|  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 Кафедра вищої математики
та інженерно-технічних дисциплін


       В перший рік утворення Чернівецької філії Київського торговельно-економічного інституту була створена кафедра загальноосвітніх дисциплін, яка забезпечувала викладання дисциплін з фізики, хімії, математики та іноземних мов. Дисципліни математичного циклу викладали Дурицький А.Г. (1966-1975рр.), Вчерашнюк Н.Н. (1967-1983рр.), Королюк Л.Г. (1968-1999рр.) яка в інституті виросла від асистента до доцента, завідувача кафедрою загальнонаукових дисциплін., асист. Федоренко Л.М. (1968-1969рр.), асист. Демчук А.Є. (1969-1970рр.), асист. Пітцик М.В.(1978-1980рр.), ст. викл. Федорук Л.О. (1978-до теперішнього часу)., асист. Юдченко С.С. (2000-2001рр.)
       За сумісництвом в різні роки математичні дисципліни викладали Губчак Г.Н. (1966), Букатар М.І. (1967, 1968, 1973, 1976), Козловська Є.А.(1967), Штефуряк Д.М. (1967), Шкільнюк В.С. (1967), Буган Б.В. (1968), Похила М.М. (1968), Нагнибіда М.І. (1968), Нестеренко М.І. (1968), Кушнірчук Й.Ф. (1968), Голець Б.І. (1968), Свердан М.Л. (1970, 1973, 1975, 1978), Петришин Р.І. (1978), Курінна С.І. (1978), Бігун Я.Й. (1979), Михайлова О.С. (1970), Бортей М.С. (2001-2006), Дрінь М.М. (2002). Дрінь Я.М. (2001), Лучко В.М. (2006).
       Кафедру очолювали Дрінь Я.М. (2005-2006), Дейбук В.Г. (2006-2007)
       З 2007 року кафедру очолює доцент, кандидат фізико-математичних наук Семчук А.Р.


Викладачі кафедри:

      
СЕМЧУК АРКАДІЙ РОМАНОВИЧ - доц., канд. фіз.-мат. наук.
       ДЕЙБУК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ - проф., доктор фіз.-мат. наук.
       ДРІНЬ ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ - доц., канд. фіз.-мат. наук.
       ЛАВРЕНЧУК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ - проф., кандидат фіз.-мат. наук.
       БУКАТАР МАРКО ІЛЛІЧ - доц., канд. фіз.-мат. наук.
       ДРІНЬ ІРИНА ІГОРІВНА - доц., канд. фіз.-мат. наук.
       ФЕДОРОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ - доц., канд. хімічних наук.
       ТКАЧЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА - ст. викл. канд. фіз.-мат. наук.
       КШЕВЕЦЬКИЙ ОЛЕГ СТАНІСЛАВОВИЧ - ст. викл. канд. фіз.-мат. наук.
       ФЕДОРУК ЛІДІЯ ОНУФРІЇВНА - ст. викл.
       КАНУТ НАТАЛІЯ СТЕФАНІВНА - ст. викл.
       ГОТИНЧАН ІРИНА ЗІНОВІЇВНА - доц., канд. фіз.-мат. наук.
       БОДНАРУК ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА - доц., канд. фіз.-мат. наук.
       ГАВРИЛЮК ЛІДІЯ ПЕТРІВНА - доц., канд. фіз.-мат. наук.
       ІВАНУШКО ЯНА ГРИГОРІВНА - асистент
       ПЕРТЕН СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ - ст. викл.
       СЛІВКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМІРІВНА - асистент


       Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
       Безпека життєдіяльності
       Біохімія
       Біохімія фізіологія харчування
       Вища математика
       Вища та прикладна математика
       Диференційні рівняння
       Дослідження операцій
       Економетричні методи у фінансах
       Економетрія
       Економіко-математичне моделювання
       Електротехніка
       Інженерна графіка
       КР з Матеріалознавства та технології виробництва товарів
       КР з Фізико-хімічних методів дослідження сировини і матеріалів
       Математика для економістів
       Математичне програмування
       Математичні методи логістики
       Математичні моделі в менеджменті та маркетингу
       Матеріалознавство та технологія виробництва товарів
       Мікробіологія
       Мікробіологія харчових продуктів
       Неорганічна та аналітична хімія
       Оглядові лекції: Дослідження операцій
       Оглядові лекції: Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів
       Органічна хімія
       Основи будівництва
       Основи охорони праці
       Охорона праці в галузі та цивільна оборона
       Охорона праці в торгівлі
       Основи фізіології та гігієни харчування
       Прикладна механіка
       Процеси і апарати харчових виробництв
       Статистичний аналіз та економіко-математичне моделювання в економічних дослідженнях=
       Теорія випадкових процесів
       Теорія ймовірностей та математична статистика
       Теплотехніка
       Фізика
       Фізика і методи дослідження сировини та матеріалів
       Фізична та колоїдна хімія
       Фінансова математика
       Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів
       Цивільна оборона
       Чисельні і символьні методи
       Чисельні методи

Семчук Аркадій Романович


      Семчук Аркадій Романович народився 1955 р. Завідувач кафедри вищої математики та ІТД, доцент, кандидат фізико-математичних наук.
      У 1977р. закінчив Чернівецький державний університет. З 1992 р. кандидат фізико-математичних наук.
      Викладає дисципліни: математика для економістів, вища та прикладна математика, чисельні методи, математичне програмування, теорія ймовірності та математична статистика, дослідження операцій.
      Наукові інтереси: Числове розв'язування прикладних крайових задач та задач на власні значення та задач економічного моделювання.

      Основні публікації:

 1. Семчук А. Р., Юрченко І. В. Економічна інформатика: 5-е видання, доповнене.- Чернівці: МВЩ "Місто", 2006.- 424 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист-погодження № 14/18.2-2089 від 21.09.2004 p.).
 2. Семчук A. P., Юрченко І. В. Організація комп'ютерного навчання та комп'ютерної перевірки знань студентів // Міжнародна науково-практична конференція "Комп'ютерно-інформаційні і комунікаційні технології у навчальному процесі середньої та вищої школи" (15-17 травня 2003 p., Косів),- С 34-36.
 3. Семчук А. Р., Зушман І. М., Назмєєв Б. О. Розрахунок поперечної термоелектрорушійної сили у косошаруватому термоелементі // Intern. Conf. "Dynamical systems modelling and stability investigation". Modelling and stability: Thesis of conference reports. May 27-30, 2003.-Kyiv, 2003.-С 241.
      E-mail:
      Захоплення: автолюбитель, садівництво.

Дейбук Віталій Григорович


      Дейбук Віталій Григорович народився 1957 р. Доктор фізико-математичних наук, професор.
      У 1979р. закінчив Чернівецький державний університет. З 1984 р. кандидат наук, доктор наук - з 2004 р.
      Викладає дисципліни: фізика, електротехніка, алгоритми та методи обчислень, дискретна математика, вступ до квантової інформатики.
      Наукові інтереси: Теорія конденсованих середовищ, квантові комп'ютери.

      Основні публікації:

 1. Unstable mixing regions in CdMnHgTe and ZnMnHgTe solid solutions // Journal of Alloys and Compounds, 2006, v. 423 , N1-2. p. 139-143
 2. Some characteristics of semiconductor HgCdMnZnTe solid solution crystals // Functional Materials, 2006, v. 13, N2, P.249-254
 3. Термодинамическая устойчивость объемных и эпитаксиальных твердых растворов CdHgTe, ZnHgTe, MnHgTe // Физика и Техника Полупроводников-2005 -т.39,вып.Ю.-с.1153-1158.
      E-mail:
      Захоплення: література, класична музика.

ВгоруВгоруДрінь Ярослав Михайлович


      Дрінь Ярослав Михайлович народився 1946 р. Доцент, кандидат фізико-математичних наук.
      Закінчив Чернівецький державний університет. Кандидатську дисертацію "Задача Коші для деяких класів параболічних псевдодиференціальних рівнянь" захистив 27 березня 1979р. на Вченій раді Інституту математики АН УРСР (м. Київ).
      Викладає дисципліни: економетрика, дослідження операцій, теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування, вища математика, методи оптимізації, математичні моделі економічних систем.
      Наукові інтереси: Параболічні псевдо диференціальні рівняння з негладкими символами, математичне моделювання економіки.

      Основні публікації:

 1. Дрінь ЯМ. Макроекономічні виробничі функції // Absrtracts third international school on appeird statistics, fmancical and actuarial mathematics. September 4-13, 2000, Feodosiya, Crimea, Ukraine Kyiv, 2000, p.19.
 2. Дрінь Я.М., Дрінь Р.Я., Лучко В.М. Коректна розв'язність задачі Коші для одного параболічного псевдодиференціального рівняння з розривними початковими умовами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка".: 36. наук, праць. Прикладна математика. - Львів. Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2000, № 411, с 131-133.
 3. Drin Y.M. On representation of the solutions of nonlocal boundary value problems for parabolic psudodiferential equations // Nonlimen partial differential equations/ International Conference Kyiv, August 22-28, 2001. Book of Abstracts.-Donetsk 2001.-p.41-42.
      Захоплення: автолюбитель, садівництво.

ВгоруЛавренчук Володимир Петрович


      Лавренчук Володимир Петрович народився 16 квітня 1939 р. Доцент, кандидат фізико-математичних наук.
      Закінчив Чернівецький державний університет, фізико-математичний факультет. У 1960 році захистив дисертацію на тему "О граничных задачах общих линейных параболическихсистем в неограниченных областях и квазилинейных параболических по И.Г. Петровскому систем."
      Викладає дисципліни: диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, узагальненні функції та їх застосування, дослідження операцій, теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування, вища математика, вища та прикладна математика, математичні моделі управління ризиком.
      Наукові інтереси: Крайові задачі і задача Коші для параболічних рівнянь з частинними похідними.

      Основні публікації:

 1. Задача Коші для лінійного параболічного рівняння другого порядку з необмеженим коефіцієнтом і виродженням // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип.. 76, Математика. - Чернівці: Рута, 2000. - 112 с.
 2. Обернена задача визначення коефіцієнта в нелінійному параболічному рівнянні зі зростаючими коефіцієнтами // Український математичний конгрес. Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. Тези доповідей міжнародної конференції. Чернівці, 27-29 серпня 2001 року, Київ: 2000. - С 90-91.
 3. Задачі Коші для нелінійного параболічного рівняння другого порядку зі зростаючими коефіцієнтами // Міжнародна наукова конференція "Шості Боголюбовські читання", тези доповідей, Київ: 2003. - С. 119.


ВгоруБукатар Марко Ілліч


      Букатар Марко Ілліч народився 22 лютого 1938 р. Кандидат фізико-математичних наук, доцент.
      Закінчив Чернівецький державний університет, фізико-математичний факультет. У 1969 році захистив дисертацію на тему "Исследование случайных процессов в квазилинейных системах с запаздыванием."
      Викладає дисципліни: математичне моделювання, теорія випадкових процесів, теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування, вища математика, дослідження операцій, методи оптимізації.
      Наукові інтереси: Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в різних середовищах. Економіко-математичні моделі.

      Основні публікації:

 1. Поведінка другого моменту розв'язків сингулярно вироджених стохастичних рівнянь Іто-Скорохода. Збірник наукових праць "Крайові задачі для диференціальних рівнянь", Чернівці, 2002 (9 сторінок).
 2. Потужність нестаціонарного температурного поля в двоскладовому циліндричному просторі з циліндрично-еліптичною порожниною. Збірник наукових праць "Крайові задачі для диференціальних рівнянь", випуск 11, "Прут". Чернівці, 2004 (8 сторінок).
      Захоплення: філателіст.

ВгоруДрінь Ірина Ігорівна


      Дрінь Ірина Ігорівна народилася 1971 р. Кандидат фізико-математичних наук, доцент.
      Закінчила Чернівецький національний університет, математичний факультет. У 1996 році захистила дисертацію на тему "Задачі для параболічних рівнянь із зростаючими коефіцієнтами в просторах узагальнених функцій типу ультрарозділів".
      Викладає дисципліни: математичне моделювання економіки, параболічні рівняння в просторах узагальнених функцій.
      Наукові інтереси: Решения уравнений параболического типа с неограниченно возрастающими коэффициентами.

      Основні публікації:

 1. Seven International School of Mathematical and Statistical Methods in Economics, Finance and insurance, 8-13 September 2003.
 2. Система керування базами даних VISUAL FOXPRO // ЧНУ, 2003р. Ч.П.
 3. Перетворення Фур'є-Бесселя просторів типу S і S' II Наук. Вісник КНТЕУ ЧТЕІ. Збірник наукових праць. Випуск 160. Математика. - Ч.: Рута,2003.-0,4д.а


ВгоруФедоров Анатолій Олексійович


      Федоров Анатолій Олексійович народився 17 серпня 1939 року в селі Слобідка-Малієвецька Дунаєвецького району Хмельницької області.
      В 1956 році поступив на математичний факультет Чернівецького державного університету, а в 1957 перевівся на хімічний факультет, який закінчив у 1962 р. З 1962 по 1965 роки працював за направленням Мівузу України молодшим науковим співробітником у закритій науково-дослідній установі. У 1966-1967р. працював інженером науково-дослідної групи кінетики електродних процесів при кафедрі фізичної хімії Чернівецького державного університету. У 1967 р. поступив в аспірантуру при кафедрі аналітичної хімії. З 1968р. працює асистентом у Чернівецькому філіалі Київського торгово-економічного інституту. У філіалі, а в даний час в інституті, ним було створені лабораторії з хімії та методів дослідження серовини і матеріалів, аналітичної, неорганічної, фізичної та колоїдної хімії, робочі програми з цих дисциплін та лабораторні практикуми. Він активно виконує різні громадські доручення та займається науково-дослідною роботою. В 1974 р. як пошукач захищає кандидатську дисертацію на тему "Исследование комплексо-образования шестивалентного молибдена с некоторыми ациклическими оксисоединениями и его аналитическое применение". У філіалі пройшов шлях від асистента до завідувача кафедрою загальнонаукових дисциплін, працював до 1982 року. У зв'язку реорганізацією філіалу переїхав працювати в м. Кам'янець-Подільський, де працював доцентом у різних вузах з 1982 по 1986 р, вчене звання доцента одержав в 1986 р. Працював доцентом на різних кафедрах хімічного факультету ЧНУ з 1986 по 2005 р.
      З 2005 р Федоров А.О. працює доцентом кафедри ВМ та ІТД ЧТЕІ КНТЕУ. Він нагороджений знаком "Відмінник освіти України". За станом на 1.01.2006 р опублікував 138 науково-методичних праць, в тому числі 27 у співавторстві зі студентами, 15 моноавторських наукових праць у центральних наукових журналах, приймав участь у роботі 6 Всесозних і 20 Міжнародних наукових конференціях. Його окремі опубліковані оригінальні статті викликали інтерес в іноземних колег 11 країн світу. За остані 5 років опублікував 22 наукові роботи.
      Моноавтор навчальних посібників:

 1. Аналітичні реакції та хімічний аналіз. - Чернівці: Рута,1997. - 120 с.
 2. Хімічний якісний аналіз. - Чернівці: Рута, 2002. - 157 с.
 3. Інформаційні системи в хімічному аналізі. - Чернівці: Рута, 2004. - 207 с.
 4. Аналітичні інформаційні системи. - Чернівці: Рута, 2005. - 585 с.
 5. Розв'язування аналітичних задач і вправ на ЕОМ.-Чернівці:Рута,2006.-277 с.

      Викладає дисципліни: хімія і методи дослідження сировини та матеріалів, неорганічна та аналітична хімія, фізична і колоїдна хімія.

ВгоруТкаченко Ірина Володимирівна


      Ткаченко Ірина Володимирівна народилася 17. 11. 1963 р. Старший викладач, кандидат фіз.-мат наук.
      Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича у 1986 році, фізичний факультет, кафедра "Теоретичної фізики". У 2005 р. захистила дисертація на тему: "Механізми дефектоутворення та люмінесценції у бездомішкових і легованих телуром кристалах селеніду цинку.
      Викладає дисципліни: прикладна механіка, вища математика, математичне програмування, теорія ймовірності, матеріалознавство, теплотехніка.

      Основні публікації:

 1. Архилюк Л.И., Гривул В.И., Махній В.П., Мельник В.В., Слетов М.М., Собищанский Б.М., Ткаченко И.В. Перспективы использования широкозонных II-VI соединений в коротковолновой сенсорике. Тез. доп. 2 міжнар. наук.-техн. конф. "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології"". Україна, Одеса, 2006, С.230.
 2. Grivul V.I., Makhniy O.V., Makhniy V. P., Melnik V.V., Slyatov M.M., Sobischansky B.M., Tkachenko I.V. Peculiarities of physical properties of wide-GaP tin doped II-VI- compounds. 3rd international conference on materials science and condensed matter physics. Chisinau 2006, October 3-6,2006.P.75.
 3. Makhniy V.P., Gorley P.M., Tkachenko I.V. at.al. Peculiarities of defect formation processes in ZnSe crystal with isovalent Те impurity // Phys. Stat. Sol. (c). 2006. V. 3. N4. P. 829-832.
      E-mail:
      Захоплення: подорож, світова література, в'язання.

ВгоруКшевецький Олег Станіславович


      Кшевецький Олег Станіславович народився 30.08.1968р. у м. Косів Івано-Франківської області.
      У 1985-1992рр. студент фізичного факультету ЧДУ. У 1989-2000рр. технік, у 2001-2004рр. - інженер. У 2001-2004рр. - аспірант інституту термодинаміки НАНУ. З 2005р. працює старшим викладачем кафедри вищої математики та інженерно-технічних дисциплін Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.
      Викладає дисципліни: прикладна механіка, електротехніка, фізика, матеріалознавство та технологія виробництва товарів, інженерна графіка, теплотехніка.

ВгоруФедорук Лідія Онуфріївна


      Федорук Лідія Онуфріївна народилася 25 квітня 1942 року. Старший викладач.
      Закінчила Чернівецький державний університет, фізико-математичний факультет.
      Викладає дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей, математичне програмування.
      Наукові інтереси: Інтегральні перетворення в задачах теплопровідності.

      Основні публікації:

 1. Лакуста К.В., Федорук Л.О. обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу Фур'є (Канторовича-Лєбєдєва) - Фур'є на полярній вісі. - Збірник наукових праць. Чернівці: Прут, 2001.
 2. Федорук В.В., Федорук Л. О. Стаціонарні й нестаціонарні температурні поля в ортотропній Кусково-однорідній площині. - Збірник наукових праць. Чернівці: Прут, 2002.
 3. Шинкарик М.І., Федорук ЛО. Підсумовування функціональних рядів методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Фур'є-Манкеле 2-го роду - Лежандра 2-го роду. - Збірник наукових праць. Чернівці: Прут, (2003 р.)
 4. Федорук Л.О. Крайові задачі для диференціальних рівнянь. - Збірник наукових праць. Чернівці: Прут, 2003.
      Захоплення: книги, квіти, подорожі.

ВгоруКанут Наталя Стефанівна


      Канут Наталя Стефанівна народилася 21 січня 1968 році в місті Чернівці.
      З 1975 по 1985 рік навчалася в СШ №7 з розширеним вивченням німецької мови.
      З 1985 по 1990 рр. навчалася у ЧДУ ім. Ю. Федьковича на біологічному факультеті, який закінчила з відзнакою 1990 року. Під час навчання в університеті закінчила дворічний курс з німецької мови на факультеті іноземних мов і отримала диплом з відзнакою перекладача зі спеціальності.
      З 1989 року, перейшовши на індивідуальний план навчання, працювала в СШ № 8 м. Чернівці вчителем біології.
      У 1994-1995рр. працювала в ДДУ№35 м. Чернівці вихователем.
      У 1995-1999рр. - асистент кафедри педагогіки на педагогічному факультеті ЧДУ ім. Ю. Федьковича. Тема наукового дослідження "Педагогічна спадщина О.Поповича".
      З вересня 2005 року працює на посаді старшого викладача кафедри вищої математики та інженерно-технічних дисциплін ЧТЕІ КНТЕУ.
      Основні публікації:

 1. Роль О.Поповича у становленні національної школи на Буковині. Збірник статей і доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Ідея національного виховання в українській психологічно-педагогічній науці ХІХ-ХХ ст.". - Коломия, 1997.- С.180-183. ISBN-966-550-047.
 2. Науково-методична спадщина Омеляна Поповича. Матеріали п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції "Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі, сутність, проблеми на порозі ХХІ століття". - Київ-Чернівці, 1997. - С.123-128.
 3. Педагогічна спадщина та діяльність Омеляна Поповича в становленні національної освіти та шкільництва Збірник наукових праць "Питання історії, історіографії, джерелознавства Центральної та Східної Європи-Київ". Чернівці, 1997. В.1. - С.133-139. ISBN 966-568-180.

      Викладає дисципліни: основи охорони праці, безпека життєдіяльності.

ВгоруГотинчан Ірина Зіновіївна


      Закінчила математичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича. Кандидатську дисертацію "Гібридні інтегральні перетворення (Фур'є, Лежандра, Бесселя)" із застосуванням до задач математичної фізики захистила у 1996 році. Вчене звання доцента по кафедрі інформаційних систем присвоєно у 2006 році.
      Викладає дисципліни: Вища математика, Теорія ймовірностей і математична статистика, математичне программування, економіко-математичне моделювання.
      Наукові інтереси: Моделювання нестаціонарних температурних полів у неоднорідних середовищах з м'якими межами.

      Основні публікації:

 1. Готинчан З.І., Готинчан Г.І, Дабула К.М. Математичний аналіз Довідково-методичний посібник з курсу "Вища математика" для спеціальностей 7.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища".-Харків:НТУ "ХПІ",2005.".
 2. Готичнан З.І., Ленюк М.П. Одна задача процесу дифузії тепла в кусково-однорідному середовищі з м'якими межами ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики" присвячена 150-річчю з дня народження Івана Франка. Тези доповідей.-Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006.
 3. Готичнан З.І. Моделювання нестаціонарних температурних полів в неоднорідних середовищах з м'якими межами методом гібридного диференціального оператора Лежандра 1-го роду - Фур'є - Лежандра 2-го роду Дифернціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна коференція, 11-14 жовтня 2006 року/Тези доповідей. Чернівці: Рута, 2006.
      Захоплення: Музика.

Вгору
      Боднарук Оксана Олексіївна


      Закінчила фізичний факультет Чернівецького державного університету. Кандидатську дисертацію з фізики напівпровідників захистила у 1989 році. Вчене звання старшого наукового співробітника присуджено ВАК СРСР у 1990 році. У 1999 – 2003 р.р. працювала доцентом кафедри напівпровідникової мікроелектроніки ЧНУ. Читала курси „Метрологія” та „Охорона праці в електроніці”. Автор 50 наукових публікацій, серед яких 3 навчально-методичні посібники. Вчене звання доцента присуджено ВАК України у 2003 році. З вересня 2007 року доцент кафедри вищої математики та інженерно-технічних дисциплін ЧТІ КНТУ. Читає курси „Основи охорони праці” та „Охорону праці в торгівлі”, „Цивільна оборона”.

      Основні публікації:

 1. Bodnaruk O.O, Kosyachenko L.A., Rarenko I.M., Frasunyak V.M., Sklyarchuk V.M., Sklyarchuk Ye.F.Sun WeiguoLu Zheng Xiong // Characterization of HgMnTe single crystal and HgMnTe-based photodiodes // Semiconductor Physics, Quantum and Optoelectronics. – 2000.- V.3. - N 2. – P. 174-177.
 2. Боднарук О.О., Косяченко Л.А., Марков А.В., Остапов С.Е., Раренко І.М., Склярчук В.П., Склярчук О.Ф. Дослідження фізичних властивостей р-HgMnTe в області змішаної провідності // Журнал фізичних досліджень. – 2003. - №3 – С.90-93.
 3. Боднарук О.А., Громко Е.М., Марков А.В., Остапов С.Э., Раренко И.М., Швец А.Г. Координатно-чувствительный фотоэлектромагнитный детектор ИК излучения на основе HgCdTe // ТКЭА. – 2004. - №4. – С. 42-46.
      Захоплення: Література, мисцетство, квіти.

ВгоруГаврилюк Лідія Петрівна


      Закінчила біологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича. Кандидатську дисертацію "Донорно акценторна взаємодія в системів листок-плод у томатів різного ступеня окультуреності" захистила у 1993 році. З 1993 працює асистентом на кафедрі педагогіки Чернівецького національного університету, а з 2000 - на посаді доцента.
      Викладає дисципліни: "Психічне та семантичне здоров'я", "Валеологія", "Кризові стани особистості та їх попередження", "Основи гендерної соціології", "Соціальний захист населення", "Педагогіка".
      Наукові інтереси: Наукова робота пов'язана з нормальними і анормальними кризами в житті людини. Автор 39 праць, серед яких 3 методичних рекомендації.

      Основні публікації:

 1. Гаврилюк Л.П. Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін, 17-18 травня 2007р., Чернівці 2007, с.452-457.
 2. Гаврилюк Л., Куб'ян Н. Тендерні тренінги як інноваційна форма підготовки майбутніх педагогів. Науковий вісник ЧНУ, "Педагогіка і психологія", №296, с.29-36.
      Захоплення: Спорт, книги, подорожі.

ВгоруІванушко Яна Григорівна


      Закінчила Чернівецький державний медичний інститут та клінічну ординатуру при ньому. Кандидатську дисертацію «Радіаційно індуковані зміни у печінці щурів та їх корекція лазерним випроміненням» за спеціальністю радіобіологія (03.00.01) захистила у 2006 р. З 1993 році працює асистентом на кафедрі медичної підготовки чернівецького національного університету, а з 2007 - на посаді доцента.
      Викладає дисципліни: «Основи медичних знань», «Патологія», «Фармакогнозія», Гігієна з основами мікробіології», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці».
      Наукові інтереси: Наукова робота пов'язана з впливом іонізуючого та лазерного випромінень на біологічні об'єкти. Автор 42 праць, серед яких 2 навчально-методичні посібники.

      Основні публікації:

 1. Іванушко Я.Г. Стан протеолітичної системи печінки щурів за дії лазерного випромінення. - «Наукові дослідження - теорія та експеримент 2005» - Міжнар. Наук.-практ. Конф. М. Полтава.- 2005.- С. 22-25.
 2. Іванушко Я.Г., Гриневич Ю.П., Чоботько Г.М. Окиснювальна модифікація білків печінки щурів за комбінованої дії рентгенівського та лазерного випромінення. -«Радіобіологічні ефекти: ризики, мінімізація, прогноз». Матеріали міжнародної конференції, 22-24 березня 2005 р. - Київ.-2005.-С. 51-52.
 3. Іванушко Я.Г. Стан фібринолітичної системи печінки щурів за дії лазерного випромінення. - «Наука і життя: Українські тенденціїю інтеграція у світову наукову думку». Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 20-25 квітня 2005 р. -Київ.-2005.-Ч.1.-С. 1-2.


ВгоруПертен Сергій Ігорович


      Пертен Сергій Ігорович. Старший викладач.
      Закінчив Чернівецький національний університет, кафедра прикладної математики і механіки.
      Викладає дисципліни: фінансова математика, дискретний аналіз, вища математика, математичне програмування, математичні моделі управління ризиком, моделювання економіки, економетрія, оптимальні методи управління, методи оптимізації.
      Наукові інтереси: Математичне моделювання фінансової політики в умовах трансформаційної економіки.

      Основні публікації:

 1. Пертен СІ. Аналіз ризику інвестиційного проекту. / Збірник наукових праць. Випуск 205: В 4 т. Том IV. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005.С. 1140-1152.
 2. Бортей М.С., Пертен СІ., Рутковський О.В. Дослідження моделювання ринку природного росту з врахуванням інвестиційного лагу / Наук. Вісник ЧТЕІ КНТЕУ, Вип. II, - Чернівці: АНТ Лтд, 2005, с 393-401
 3. Лавренчук В.П, Букатар М.І., Кушнірчук В.Й., Пертен СІ. Навчальний посібник з курсу "Математичні моделі управління ризиком" / Чернівці, ЧТЕІ, 2006р.
      E-mail:
      Захоплення: авіамоделізм.

ВгоруСлівко Юля Володимирівна


      Слівко Юля Володимирівна народилася 21 травня 1982 року в м. Чернівці. Закінчила у 1999 році ЗОШ №28 зі срібною медаллю. З 1999 по 2004 рік навчалася на математичному факультеті ЧНУ за спеціальністю "загальна математика" на кафедрі алгебри та геометрії. Диплом з відзнакою.
      З 01.09.2003р. по 10.11.2003р. працювала вчителем інформатики в ЗОШ №42.
      З 11.11.2003р. працювала лаборантом на кафедрі інформаційних систем і мереж. З 01.09.2004р. на цій же кафедрі асистентом за сумісництвом.
      З 01.09.2005р. працює лаборантом на кафедрі вищої математики та інженерно-технічних дисциплін, а також, асистентом за сумісництвом.
      Викладає дисципліни: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, математичне програмування, економетрія.

Вгору

Повернутись