Кафедра обліку і аудиту є випускаючою кафедрою. Вона готує спеціалістів зі спеціальності “Облік і аудит»(спеціалізація – “Облік і аудит в підприємництві”).

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр.

Кафедра була створена в 1989 році як кафедра бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності, яка в 1993 році була перейменована на кафедру бухгалтерського обліку і аудиту. Цю кафедру з 1993 року і до сьогоднішнього часу очолює кандидат економічних наук, професор Адамова Ірина Захарівна, яка має звання “Відмінник освіти України”.

Кафедра забезпечує викладання майже 60 курсів і спецкурсів, серед яких “Бухгалтерський облік”, “Бухгалтерський облік в торгівлі і ресторанному господарстві”, “Аудит”, “Аналіз господарської діяльності”, “Статистика”, “Управлінський облік”, “Теорія економічного аналізу», «Звітність підприємств», «Організація бухгалтерського та фінансового обліку»,

«Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах»та інше.

У 2006 році під загальною редакцією професора В.П. Дудка вийшов навчальний підручник (співавтори – доцент М.С.Грінчук, к.е.н. В.І.Євдощак) «Державний фінансовий контроль». У 2006 році професором В.П. Дудком в співавторстві з професором І.З. Адамовою, доцентом М.С.Грінчук, к.е.н. В.І.Євдощак було видано навчальний посібник «Контроль в системі державного регулювання економіки». Всі ці видання мають гриф МОНУ.

У цьому ж році видано підручникз грифом МОН професорів М.Т. Білухи та В.П.Дудка «Судово бухгалтерська експертиза».

Значну увагу викладачі кафедри приділяють методичній роботі. За 2006-2007 роки ним підготовлено 98 методичних посібники загальним обсягом 279,2 д.а.

Основною метою діяльності кафедри є якісна підготовка фахівців з обліку, аналізу і аудиту. На кафедрі сформований потужний колектив висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів з 26 викладачів, серед яких 2 професора, 6 доцентів, 11 старших викладачі, 7 асистентів., з них 21 штатних викладачів.

За останні 5 років захистили кандидатські дисертації і отримали вчене звання кандидата наук 6 викладачів.

Слід зазначити, що значна кількість молодих викладачів є кращими випускниками кафедри.

Викладачі кафедри плідно займаються науковою та методичною роботою. Кафедра проводить значну науково-дослідну роботу за такими основними напрямами:

 

- Удосконалення методології обліку і аналізу фінансово-господарської діяльності

   підприємств;

- Методи економіко-статистичного аналізу фінансово-господарської діяльності

   підприємств;

- Контроль, ревізія і аудит діяльності суб’єктів господарювання.

 

Кафедра налагоджує та підтримує зв’язки з підприємствами Буковини. Вже укладені угоди про співпрацю з такими підприємствами, як ЗАТ «Чернівецький хімзавод», АТВТ «Трембіта», ВАТ «Роси Буковини», ТзОВ «Ізіда», ВАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», ТОВ фірма «Ліга-Прім», Чернівецький металообробний завод.

 

 

 

Адреса: 58003, м. Чернівці,
Вул. Головна 91;
тел.: 52-21-10