E-mail:

В ЧТЕІ КНТЕУ на виконання заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного начання створено проблемну лабораторію дистанційного навчання, до складу якої увійшли з числа науково-педагогічних працівників та співробітників центру інформаційних технологій.

Склад проблемної лабораторії дистанційного навчання:

1.

Валецька

Тетяна Михайлівна

начальник ІОЦ-ЦІТ - Завідувач проблемною лабораторією дистанційного навчання

2.

Королюк

Юрій Григорович

завідувач кафедри інформаційних систем і мереж, к.ф.-м. наук, проф.

3.

 

Бурачек

Віктор Романович

 

доцент кафедри інформаційних систем і мереж, к.ф.-м.н.

4.

 

Палагнюк

Наталія Володимирівна

 

Провідний спеціаліст ІОЦ-ЦІТ

5.

 

Самборович

Діана Миколаївна

 

Лаборант-оператор ІОЦ-ЦІТ


       Практична реалізація ідей, принципів та моделей відкритої освіти можлива за умови широкого впровадження в освіту дистанційного навчання. Воно не є різновидом будь-якої іншої форми навчання, володіє низкою притаманних лише йому ознак та можливостей, може застосовуватися у всіх видах освіти, забезпечуючи при цьому розвиток творчої складової вищої освіти, особистісну орієнтацію післядипломної освіти.
       Особлива увага приділяється розробці навчально-методичних комплексів дистанційного навчання з їх подальшою сертифікацією, Підготовці кадрів для дистанційного навчання;
       Створена технічна база дозволила перейти до організаційних заходів, а саме:
       Завершується розгортання на сервері ЧТЕІ програмного забезпечення "Moodle" (модульна Об'єктно - Орієнтована Навчальна Система) для дистанційного навчання, основне призначення якого - забезпечення роботи окремих дистанційних курсів відповідно до світових стандартів, а саме: створення дистанційного курсу та проходження його тими, хто навчається з повноцінним забезпеченням методичними матеріалами та календарним плануванням.

Згідно програми розвитку дистанційного навчання в ЧТЕІ КНТЕУ всі підрозділи інституту почали узгоджену роботу по реалізації впровадження дистанційного навчання на факультеті післядипломної освіти.

Представники інституту беруть участь у роботі міжвузівських науково-практичних семінарів "Впровадження технологій дистанційного навчання в практику вищих навчальних закладів", які проходять на базі КНЕУ ім. Вадима Гетьмана:

13.04.2007 - по проблемах та перспективах розвитку системи дистанційного навчання для студентів економічних спеціальностей.

16.11.2007 - по проблемах нормативно-методичного та організаційного забеспечення дистанційного навчання.

26.02.2008 - присвячений методикам розробки дистанційного курсу.

Тел.: 8 (0372) 52-08-58