|  русский
Конференції
Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Грошей на мої власні потреби катастрофічно не стає, тому я...
Не має такої проблеми
Підробляю де-не-де
Вчусь і працюю на фірмі
Шукаю по всілякому
Прошу у батьків
Батьки самі дають
Займаю та не віддаю
Займаю, потім віддаю

          

 Проблемна лабораторiя
дистанцiйного навчання

Нормативнi документи:


       В ЧТЕІ КНТЕУ на виконання заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного начання створено проблемну лабораторію дистанційного навчання, до складу якої увійшли з числа науково-педагогічних працівників та співробітників центру інформаційних технологій.

    Завідувач проблемною лабораторією дистанційного навчання:
         Валецька Тетяна Михайлівна - начальник Центру інформаційних технологій.
         Баловсяк Надія Василівна - ст. викладач кафедри інформаційних систем і мереж.
         Гімчинський Олександр Георгійович - доцент кафедри інформац. систем і мереж, к.ф.-м. наук, декан обліково-фінансового факультету.
         Савєльєв Віктор Євгенович - провідний спеціаліст центру інформаційних технологій.

       Практична реалізація ідей, принципів та моделей відкритої освіти можлива за умови широкого впровадження в освіту дистанційного навчання. Воно не є різновидом будь-якої іншої форми навчання, володіє низкою притаманних лише йому ознак та можливостей, може застосовуватися у всіх видах освіти, забезпечуючи при цьому розвиток творчої складової вищої освіти, особистісну орієнтацію післядипломної освіти.
       Особлива увага приділяється розробці навчально-методичних комплексів дистанційного навчання з їх подальшою сертифікацією, Підготовці кадрів для дистанційного навчання;
       Створена технічна база дозволила перейти до організаційних заходів, а саме:
       Завершується розгортання на сервері ЧТЕІ програмного забезпечення "МООДУС" (модульна Об'єктно - Орієнтована Навчальна Система) для дистанційного навчання, основне призначення якого - забезпечення роботи окремих дистанційних курсів відповідно до світових стандартів, а саме: створення дистанційного курсу та проходження його тими, хто навчається з повноцінним забезпеченням методичними матеріалами та календарним плануванням.
       Розробляється і практично реалізовується на сервері перший повноцінний дистанційний курс.
       Створюються електронні посібники - це перший крок до створення дистанційного курсу, оскільки вони є частиною дистанційного курсу. Проводиться індивідуальна консультативна робота з розробниками по оптимальній структурі електронних навчальних видань.

Представники інституту беруть участь у роботі міжвузівських науково-практичних семінарів "Впровадження технологій дистанційного навчання в практику вищих навчальних закладів", які проходять на базі КНЕУ ім. Вадима Гетьмана:

13.04.2007 - по проблемах та перспективах розвитку системи дистанційного навчання для студентів економічних спеціальностей.

16.11.2007 - по проблемах нормативно-методичного та організаційного забеспечення дистанційного навчання.