СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2008 РОКУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Промисловість

У січні–травні п.р. проти січня–травня 2007р. темп росту обсягів виробництва у промисловості склав 110,9%, у тому числі з виробництва та розподілення електроенергії – 112,7%, у переробній промисловості – 111%, у добувній – 88,1%. Серед підприємств переробної промисловості суттєво збільшили обсяги виробництва продукції підприємства целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності, металургійного виробництва, з виробництва готових металевих виробів та легкої промисловості (на 47,1–20,2%). Перевищили також рівень обсягів виробництва січня–травня 2007р. підприємства з оброблення деревини, з виробництва виробів з деревини, крім меблів, хімічної, нафтохімічної промисловості, машинобудування. Поряд з цим, у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва зменшились на 1,6%.

У січні–травні п.р. промисловими підприємствами області було реалізовано промислової продукції на 1190 млн.грн.

Cільське господарство

Обсяг валової продукції сільського господарства (у порівнянних цінах 2005р.) за січень–травень п.р. становив, за розрахунками, 369,7 млн.грн., що на 2,1% більше, ніж за січень–травень минулого року.

Станом на початок червня п.р. посіяно 176 тис.га ярих культур, що на 6,9% більше, ніж на 1 червня минулого року. Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) посіяно на 31 тис.га (на 2,8% більше).

За січень–травень п.р. господарствами всіх категорій вироблено 21,9 тис.т м’яса у живій вазі, 112,9 тис.т молока, 127,3 млн.шт. яєць та 631 ц вовни. У порівнянні з січнем–травнем 2007р. обсяг виробництва яєць, вовни та м’яса збільшився відповідно на 3,8%, 3,6% і 2,5%, молока отримано на 4,8% менше.

На 1 червня п.р., за розрахунками, у господарствах всіх категорій утримувалось 165,2 тис. голів великої рогатої худоби (з них 83,7 тис. корів), 193,2 тис. свиней, 70,2 тис. овець і кіз та 3,7 млн. голів птиці. Порівняно з 1 червня 2007р. в області відбулося збільшення поголів’я овець і кіз на 15,1% та птиці – на 11,5%. Водночас великої рогатої худоби поменшало на 1,6% (у тому числі корів – на 5,2%), свиней – на 5,1%.

За січень–травень п.р. агроформуваннями реалізовано власної сільськогосподарської продукції на суму 118,1 млн.грн., що у 1,8 раза більше, ніж за січень–травень 2007р.

Будівельна діяльність

За січень–травень п.р. підприємствами виконано будівельних робіт на 302,9 млн.грн., що на 12% менше проти січня–травня 2007р.

Транспорт

За січень–травень п.р. підприємствами автомобільного транспорту перевезено (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними особами) 788,7 тис. тонн вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 295,8 млн.ткм.

У порівнянні з січнем–травнем 2007р. обсяг перевезених вантажів зменшився на 24,4%, а вантажооборот збільшився на 33,4%.

Пасажирським транспортом за січень–травень п.р. перевезено 35,1 млн. пасажирів, що на 1% більше, ніж за січень–травень 2007р. Обсяг пасажирообороту збільшився на 11,9% і становив 432,7 млн.пас.км.

Фінанси

За січень–квітень п.р. до місцевих бюджетів надійшло 699,9 млн.грн. доходів, що на 32% більше, ніж за січень–квітень 2007р. В структурі дохідної частини бюджетів 65,4% складали офіційні трансферти, 25,5% – податкові надходження.

Видаткова частина бюджетів становила 667,9 млн.грн., що на 41,5% більше, ніж за січень–квітень 2007р. З них: на фінансування соціально-культурних заходів було спрямовано 510,9 млн.грн. З цих коштів частка на освіту становила 44,3%, охорону здоров’я – 27,8%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 21,7%, інші соціально-культурні заходи – 6,2%.

За результатами роботи за січень–квітень п.р. підприємствами області (крім малих і сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) одержано фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 35,6 млн.грн. прибутку. Загалом 60,4% підприємств роботу за січень–квітень п.р. завершили з позитивним результатом.

Зобов’язання банківських установ області за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб у національній та іноземній валюті (разом з нарахованими відсотками), станом на 1 травня п.р. становили 1804,8 млн.грн. і збільшилися впродовж січня–квітня п.р. на 15,3%.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяг експорту товарів за січень–квітень п.р. становив 50,3 млн.дол.США і збільшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 20,3%, імпорту – 42,1 млн.дол.США та зріс на 13,5%. За зазначений період у зовнішній торгівлі товарами області склалося позитивне сальдо в розмірі 8,2 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,19.

Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства області здійснювали з партнерами із 62 країн світу, основними з яких були Росія, Італія, Німеччина, Білорусь, Польща.

Основу товарної структури експорту становили поставки механічного та електричного обладнання (27,2% від загального обсягу експортованих товарів), товари групи текстилю та виробів з текстилю (20,4%), деревини та виробів з неї (17,4%), недорогоцінних металів та виробів з них (9,8%), імпорту – текстилю та виробів з текстилю (27,6% від загального обсягу імпортованих товарів), механічного та електричного обладнання (17,6%), недорогоцінних металів та виробів з них (14,4%), полімерних матеріалів, пластмас та каучуку (9,3%), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (8%).

За січень–квітень п.р. в область надійшло іноземної давальницької сировини на 5,2 млн.дол.США, з якої виготовлено продукції на 11,1 млн.дол.США.

Роздрібна торгівля та ресторанне господарство

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–травень п.р. становив 2407,3 млн.грн., що на 32,1% більше обсягу січня–травня 2007р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–травень п.р. у порівнянні з січнем–травнем 2007р. збільшився на 7,3% і становив 74,3 млн.грн.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–травень п.р. в цілому по Україні становив 114,6% (за січень–травень 2007р. – 101,9%).

По області індекс споживчих цін з початку п.р. становив 113,6% (проти 102,5% за січень–травень 2007р.).

Індекс цін виробників промислової продукції по Україні за січень–травень п.р. становив 124,2%, по Чернівецькій області – 112,6% (за січень–травень 2007р. – 109,8% та 104,4% відповідно).

Доходи населення

Розмір середньомісячної номінальної (нарахованої) заробітної плати в середньому на одного штатного працівника за січень–квітень п.р. становив 1245 грн., що на 38,9% більше, ніж у відповідному періоді 2007р.

Найвищий рівень заробітної плати спостерігався у працівників фінансових установ (2539 грн.), державного управління (2009 грн.), підприємств з виробництва машин та устатковання (1823 грн.) і був вищим за середній показник по економіці області (на 103,9–46,4%).

Значно нижчою залишалася заробітна плата працівників підприємств сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг, готелів та ресторанів, виробництва гумових та пластмасових виробів, де її рівень був на 46,7–42,3% нижчим від середнього по області.

За січень–травень п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 7,2 тис. сімей (83% від сімей, які за ними звернулися) на суму 162,5 тис.грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю у травні п.р. становила 12,4 грн. проти 12,1 грн. у травні 2007р.

Субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою були призначені 5,2 тис. сімей (52,3% від сімей, які за ними звернулися) на загальну суму 2568,9 тис.грн. Середня сума призначеної у травні п.р. субсидії цього виду становила 493,1 грн. проти 510,2 грн. у травні 2007р.

За січень–травень п.р. населенню області було нараховано до сплати за житло та комунальні послуги 110,5 млн.грн. Фактично сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів (без сум, перерахованих відділами субсидій), 115 млн.грн., що становило 104,1% до сум нарахувань. В порівнянні з січнем–травнем 2007р. рівень сплати збільшився на 7,2 в.п.

Заборгованість населення області з платежів за житлово-комунальні послуги станом на 1 червня п.р. становила 40,7 млн.грн.

Ринок праці

На початок червня п.р. на обліку в державній службі зайнятості загалом перебувало 15 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 14,7% менше, ніж на 1 червня 2007р., більшість з них (98,3%) мали офіційний статус безробітних. Серед безробітних жінки складали 53%, молодь у віці до 35 років – 33,3%. Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до населення працездатного віку на 1 червня п.р. становив 2,7% (на 1 червня 2007р. – 3,2%).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення області упродовж січня–квітня п.р. зменшилась на 1060 осіб і на 1 травня п.р., за оцінкою, становила 903,5 тис. осіб. Загальне скорочення населення відбулось виключно за рахунок природного скорочення – 1172 особи, яке частково компенсувалось міграційним приростом населення – 112 осіб.

За січень–квітень п.р. зареєстровано 1246 шлюбів та 972 розлучення. Кількість шлюбів в порівнянні з січнем–квітнем 2007р. зменшилась на 20,8%, кількість розлучень зменшилась – на 10,4%.

Криміногенна ситуація

Органами внутрішніх справ за січень–травень п.р. зареєстровано 2427 злочинів. Частка тяжких та особливо тяжких злочинів становила 39,8%, що на 0,8 в.п. більше, ніж за січень–травень 2007р.

Від злочинів постраждало 1460 осіб (загинуло 54 особи), з яких 280 – жінки, 75 – неповнолітні, 54 – пенсіонери.

Виявлено 1280 осіб, які підозрювались у скоєнні злочинів, з них 95,6% притягнуто до кримінальної відповідальності. З числа виявлених осіб 7,8% – неповнолітні, 12% – жінки, 76,8% – на момент вчинення злочину не працювали і не навчались.

Головне управління статистики у Чернівецькій області

Головне управління статистики у Чернівецькій області:

вул. Головна, 249-а
м.Чернівці,58018,
тел. (037) 55-09-42
факс 58-19 33, 58-19-00
E-mail: