Грiнчук Микола Степанович

     

Доцент кафедри облiку i аудиту. В 1999 р. закiнчив з вiдзнакою Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет, спецiальнiсть «Облiк i аудит». В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Облік і контроль витрат виробництва і реалізації швейної промисловості”.

Науковi iнтереси: Проблеми обліку і контролю витрат виробництва та формування собівартості швейної продукції.

Науковi дослiдження та публікації:

1) Удосконалення контролю в системі управління виробництвом // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип.1. - Економічні науки. – Чернівці, 2006р.;

2) Калькулювання собівартості швейної продукції та його вдосконалення // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип. 2.- Економічні науки. - Чернівці, 2006р.;

3) Фінансова звітність – основне джерело інформації при контролі стану і результатів діяльності суб’єктів туристичної індустрії // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: вип. 3. – Економічні науки. – Чернівці, 2005р.;

4) Облік витрат виробництва та напрямки його удосконалення // Науковий вісник НТУ “ХПІ”.- Харків.-2005р.;

5) Навчальний посібник “Державний фінансовий контроль” з грифом МОНУ, м.Чернівці: “Прут”, 2005р. (в співавторстві з Дудко В.П., Євдощаком В.І.);

6) Монографія “Контроль в системі державного регулювання економіки”, м.Чернівці: “Прут”, 2005р. (в співавторстві з Дудко В.П., Адамовою І.З., Євдощаком В.І.);

7) Класифікація витрат виробництва в нових умовах господарювання. Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Збірник наукових праць.Вип.4.-Економічні науки. - Чернівці, 2005р.;

         Викладає курси: “Бухгалтерський облік в бюджетних установах”, “Бухгалтерський облік”, «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку».

 

Адреса: 58003, м. Чернівці,
Вул. Головна 91;
тел.: 52-21-10