| русский

 

 • Внутрішні (школа педагогічної майстерності):

  Перед вищими навчальними закладами четвертого рівня акредитації постало питання про необхідність мати у своїй структурі підрозділи для забезпечення психолого-педагогічної, методичної і практичної перепідготовки молодих викладачів. В ЧТЕІ КНТЕУ в останні роки саме цьому напрямку роботи приділяється дуже велика увага. За ініціативою директора інституту професора Ореховської Т.М. та заступника директора з навчально-виховної роботи доцента Полянко В.В. в 2004 році була створена Вища школа педагогічної майстерності, навчання в якій проходять усі молоді викладачі з педагогічним стажем до трьох років. Очолює цю школу к.е.н., проф. Адамова Ірина Захарівна. Заступником призначено к.е.н., доцента Головачук Тетяну Іванівну. У школі вивчається курс „Методика викладання у вищій школі”, головна мета якого – готувати нову генерацію викладачів, здатних творчо мислити, розробляти і впроваджувати в навчальний процес сучасні технології навчання. Основним завданням курсу є формування рівня професійної культури методичних знань і вмінь, які допоможуть молодим викладачам в їхньому професійному становленні.Завданням вивчення курсу є формування знань і практичних навичок з таких питань:

  1.     зміст та функції викладача ВНЗ;

  2.     методологічні засади та методичний інструментарій забезпечення

          навчального процесу;

  3.     розробка навчально-методичних комплексів дисциплін;

  4.     система інтерактивних методів та інноваційних технологій навчання;

  5.     методика проведення різних видів навчальних занять;

  6.     тестова система оцінка знань студентів;

  7.     організація індивідуальної та самостійної роботи студентів;

  8.     діагностика знань студентів та критерії якості навчання;

  9.     розробка електронних підручників з навчальних курсів;

  10.   організація дистанційного навчання у ВНЗ.

  За період з 2004 року по 2007 рік в Школі педагогічної майстерності захистили індивідуальні проекти та отримали посвідчення про її закінчення 56 слухачів.