Професор, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку i аудиту, декан факультету підприємництва. В 1975 р. закінчив Чернівецький державний університет, спецiальнiсть «Облік i аудит». В 1988 р. закінчив аспірантуру та захистив дисертацію на тему: «Вдосконалення контролю i ревiзiї в умовах господарського механізму».

Наукові інтереси: Проблеми розвитку контролю, ревiзiї, аудиту в Україні.

Наукові дослідження та публiкацiї:

1) Місце контролю в системі управління економікою // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип. 2.-Економічні науки. -Чернівці, 2006р.;

2) Моделювання організації проведення комплексної ревізії // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць, вип.1.-Економічні науки. - Чернівці, 2006р.;

3) Навчальний посібник “Державний фінансовий контроль” з грифом МОНУ, м.Чернівці: “Прут”, 2005р. (в співавторстві з Грінчуком М.С., Євдощаком В.І.);

4) Монографія “Контроль в системі державного регулювання економіки”, м.Чернівці: “Прут”, 2005р. (в співавторстві з Адамовою І.З., Грінчуком М.С., Євдощаком В.І.);

5) Контроль і ревізія в умовах застосування комп’ютерної техніки// Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип.4,Чернівці, 2005р.;

6) Шляхи удосконалення контролю і ревізії в нових умовах господарювання // Науковий вісник НТУ “ХПИ”.- Харків, 2005р.;

7) Організація контролю в системі управління. Збірник Наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Донецьк, 2005р.;

8) Контроль в середовищі комп’ютерної обробки інформації. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, вип.. 3, Чернівці, 2005р.;

9) Судово-бухгалтерська експертиза” Підручник з грифом МОНУ, вид-во Київ “Воля”, 2004р. (співавтор Білуха М.Т.)

Викладає курси: “Теорія фінансово-господарського контролю”, “Контроль і ревізія”.

 

Дудко Валентин Парфенович

Адреса: 58003, м. Чернівці,
Вул. Головна 91;
тел.: 52-21-10