english  |  русский
 
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 Наукова діяльність інституту


  Видавнича діяльність
  Науково-дослідні теми
  Аспірантура і докторантура
  Наукова частина ЧТЕІ КНТЕУ
  Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ
  Студентська наукова діяльність
  Наукове і міжнародне співробітництво
  Наукове товариство молодих учених і студентів


        Науково-дослідна робота Чернівецького торговельно-економічного інституту здійснються згідно з запланованим обсягом наукових досліджень, планом роботи кафедр та індивідуальними планами викладачів.
        Основними напрямками науково-дослідної роботи інституту є:

  • виконання кафедральних, міжкафедральних держбюджетних тем та науково-дослідної теми, що виконувалась за договором;
  • впровадження результатів науково-дослідної роботи в практичну діяльність підприємств, державних установ, органів місцевої влади;
  • розробка навчальних посібників, підручників, опорних конспектів лекцій, методичних вказівок, посібників для самостійної роботи студентів, що відповідає вимогам і потребам, сформульованим в Болонській декларації;
  • розробка і підготовка інформаційних пакетів згідно з вимогами Болонського процесу;
  • видавнича діяльність;
  • участь та проведення науково-практичних конференцій та семінарів;
  • залучення студентів до науково-дослідної роботи в різних формах, проведення студентських наукових конференцій з публікацією матеріалів;
  • надання практичної допомоги торговельним організаціям на підставі договорів співдружності;
  • обмін науковою інформацією та студентами з вищими навчальними закладами України, Росії, Польщі, Шотландії та країн далекого зарубіжжя на підставі договорів співдружності та ін.

        Професорсько-викладацький склад інституту в поточному році працював над дослідженням особливостей функціонування підприємств невиробничої сфери Буковини, маркетингової діяльності підприємств меблевої промисловості, над створенням інформаційних систем підприємств регіону, використанням математичного моделювання економічних процесів; вивчалась роль і місце суспільних наук у зв'язку з тими процесами, які відбуваються в суспільстві.
        По всіх науково-дослідних темах отримані вагомі експериментальні та фундаментальні наукові результати. Практично всі вони знайшли відображення у наукових публікаціях, виступах на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, а також використовуються в навчальному процесі, про що свідчать акти впровадження результатів НДР.

 

    Конференції, круглі столи, семінари, що відбудуться у 2007-2008 н.р.

    Зміст вісників 2003-2007

    Зміст матеріалів конференцій 2006-2007

 

 

 

 

 

Вгору