Головна    
№5 2007 №3-4 2007 №2 2007 Архів
Н А   Х Л О П С Ь К И Й   Р О З У М
Ануїтет

     "Чим більше розумних слів ти придумаєш, тим кращим науковцем видаватимешся" - гласить студентська мудрість. Відтепер у новій рубриці "Сходинок" читайте прості пояснення зарозумілих викладацьких висловів.
     Ануїтет або фінансова рента (з лат. аnnus - рік) - це потік односпрямованих платежів з рівним інтервалом між послідовними виплатами протягом певного періоду.
     Тобто певна сума коштів сплачується не повністю одноразовою виплатою, а поступово, частинами протягом певного періоду через приблизно рівні проміжки часу. Ці частини загальної суми і називають ануїтетами. Прикладом ануїтету можуть бути регулярні внески до пенсійного фонду, погашення довгострокового кредиту, виплата процентів тощо.
     Якщо платежі здійснюються на початку відповідних інтервалів (тижня, місяця, кварталу, року), то це ануїтет пренумерандо. Наприклад, Ви відкрили собі депозит з поповненням і на початку кожного місяця кладете туди певні суми коштів, починаючи з першого місяця (стартової суми депозиту). Якщо ж платежі здійснюються наприкінці кожного інтервалу, то це буде ануїтет постнумерандо. Він є найбільш розповсюдженим. До нього відноситься, наприклад, щомісячне погашення кредиту.

Тлумачила Надія ЛУНИК


№9 22 грудня 2006

Свідоцтво про державну реєстрацію - ЧЦ №236


Засновник - Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Точка зору авторів публікацій не завжди співпадає з точкою зору редакції.Головний редактор - Микола Антофійчук

Технічний редактор - Денис Татарчук

Коректор - Неля Колодницька

Голова редколегії - Надія Георгіяну
Адреса редакції:

Україіна, 58000, м.Чернівці,
Центральна площа, 7
Тел.: 52-21-22
 

Хто і скільки курить?
Плагіат дешевший за "антиплагіат"
"Тепер Вроцлав"
"Вона жила, як у прискореній плівці"
Коротко
Чи будемо мати стандартизований додаток до нашого диплома?
Театр починається з...
Про нас пишуть...
"Автомати" повертаються?
Традиційна рубрика "Наш персонаж"
Ч Т Е І спортивний