональні, національні та глобальний продовольчі ринки.// Стратегічний розвиток регіону - економічне зростання та інтеграція: Матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. - Ч.І. -Чернівці, 2006 р. - (0,22 д.а.).
 7. Формування системи безпечного харчування людини.// Формування мотивації здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІД засобами освіти: Матеріали Між нар. наук.-практ. конф. - Київ, 2006 р.

      Наукові інтереси: Маркетингове середовище ринку аграрної сировини та продукції.

Вгору

Повернутись