Адреса:
      58002 м. Чернiвцi,
               Центральна площа, 7
      58000 м. Чернiвцi, вул. Головна, 91,
         тел.(0372) 51-11-58, 3-20-10
          Тел/факс 51-11-58
      e-mail:
Ви молодий спеціаліст із вищою освітою. На яке місце Ви претендуєте при влаштуванні на роботу?
На посаду за спеціальністю з високою зарплатою
На посаду за спеціальністю з невисокою зарплатою
Тільки з високою зарплатою, можна не за спеціальністю
Піду на довільну достойну посаду
На посаду не за спеціальністю і з невисокою зарплатою
Піду куди не будь, тільки б працювати
Як вийде
Не збираюсь працювати

          

 Видавнича діяльність

     Результати наукових досліджень викладачів, аспірантів, докторантів та студентів інституту постійно висвітлюються у фаховому виданні “Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ”, що входить до переліку фахових видань ВАК України та спеціальних збірниках матеріалів наукових конференцій. За 2007 рік видано 4 випуски “Наукового вісника ЧТЕІ КНТЕУ”, збірник матеріалів Міжнародної конференції студентів та аспірантів (в двох частинах), яка проходила в інституті 26-27 квітня 2007 року; збірник матеріалів ХYІ міжнародної науково-практичної конференції “Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону”, яка проходила у ЧТЕІ 17-18 травня 2007 року.

    У зв’язку зі  збільшенням кількості магістрантів та вимогами кредитно-модульної системи навчання  збільшився обсяг студентських статей. Для надання можливості їх опублікування за ініціативи наукової частини у 2007 році було випущено “Збірник студентських наукових праць”.

    За 2007р. професорсько-викладацьким складом інституту опубліковано 766 наукові та науково-методичні праці загальним обсягом 1422,1 др. арк., що на 17,3% більше ніж за попередній період (653/1291,6 д.а.) (рис.1).

 

    Серед опублікованих робіт є 8 підручників (7 -з грифом Міністерства освіти і науки України), 1 електронний підручник, 4 монографії, 16 навчальних посібників (10 -з грифом Міністерства освіти і науки України), 310 навчально-методичних робіт (навчально-методичні посібники - 25, методичні вказівки - 51, робочі програми - 113, рекомендації - 51, тестові завдання -95, опорні конспекти - 16, словники, словники-довідники - 3 та ін.). Опубліковано 230 наукових статей (110,6 др.ар.) і  192 тез доповідей (45,8 др.ар.), з них 3 (0,8 д.а.) – в іноземних виданнях (див.таблиці 6,6-а).

     За результатами НДР 2007р. викладачами кафедр інституту зроблено 89 доповідей на міжнародних, всеукраїнських та інших наукових заходах.

     Аналіз опублікованих праць свідчить, що їх тематика і спрямування є актуальними, відповідають сучасним вимогам та відображають процеси і явища, що відбуваються в економіці України.

 

    

    

Вгору

Повернутись